Handel Anders!

12 November 2020
Report

Als de coronacrisis één ding heeft aangetoond dan is het wel dat internationale handel niet de ver-van-je-bed-show is die het leek te zijn: wanneer de toevoer van goederen elders op de wereld stokt, voelen we dat meteen. Alle landen ter wereld zijn de afgelopen maanden met hun neus op de feiten gedrukt. We zijn te afhankelijk van de wereldmarkt geworden om te kunnen voorzien in onmisbare goederen: van wc-papier tot medische apparatuur, van voedsel tot handgel. Zeker met het oog op de huidige klimaatcrisis leidt dit tot grote risico’s.

Download hier de volledige publicatie.

Handel en handelsafspraken zijn dan ook nodig om economieën en samenlevingen te laten bloeien. Maar er moet gebroken worden met het huidige vrije handelsregime. Gedomineerd door de belangen van de rijkste landen, grootgrondbezitters in het Mondiale Zuiden en multinationale bedrijven, heeft dit regime te lang de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering en het schenden van mensenrechten in de hand gewerkt. Ook boeren, werknemers en het Midden-en Kleinbedrijf (MKB) zijn slachtoffer van de huidige ‘race naar de bodem’ op de wereldmarkt.

Net als bij de wereldwijde coronacrisis is de hervorming van het internationale handelssysteem een mondiaal probleem dat we alleen met vereende krachten slagvaardig kunnen aanpakken. Nederland presenteert zich graag als gidsland en heeft ook die potentie. Maar als Nederland deze rol echt wil vervullen moet het ook zelf business as usual achter zich laten en een nieuwe generatie handelsverdragen inluiden. Mondiale handel mag niet langer ten koste gaan van mens, dier en milieu, maar moet er dienstbaar aan zijn. In deze brochure wil de coalitie Handel Anders! niet alleen laten zien dat deze ommekeer mogelijk en noodzakelijk is, maar vooral ook hoe we daar kunnen komen. Hoofdstuk 1 licht de principes toe die aan de basis liggen van de herziening van mondiale handel: democratie en transparantie, universele mensenrechten, toekomstbestendigheid en samenhang tussen beleidsterreinen. In hoofdstuk 2 gaan we in op de doelstellingen die gepaard gaan met de voorgestelde principes voor mondiale handel. Vervolgens presenteren we in hoofdstuk 3 een voorstel over hoe de hervorming van handel internationaal georganiseerd kan worden. Hoofdstuk 4 is een verzameling van concrete voorstellen op vijf beleidsterreinen die, als ze worden overgenomen, zullen leiden tot handel die sociaal rechtvaardig en duurzaam is. Tenslotte gaan we dieper in op een aantal specifieke onderwerpen binnen een aantal boxen in de tekst.

Handel Anders! is een coalitie van vakbonden, voedselproducenten, ondernemers, betrokken burgers en organisaties die actief zijn op het gebied van milieu, consumptie, ontwikkeling en onderzoek. Gezamenlijk streven we naar duurzame en eerlijke handel. In deze publicatie hebben we onze ideeën op een rij gezet over hoe een rechtvaardig en milieuvriendelijk handelsbeleid eruit zou kunnen zien, en welke maatregelen moeten worden ingevoerd om dit te bereiken.