Search results

17 items
 1. Expanding the fortress

  • Mark Akkerman
  05 June 2018
  Report

  ΣΎΝΟΨΗ

  Η δεινή κατάσταση των 66 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί αναγκαστικά φαίνεται να ενοχλεί τη συνείδηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μόνο όταν κάποια τραγωδία στα σύνορα της Ευρώπης βρεθεί στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης. Μόνο ένα ευρωπαϊκό κράτος - η Γερμανία - συγκαταλέγεται στις δέκα χώρες που δέχονται τους περισσότερους πρόσφυγες παγκοσμίως. Έτσι, η τεράστια πλειοψηφία των αναγκαστικά εκτοπισμένων ανθρώπων καταλήγει να φιλοξενείται από μερικά από τα φτωχότερα κράτη του κόσμου. Οι άνθρωποι αυτοί παύουν να είναι «αόρατοι» μόνο όταν κάποιες κοινότητες στα σύνορα, όπως το Καλαί, η Λαμπεντούζα και η Λέσβος, εμφανίζονται στις ειδήσεις ενώ απελπισμένοι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τη βία καταλήγουν να πεθαίνουν, να κρατούνται, ή να παγιδεύονται.

 2. Uitbereiding van het fort

  • Mark Akkerman
  15 May 2018
  Report

  Samenvatting

  Het lot van de 66 miljoen gedwongen ontheemden ter wereld schijnt alleen het geweten van de Europese Unie te beroeren wanneer de media hun schijnwerpers richten op een tragedie aan de Europese grenzen. Slechts één Europees land – Duitsland – staat in de top tien van landen wereldwijd die vluchtelingen ontvangen, terwijl de overgrote meerderheid van de gedwongen ontheemden opgevangen wordt in enkele van ‘s werelds armste landen. De onzichtbaarheid wordt daarom alleen doorbroken wanneer grensgemeenschappen zoals Calias, Lampedusa en Lesvos in het nieuws komen te staan, wanneer wanhopige mensen die op de vlucht zijn voor geweld uiteindelijk de dood vinden, worden gedetineerd of klem zitten in moeilijke omstandigheden.

 3. Espandendo la fortezza

  • Mark Akkerman
  14 May 2018
  Report

  Sintesi

  Il dramma dei 66 milioni di sfollati forzati nel mondo sembra turbare la coscienza dell’Unione europea solo quando i riflettori dei media portano alla luce una tragedia alle sue frontiere. Solo un Paese dell’UE – la Germania – sta nella top ten dei Paesi che ospita gli sfollati, che per lo più sono ospitati da Paesi tra i più poveri del mondo.

 4. Expanding the fortress

  • Mark Akkerman
  14 May 2018
  Report

  Résumé du rapport

  La situation désespérée des 66 millions de personnes déplacées dans le monde ne semble troubler la conscience européenne que lorsqu’un drame a lieu à ses frontières et se retrouve sous le feu des projecteurs médiatiques. Un seul État européen – l’Allemagne – se place dans les dix premiers pays au monde en termes d’accueil des réfugiés : la grande majorité des personnes contraintes de migrer est accueillie par des États se classant parmi les plus pauvres au monde. Les migrations ne deviennent visibles aux yeux de l’Union européenne (UE) que lorsque les médias s’intéressent aux communautés frontalières de Calais, Lampedusa ou Lesbos et exposent le sort de personnes désespérées, fuyant la violence et qui finissent par mourir, être mises en détention ou se retrouver bloquées.

 5. Die Festung wird erweitert

  • Mark Akkerman
  14 May 2018
  Report

  Zusammenfassung

  Die Notlage der 66 Millionen vertriebenen Menschen in der Welt scheint das Gewissen der Europäischen Union nur dann zu beunruhigen, wenn die Aufmerksamkeit der Medien auf Tragödien an den Grenzen Europas gerichtet ist. Nur ein europäisches Land - Deutschland – findet sich unter den Top-Ten-Nationen, die Flüchtlinge aus den ärmsten Ländern der Welt aufnehmen. Das Flüchtlingselend wird nur dann sichtbar, wenn Orte an den Außengrenzen der Union - wie Calais, Lampedusa, Lesbos - in den Nachrichten auftauchen, wenn verzweifelte Menschen, die vor Gewalt flüchten, getötet oder inhaftiert werden.

 6. Expandiendo la fortaleza

  • Mark Akkerman
  11 May 2018
  Report

  Este informe persigue llamar la atención sobre las políticas que apuntalan esta externalización de las fronteras europeas, los acuerdos que se han firmado, las empresas y las entidades que se benefician y las consecuencias para las personas desplazadas por la fuerza, así como para los países y poblaciones que las acogen.

 7. Expanding the fortress

  • Mark Akkerman
  11 May 2018
  Report

  The EU has made migration control a central goal of its foreign relations, rapidly expanding border externalisation measures that require neighbouring countries to act as Europe's border guards. This report examines 35 countries, prioritised by the EU, and finds authoritarian regimes emboldened to repress civil society, vulnerable refugees forced to turn to more dangerous and deadly routes, and European arms and security firms booming off the surge in funding for border security systems and technologies.

 8. Thumbnail

  Global Inequalities, Alternative Regionalism and the Future of Socialism

  • Tom Reifer
  30 August 2011
  Paper

  This paper examines global inequalities and the future of capitalism and socialism through an investigation of the oligarchic wealth on which the current global order is based and also looks at growing challenges to these social foundations of the present global system.

 9. Thumbnail

  The WTO Doha round and EPAs in an era of crisis

  23 September 2010
  Article

  The language contained in agreements being negotiated by the EU through the WTO with their southern counterparts often deliberately diguises real political goals, obscuring the negative economic implications for those countries of the neoliberal agenda.

 10. Thumbnail

  Practical and tactical challenges, and strategic perspectives for African engagement with China

  Dot Keet
  23 September 2010
  Article

  There are many important factors to consider when speaking broadly of China's role in Africa, and one should avoid falling into the trap of simplistic comparisons with historic African-European relations.

 11. Thumbnail

  Implications of EPA/FTAs against developmental regional integration in Africa

  22 September 2010
  Article

  Why the EU's so-called "Economic Partnership Agreements" and free trade policies will have exactly the opposite effect of development on Least Developed Countries' economies.

 12. Thumbnail

  Southern Africa: whither regional integration?

  Dot Keet, Interviewed by Aileen Kwa
  22 May 2008
  Article
  As a result of the free trade agreements with the European Union, called economic partnership agreements, regional integration in Southern Africa is in tatters. The question arises: what kind of integration would engender broad-based development?
 13. Thumbnail

  "En África nos enfrentamos a un terrible peligro si permitimos el libre comercio con los europeos"

  Dot Keet, realizada por Aloia Álvarez Feáns
  24 September 2007
  Article
 14. Thumbnail

  Where are the EPA Impact Assessments

  Moyiga Nduru
  10 May 2007
  In the media
 15. Thumbnail

  Globalisation and Sub-Saharan Africa

  14 November 2005
  Article
 16. Thumbnail
 17. Thumbnail