Τα κοράκια της κρίσης

12 March 2014
In the media

Αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 1,7 δισ. ευρώ διεκδικούν εταιρείες επενδύσεων από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ισπανίας, σύμφωνα με τη μελέτη που έδωσαν στη δημοσιότητα δύο ευρωπαϊκά think tanks, το Transnational Institute και το Corporate Europe Observatory, η οποία καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο εταιρείες, με την υποστήριξη δικηγόρων, χρησιμοποιούν τις διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες για να εξασφαλίσουν υπερκέρδη, μηνύοντας τις κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών που μαστίζονται από την κρίση.

Published at
Enet

Αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 1,7 δισ. ευρώ διεκδικούν εταιρείες επενδύσεων από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ισπανίας, σύμφωνα με τη μελέτη που έδωσαν στη δημοσιότητα δύο ευρωπαϊκά think tanks, το Transnational Institute και το Corporate Europe Observatory, η οποία καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο εταιρείες, με την υποστήριξη δικηγόρων, χρησιμοποιούν τις διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες για να εξασφαλίσουν υπερκέρδη, μηνύοντας τις κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών που μαστίζονται από την κρίση.

 

Read the full article.