Search results

2 items
 1. A living countryside

  Jeannette Oppedijk van Veen, Leonardo van den Berg, Sijtse Jan Roeters, Jolke de Moel, Hanny van Geel
  17 April 2019
  Article

  Against the backdrop of an agrarian landscape that has become more homogenous, sterile and empty over the past 50 years, a new movement of Dutch farmers and citizens is emerging. They want to support a type of agriculture that does not damage the environment, enriches the life of farmers and citizens, and produces healthy food. This desire is expressed through a vast array of initiatives. It includes growers who allow citizens to undertake their harvesting, dairy farmers who plant trees and herbs in the field, cereal farmers who sell directly to local bakers, farms in which citizens become shareholders, and many more.

 2. Grond van Bestaan

  • Jeannette Oppedijk van Veen, Leonardo van den Berg, Sijtse Jan Roeters, Jolke de Moel, Hanny van Geel
  16 April 2019
  Paper

  In een agrarisch landschap dat in de afgelopen 50 jaar homogener, sterieler en leger is geworden, ontpoppen zich steeds meer initiatieven van boeren en burgers. Ze willen meer dan wordt aangedragen door overheden. Ze willen een landbouw die minder schadelijk is voor het milieu en die gezonder voedsel voortbrengt. Een landbouw die de natuur en het leven van boeren en burgers kan verrijken. Deze initiatieven zijn divers. Het zijn tuinders die burgers zelf laten oogsten, melk- veehouders die bomen en kruiden in de wei planten, akkerbouwers die direct aan lokale bakkers leveren, boerderijen waarin burgers aandeelhouders worden en meer.