Militaire uitgaven van invloed op schuldencrisis

16 April 2013
In the media

Militaire uitgaven hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Europese schuldencrisis en ondermijnen nog altijd de inspanningen om tot een vreedzame oplossing te komen.

Published at
Ravage Webzine

Het rapport Guns, Debt and Corruption: Military spending and the EU crisis, samengesteld door Transnational Institute (TI) en de Campagne tegen Wapenhandel (CtW), laat zien hoe militaire uitgaven jarenlang fors zijn gestegen en ondanks de crisis relatief weinig zijn gedaald, in tegenstelling tot sociale uitgaven. De totale militaire uitgaven binnen de EU bedroegen € 194 miljard in 2010, net zoveel als de gezamenlijke jaarlijkse begrotingstekorten van Griekenland, Italië en Portugal.

De onderzoekers tonen aan hoe grote wapenaankopen in crisislanden een rol spelen in de schuldencrisis. In Portugal en Griekenland werden enkele grote wapenorders onderzocht op de betaling van steekpenningen of andere fraude. Landen die nu betrokken zijn bij de kredietverlening zijn tegelijk ook de belangrijkste wapenleveranciers. Frankrijk en Duitsland blijven ondertussen onvermoeibaar wapens slijten aan de schuldenlanden, terwijl ze tegelijk verdere bezuinigingen op sociale voorzieningen eisen.

Het rapport Guns, Debt and Corruption verschijnt op de dag dat vredesactivisten wereldwijd in het kader van de Global Day of Action on Military Spending protesteren tegen hoge militaire uitgaven. Ze roepen op meer van dat verkwanselde geld te investeren in armoedebestrijding en verbetering van het milieu.

Read the full article here.