Search results

21 items
 1. ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား

  Pietje Vervest
  17 October 2016
  Article

  ဖြ႔ံၿဖိဳးစ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိေသးဘဲ အထိအခိုက္လြယ္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံကို ပိုၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီ ဆန္ေစမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ အပ်က္သေဘာ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိမေနဖို႔ လိုပါတယ္။

 2. Suspend negotiations for an investment protection agreement between the EU and Myanmar

  16 October 2016
  Article

  Civil society from Myanmar and the European Union are calling for the suspension of negotiations for an investment protection agreement between the EU and Myanmar until the European Court of Justice has ruled on the compatibility of the controversial Investment Court System (ICS) dispute settlement mechanism, with the EU Treaties.

 3. Committing geocide: climate change and corporate capture

  Susan George
  22 September 2016
  Article

  Geocide is the collective action of a single species among millions of other species which is changing planet Earth to the point that it can become unrecognisable and unfit for life. But we still have a chance;  human beings can overcome even threats as terrifying as geocide, says Susan George.

 4. Mongolia’s experience with investment treaties and arbitration cases

  • Roeline Knottnerus, Cecilia Olivet
  30 June 2016
 5. Unmasked: Corporate rights in the renewed Mexico-EU FTA

  • Cecilia Olivet, Manuel Pérez-Rocha
  13 June 2016
  Report

  The EU and Mexico launch negotiations for a ‘modernised’ Free Trade Agreement. A key feature is the investment protection chapter which grants major multinational companies in Mexico and the EU the exclusive right to challenge democratic decisions taken by States, even when they were taken in the public interest. The report outlines six reasons of major concern.

 6. Signing away sovereignty

  • Cecilia Olivet, Jaybee Garganera, Farah Sevilla, Joseph Purugganan
  24 May 2016
  Report

  Mining firms have been one of the main corporate sectors worldwide to take advantage of investor-state dispute mechanisms to sue states for regulation of mining, having sued governments for a total of USD 53 billion so far. The Philippines, one of five countries worldwide with the highest overall mineral reserves, has a web of investment treaties which severely constrain the government's ability to regulate or close polluting mines. This legal straitjacket will become even tighter if the EU–Philippines Free Trade Agreement and the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) proceed.

 7. Proposal to expand investors’ rights for all intra-EU investment will be the next nail in the coffin of European integration

  • Cecilia Olivet, Pietje Vervest
  19 May 2016
  Report

  Representatives of the governments of Austria, France, Finland, Germany and the Netherlands (AFFGN) tabled a proposal, in April, to establish “a multilateral agreement among the [EU] Member States […] which would replace and supersede pre-existing intra-EU BITs”. With this proposal, all EU investors would effectively be able to sue any member state at an international tribunal when they feel government regulations have undermined their (future) profits. This proposal undercuts the very basis of the European Union and is the best example of how the EU has become a vehicle for business rights at the expense of democracy.

 8. Concerns of Myanmar Civil Society on ‘Sustainability Impact Assessment (SIA) in support of an investment protection agreement between EU and Myanmar

  05 April 2016
  Declaration

  A letter of concern from Myanmar Civil Society on Sustainability Impact Assessment in support of IPA Investor Protection Agreement between Myanmar and EU.

 9. TNI en het referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne

  Hilde van der Pas
  15 March 2016
  Article

  Handelsverdragen zijn niet het juiste middel om de mensenrechtensituatie in een land te verbeteren. Daarom roept het Transnational Institute op om op 6 april tegen het associatieverdrag met de EU te stemmen.

 10. Klachtprocedure ISDS maakt bestrijding belastingontwijking moeilijker

  19 February 2016
  In the media

  Tax Live - Het Transnational Institute (TNI), een internationaal onderzoeksinstituut op non-profitbasis uit Amsterdam, stelt dat een procedure, waarbij bedrijven overheden kunnen aanklagen, een effectieve bestrijding van belastingontwijking door multinationals in de weg staat.

 11. Belastingontwijking via ISDS is zoveelste probleem met TTIP

  19 February 2016
  In the media

  SP - Het lek voor belastingontwijking dat in TTIP en andere handelsverdragen blijkt te zitten, is de zoveelste ramp in een rampzalig dossier. Dat stelt de SP, naar aanleiding van een rapport van het Transnational Institute (TNI) en Global Justice Now dat gisteren verscheen. Weliswaar maken landen in handelsverdragen expliciete voorbehouden over belastingkwesties, maar bedrijven blijken toch kans te zien om arbitragezaken aan te spannen, en zelfs te winnen.

 12. TTIP: big business ‘could sue governments over tax on profits’

  19 February 2016
  In the media

  Public Finance International - A new trade agreement proposed between the United States and the European Union could allow corporations to effectively sue governments who try to collect tax on their profits, campaigners have warned.

 13. How Corporate Sovereignty Threatens The Power Of Governments To Collect And Set Taxes

  19 February 2016
  In the media

  Techdirt - The dangers of corporate sovereignty chapters in so-called "free trade" agreements are increasingly well-known.

 14. 'Belasting ontwijken wordt makkelijker door TTIP'

  19 February 2016
  In the media

  RTL Z - Europa heeft de jacht geopend op belastingontwijkende multinationals. Maar met een handelsverdrag als TTIP, een verdrag in wording tussen Amerika en Europa, wordt het nóg lastiger om lucratieve belastingconstructies te wijzigen, stelt de non-profitorganisatie TNI.

 15. US-EU Trade Will Undermine 'Tax Justice,' Says Report

  19 February 2016
  In the media

  Telesur - The secretive TTIP could make it easier than ever for big business to sue governments, according to new research.

 16. TTIP 'Could Prevent Tax Justice' Amid Concerns Over Corporate Courts

  19 February 2016
  In the media

  Sputnik - Any potential ratification of the controversial TTIP trade deal would play into the hands of large multinational corporations and threaten the ability of EU member states to crack down on tax evasion, new research has claimed.
   

 17. TTIP could block Governments from cracking down on tax avoidance, study warns

  19 February 2016
  In the media

  The Independent - Similar trade agreements have been used to facilitate apparent tax avoidance in the past

 18. European Groups Expose ‘Terrifying Extent Of Corporate Grab’ Within TTIP

  19 February 2016
  In the media

  MintPress News - 'The ability to enact effective and fair tax systems to finance vital public services is one of the defining features of sovereignty,' says Global Justice Now—one that is threatened by corporate trade deals.

 19. Taxes on trial

  • Claire Provost
  15 February 2016
  Paper

  Demands for tax justice have resounded worldwide, with growing anger at the tax practices of corporations such as Google and Starbucks. Yet trade and investment agreements are already constraining the ability of governments to impose fair tax deals and with the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) this could become worse.

Pages