VN-drugsrapport veroordeelt legalisering

04 March 2014
In the media

Vandaag, dinsdag 4 maart, stelt het VN-drugsagentschap INCB – International Narcotics Control Board- zijn jaarlijks drugsrapport voor.  Het rapport focust op het globale economische en sociale kostenplaatje van drugsmisbruik en spoort de landen aan tot meer inzet voor preventie. Het INCB blijft ook expliciet gekant tegen enige vorm van legalisering.

Published at
Mondiaal Nieuws

Dit hardnekkig vasthouden aan de repressieve aanpak van Yans wordt door verschillende experten als problematisch ervaren. Het Transnational Institute (TNI) en het Global Drug Policy Observatory (GDPO) roepen de VN op om een open dialoog aan te gaan over de huidige reële situaties in diverse landen en pleiten voor een hervorming van het huidige VN-drugsbeleid omtrent cannabis.

Ze noemen de stugge houding van directeur Yans, die de Uruguayaanse regering beschuldigt van “piraterij”, kortzichtig en blind voor de resultaten van de repressieve aanpak, die na al die jaren het probleem alleen maar erger gemaakt heeft. ‘Het cannabis verbod is er helemaal niet in geslaagd het gebruik in te dijken, terwijl de gevangenissen vol zitten met jonge mensen, de illegale netwerken zich hebben vermenigvuldigd en het geweld is toegenomen.’

Read the full article.