#Bruslog: Linkse kritiek op het associatieverdrag leidt tot niets

06 April 2016
In the media

The Post Online - Rara waarom bepleit de SP plotseling handel met Oekraïne?

Published at
The Post Online

"Het uiterst linkse Transnational Institute (TNI) bracht donderdag een persbericht uit: ze hebben onderzoek gedaan naar de economische gevolgen van het associatieverdrag tussen EU en Oekraïne. Hieruit blijkt dat Oekraïne vooral nadeel heeft van het verdrag. De reacties op het persbericht geven een mooi inkijkje in hoe het debat over het verdrag momenteel verloopt. TNI heeft nee-subsidie ontvangen van de Referendumcommissie. Dat onderzoek is dus niet serieus te nemen, klonk het op Twitter.

Volgens een TNI-medewerker is dit niet waar: het onderzoek was al veel eerder begonnen en de subsidie is voor een ander doel aangevraagd. Maar er is nog een probleem: de aandacht voor het onderzoek was oppervlakkig. Journalisten schreven het persbericht over maar niemand keek of het onderzoek deugdelijk was uitgevoerd. Het toont de ingewikkelde positie van TNI: een organisatie met een uiterst linkse positie heeft nauwelijks mogelijkheden om het debat te beïnvloeden."

"Donderdagavond organiseert TNI in Amsterdam een bijeenkomst met sprekers uit Nederland en Oekraïne om te praten over de gevolgen van het verdrag. Er zijn zo’n vijftig mensen. De eerste Oekraïner die het woord krijgt meldt meteen wat volgens TNI de kern van het probleem zal zijn: de regering van Oekraïne is rechts-conservatief en staat economisch liberaal beleid voor. We leren dat een nee bij het referendum progressieve krachten in Oekraïne daarom kan helpen."

"TNI durft een debat aan te gaan over een vraag die velen terzijde schuiven: is het wel zo goed dat het neoliberalisme ook in Oekraïne wortel schiet? Maar de organisatie staat zo ver van andere partijen af dat ze nauwelijks macht heeft het debat te bepalen."

"Deze avond laat TNI impliciet zien waarom de SP deze draai heeft gemaakt: je kunt tegen neoliberalisme zijn, maar er is geen reëel alternatief. Een spreker denkt dat de huidige regering bij een Nederlands nee meer onder druk komt te staan. Er is in Oekraïne echter in geen velden of wegen een progressieve coalitie te vinden die een kans heeft op regeringsmacht en het beleid echt kan gaan veranderen. Oekraïne zal de neoliberale weg inslaan, met of zonder verdrag. TNI stribbelt nog tegen, de SP is al door de pomp."

Lees het volledige artikel