Bij de G20 wordt de rode loper uitgerold voor omstreden staatshoofden.

28 June 2017
Article

Volgende week komen de leiders van de grootste industrielanden samen in Hamburg. De bijeenkomst van de 20 zelfgekroonde wereldleiders kan, zoals ieder jaar, op massaal verzet rekenen. Dit verzet wordt stelselmatig gecriminaliseerd, wat past in een wereldwijde trend van criminalisering van verzet. Overal ter wereld staat de democratie onder druk, mede daarom is de straat op gaan in Hamburg meer dan ooit noodzakelijk.

Terwijl hele stadswijken in Hamburg tot no-go-area worden benoemd voor demonstranten, wordt de rode loper uitgerold voor staatshoofden die hun hand er niet voor omdraaien om binnenlandse protesten te onderdrukken, coups uit te voeren, of andere landen te bombarderen. Putin, Erdogan en Temer zullen er met alle egards onthaald worden, terwijl demonstranten consequent naar de rechter moeten om ook maar in de buurt te kunnen komen van de G20. Het is zorgelijk dat de gewelddadige track record van de gasten van Merkel nauwelijks worden bekritiseerd.

Trump gooide vorige maand nog de grootste bom sinds de Tweede Wereldoorlog op Afghanistan en onder zijn leiding wordt het Syrische Raqqa met de grond gelijk gemaakt – onder andere doormiddel van het gebruik van wit fosfor. Toen de Russen hetzelfde deden met Aleppo lazen we dagelijks de horrorverhalen in de krant.

De autoritaire Erdogan heropende de oorlog tegen de Koerden voor electoraal gewin en arresteerde al tienduizenden activisten, kritische journalisten en parlementsleden van de linkse HDP. De rechts-conservatieve Temer kwam in Brazilië aan de macht door de Arbeiderspartij onder Dilma Rousseff, zonder tussenkomst van verkiezingen, af te zetten. Door velen wordt deze ondemocratische gang van zaken betitelt als een coup in dienst van het grote bedrijfsleven.

Leider de vrije wereld?

Een week na Trump’s inauguratie kopte de Britse krant The Independent: ‘Angela Merkel is now the leader of the free world’. Zij zou de waarden van de liberale democratie hooghouden. Maar gezien alle maatregelen die Merkel in de aanloop naar de G20 heeft afgekondigd, lijkt het alsof de liberale democratie alleen nog verdedigd kan worden door haar af te breken. Zo is het gedurende de G20 verboden om in het grootste deel van Hamburg je stem te laten horen – een gemilitariseerde democratie-vrije zone noemen activisten dit, terecht.

Zoals Anne Fleur Dekker al opmerkte, heeft Merkel ook aangekondigd tijdelijk het Schengen verdrag over vrij verkeer van personen tussen EU-lidstaten op te schorten. Zogenaamd om ‘geweldplegers’ tijdens de top buiten te houden. Maar de werkelijke geweldplegers worden in privé-jets binnengehaald.

Vrij verkeer en open grenzen zijn sowieso een belangrijk thema voor activisten tijdens deze G20. Bij een protest twee weken geleden, tijdens de pre G20-meeting meeting over Afrika in Berlijn, gingen activisten de straat op onder de leus: ‘If I was a sneaker, I could get across your shitty Mediterranean sea’. Hoezo is Merkel leider van de vrije wereld?

We kunnen wat leren van Duitsland

De afkondiging van deze de facto noodtoestand heeft twee gevolgen. Enerzijds probeert de Duitse staat hiermee activisten te ontmoedigen om een tegengeluid te laten horen, daar waar die het luidste gehoord kan worden. Anderzijds creëert zij hiermee een klimaat waarin politie en ‘ordehandhavers’ zich gesterkt voelen om met veel repressie op te treden. Tijdens de G8 in Genoa 2001 zagen we waar dit toe kan leiden.

Toch zijn we van plan deel te nemen aan de tegentop twee dagen van te voren, de burgerlijke ongehoorzaamheidsactie met de blokkade van de Rode Zone en de massale demonstratie op 8 juli.

Machthebbers luisteren niet naar petities en handtekeningen. Wat dat betreft kunnen we wat leren van Duitsland. Zo gingen daar vorig jaar honderdduizenden mensen de straat op tegen vernietigende handelsverdragen zoals TTIP. Hierdoor is het handelsverdrag voor de Duitse verkiezingen zo giftig geworden dat alle onderhandelingen tot daarna zijn opgeschort. De buitenparlementaire beweging tegen kernenergie wist met burgerlijke ongehoorzaamheid na de ramp in Fukushima sluiting van alle Duitse kerncentrales af te dwingen.

Ook in Nederland hebben we afgelopen weekend laten zien dat we niet wachten op politici om de wereld te veranderen, maar dat we bereid zijn het heft in eigen hand te nemen. Door volgende week naar Hamburg te gaan geven we een vervolg aan de actie in de Amsterdamse kolenhaven Code Rood, de grootste actie van burgerlijke ongehoorzaamheid sinds jaren, en de mensenketting tegen de risicovolle kerncentrale Tihange. We willen bouwen aan ons internationale netwerk en aan een wereld zonder uitbuiting, klimaatchaos, racisme, seksisme en grenzen. Mensen boven winst!

Er zijn nog enkele plekken vrij voor de bus naar Hamburg. Kijk om je op te geven voor meerdere dagen hier. Voor de massademonstratie kun je je hier opgeven. Nederland naar Hamburg wordt georganiseerd door TNI, samen met ROOD, Jong in SP, Jongeren Milieu Actief en de Internationale Socialisten. Je kunt je ook nog aanmelden voor de voorbereidingsdag.