Top van Onderop (Summit from below)

20 May 2007 - Event
Date
20 May 2007 to 20 April 2007
TNI participates in several activities at the summit from below
Workshop reader ‘Arbeidsmigranten: gemangeld tussen vreemdelingenhaat en vrijhandel’
Bijdrage aan de NGO-input voor de herziening van de Latijns-Amerika notitie Burgerrechten in Nederland (Buro Jansen & Janssen, Linkse Hulp, Euromarsen en Transnational Institute) De afbraak van burgerrechten is in een versnelling gekomen na 11 september 2001. In deze workshop zal een kort overzicht gegeven worden en zullen diverse praktijk-ervaringen aan bod komen. We kunnen ons afvragen waarom burgerrechten in Nederland een niet zo'n belangrijke issue is in tegenstelling tot veel andere landen.. Kan een burgerrechtenbeweging in Nederland van de grond komen? Nederland in Afghanistan: opbouw – of vechtmissie? (Coalitie Stop de Oorlog en Platfrom tegen de Nieuwe Oorlog) Sinds het begin van 'Missie Uruzgan' omschrijft de Nederlandse regering het doel als 'wederopbouw'. Maar militairen raken vaak betrokken bij gewelddadigheden en onder de Afghanen neemt het ongenoegen tegen buitenlandse troepen toe. Ondanks groeiende verontrustheid onder de Nederlandse bevolking, lijkt verdere steun aan Bush ook voor het nieuwe kabinet de hoogste prioriteit. Iran: het volgende doelwit? (Campagne Geen Oorlog tegen Iran en Coalitie Stop de Oorlog) In 2002 plaatste Bush Iran in de 'As van het Kwaad'. Vijf jaar later is Iran omringd door Amerikaanse troepen in Irak en Afghanistan. Het conflict rond Iran's kernenergie escaleert ondertussen met de dag en de VS benadrukken dat 'alle opties', dus ook militaire, op tafel liggen. Welke diepere oorzaken gaan schuil achter deze escalatie? En wat zijn de ontwikkelingen in Iran zelf? Sprekers: Behnan Taebi en Peyman Jafari (Geen Oorlog tegen Iran) Europa in de Wereld: Vrijhandelsverdragen en de WTO (GATS, Attac, TNI en Ander Europa) Van de zeven G-7 landen zijn er 4 lid van de EU. In de internationale instellingen op financieel en handelsgebied maken de EU en de VS de dienst uit. Nu de onderhandelingen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) ernstige vertraging oplopen, proberen de VS en de EU zoveel mogelijke nieuwe (afzet)markten te verwerven door met andere regio's in de wereld vrijhandels-verdragen af te sluiten. Hoe verder met Europa na het referendum? (Comite Grondwet Nee, Attac, Euromarsen, Eurodusnie, CTW, ZORA, XminY, TNI, Wg. Sociale Globalisering) Met het NEE in de referenda in Frankrijk en Nederland werd Europese Grondwet afgewezen. Inmiddels is men hard bezig om de Grondwet er in een aangepaste vorm toch door te krijgen.. Hoe kunnen we dat voorkomen? Als we het Europa van de Grondwet afwijzen, wat voor een Europa willen we dan wel en hoe kunnen we dat bereiken? Sprekers: Else Bos (FNV), Kenneth Haar (Rood-Groene Alliantie Denemarken), Sven Giegold (Attac Duitsland) en Willem Bos (Ander Europa) The Carbon Connection (film) 34 min. | PAL | Fenceline Films Transnational Institute Two communities affected by one new global market - the trade in carbon dioxide. In Scotland a town has been polluted by oil and chemical companies since the 1940s. In Brazil local people's water and land is being swallowed up by destructive monoculture eucalyptus tree plantations.