Global Europe? Voor wie?!

14 May 2009
TNI
Persbericht: campagne rond Europees vrijhandelsbeleid gestart

We (*) zijn begonnen met een campagne om het Europese (vrij)handelsbeleid onder de aandacht te brengen. Sinds oktober 2006 hebben ze een nieuwe 'strategie' afgesproken, die 'Global Europe, Competing in the World' gedoopt is. Het gaat hier om hard neoliberaal vrijhandelsbeleid, gericht op de belangen van grote Europese bedrijven en het veiligstellen van zo goedkoop mogelijk grondstoffen voor de Europese economie. Bovendien is het gericht op privatisering en deregulering en heeft het - in combinatie met de beruchte 'Lissabon Agenda' ook grote 'binnenlandse' gevolgen.

We (*) zijn begonnen met een campagne om het Europese (vrij)handelsbeleid onder de aandacht te brengen. Sinds oktober 2006 hebben ze een nieuwe 'strategie' afgesproken, die 'Global Europe, Competing in the World' gedoopt is. Het gaat hier om hard neoliberaal vrijhandelsbeleid, gericht op de belangen van grote Europese bedrijven en het veiligstellen van zo goedkoop mogelijk grondstoffen voor de Europese economie. Bovendien is het gericht op privatisering en deregulering en heeft het - in combinatie met de beruchte 'Lissabon Agenda' ook grote 'binnenlandse' gevolgen.

We vinden dat iedereen moet weten dat dit het officiële beleid is van de EU (en haar lidstaten). Nu er verkiezingen aankomen (op 4 juni) zijn er overal bijeenkomsten over 'Europa', wat goede gelegenheden biedt om de aandacht op 'ons' thema te vestigen. Politici strooien dan vaak met de meest mooie verhalen over hun toekomstplannen met de EU, maar vertellen zelden wat er echt uitgespookt wordt.

Daarbij hopen we op deelname van velen. We hebben bubble's gemaakt die op dergelijke bijeenkomsten (en elders) op kunnen duiken. Iedereen kan die downloaden (PDF) en afdrukken.
Een brochure over het beleid, en de gevolgen voor migranten, studenten, arbeiders en boeren (hier en buiten de EU) is komende week af.
Daarnaast hebben we een 'consulta' georganiseerd, een 'autonome volksraadpleging,' afgekeken van de Zapatistas.

Er worden door ons bijeenkomsten georganiseerd over de Global Europe-strategie over thema's als onderwijs, arbeid, migratie en landbouw. We werken daarbij samen met (leden van) vakbonden en organisaties van studenten, migranten en melkveehouders. Mocht je ook behoefte hebben om een dergelijke bijeenkomst te organiseren, of ons uit willen nodigen om wat over Global Europe te komen vertellen, neem dan contact op met: info@voorwie.eu

Je kunt ook online meedoen aan de consulta of hier inhoudelijk reageren.

Op 20 mei organiseren we bovendien in de Kargadoor in Utrecht een debat over dit beleid met activisten, deskundigen en verkiezingskandidaten (en wie nog meer mee wil praten). Het begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

Houdt verder onze website en agenda in de gaten, u kunt ons de komende weken elke dag wel ergens aantreffen met de klinkende vraag: "Huh? En Global Europe dan?!"

www.voorwie.eu
meer informatie: info@www.voorwie.eu
of tel 06-10682889

(* Activisten van XminY Solidariteitsfonds en Vóór de Verandering, ondersteund door anderen van het overleg over Global Europe, waaronder het Transnational Institute).

Recent publications from Alternative Regionalisms

Doing away with ‘labour’

Conventionally, the concept of ‘labour’ is understood as referring to waged labour – the capacity to labour as exercised through a market. It was precisely this narrow understanding of labour that the discussions in this stream challenged from several angles.

Rethinking regionalisms in times of crises

The demand for people-centred regional alternatives has been at the core of people’s struggles in Latin America, Asia, Africa and Europe. This reader pulls together perspectives of social movement activists, describing the restrictive regional spaces within which they work and propose regional alternatives.

Crisis and alternatives

In the long term we have to transcend capitalism as it cannot ensure a decent livelihood for all nor is it compatible with preserving necessary ecological balances. In the short-term we must start out with basic social democratic demands.

Occupy the left or ignore it?

Why the traditional Left needs to understand, be willing to be challenged, and fully embrace the Occupy and Indignado movements.