Search results

14 items
 1. Nederlands parlement sluit zich aan bij Duitsland en Frankrijk in verzet tegen arbitrage in handelsverdragen

  26 November 2014
  Article

  Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde gisterenmiddag in met de motie van Jasper van Dijk (SP) en Bram van Ojik (Groenlinks) over geen ISDS clausule in de handelsverdragen tussen de EU en Canada (CETA) en de VS (TTIP).  

 2. Zes stappen om IS te verslaan zonder oorlog te voeren

  Phyllis Bennis
  25 November 2014
  Article

  Een militaire aanval kan enige onmiddellijke voldoening geven, maar we weten allemaal dat wraak een slechte basis vormt voor een buitenlands beleid. Hoe afschuwelijk de onthoofding van de twee Amerikaanse journalisten (Foley en Sotloff) ook was, wraak mag het Amerikaans buitenlands beleid niet sturen.

 3. ‘Pak straffeloosheid van bedrijven voor mensenrechtenschendingen aan’

  Pietje Vervest, Mariette van Huijstee, Anne van Schaik, Anne Schuit
  23 July 2014
  Article

  Vorige maand werd een resolutie door de Mensenrechtenraad van de VN aangenomen dat zou kunnen leiden tot een internationaal bindend instrument over bedrijven en mensenrechten. Hoewel Europa en de VS zich hier sterk tegen hebben verzet, zou Nederland zich juist in moeten zetten om straffeloosheid van bedrijven aan te pakken, met een ‘smart mix’ van juridische en niet juridische instrumenten. Dat schrijven Anne Schuit (SOMO), Mariette van Huijstee (SOMO), Pietje Vervest (TNI) en Anne van Schaik (Friends of the Earth Europe) van Fair Green and Global Alliance.

 4. Feiten of Fabels

  • Sophia Beunder, Bas van Beek, Roeline Knottnerus, Ivo Kuppens, Jilles Mast
  27 June 2014
  Primer

  Over TTIP wordt veel geschreven, wat zijn nu de feiten en wat zijn de fabels?

 5. Thumbnail

  Verschillende visies op straffeloosheid multinationals splijt VN

  23 June 2014
  Press release

  Amsterdam/Genève - Iets meer dan een jaar na de Rana Plaza-ramp in Bangladesh, waarbij meer dan 1.000 mensen de dood vonden, wordt er in Genève gedebateerd de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij mensenrechtenschendingen door bedrijven. De hoofdvraag is of bedrijven verantwoordelijk zijn voor de misstanden en mensenrechtenschendingen die zij in andere landen, direct of indirect, veroorzaken. Ecuador en 84 andere regeringen vinden van wel, terwijl de EU en de VS dit fel bestrijden. Het gepolariseerde debat vormt een centraal onderdeel van de 26e zitting van de VN-Mensenrechtenraad die momenteel plaatsvindt.

 6. Thumbnail

  Pan Europese coalitie van meer dan 120 organisaties bekritiseert TTIP onderhandelingen

  21 May 2014
  Press release

  Milieugroeperingen, maatschappelijke organisaties, consumentenbonden en vakbonden verzetten zich tegen de gang van zaken rond de TTIP onderhandelingen.

 7. Internationaal recht en cannabis

  Martin Jelsma, Tom Blickman
  14 May 2014
  Article

  Voor het rondetafelgesprek over het rapport: ‘Internationaal recht en cannabis’ op 15 mei 2014 voor de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer is het Transnational Institute gevraagd voor een reactie op het rapport Internationaal recht en cannabis van de Radboud Uni­versiteit Nijmegen. Hieronder is de schriftelijke inbreng van TNI te lezen aangevuld met enkele opmerkingen die tijdens het debat werden gemaakt.

 8. Thumbnail

  De kracht van pleiten en beïnvloeden

  29 April 2014
  Report

  Pleiten en beïnvloeden is geen one size fits all-aanpak; het vraagt om complementariteit en mondiale samenwerking van organisaties en vooral ook om uithoudingsvermogen. Maar dan heb je ook wat! Aan de hand van 10 succesfactoren deelt de Fair, Green and Global Alliantie haar ervaringen.

 9. Thumbnail

  Nederlandse investeringsverdragen onder vuur. Maatschappelijke organisaties roepen op tot fundamentele herziening Nederlands beleid

  24 March 2014
  Press release

  Vorige week nam de Indonesische regering het besluit om het bilaterale investerings-verdrag met Nederland op te zeggen. Hiermee schaart Indonesië zich bij een toenemend aantal landen, waaronder Zuid Afrika, die zich verzetten tegen de buitensporige rechten die in deze verdragen voor bedrijven zijn vastgelegd. De Nederlandse en Indonesische maatschappelijke organisaties IGJ, Both ENDS, SOMO en TNI stellen dat deze beslissing van Indonesië de aanleiding moet zijn voor een kritisch debat over nut en noodzaak van dergelijke verouderde economische verdragen die landen erg veel schade berokkenen, en die geen bewezen positieve effecten hebben.

 10. Thumbnail

  Speculatieve investeerders claimen meer dan 1,7 miljard euro van EU crisislanden.

  10 March 2014
  Press release

  Speculatieve investeerders hebben meer dan 1,7 miljard euro schadevergoeding geclaimd van Griekenland, Spanje en Cyprus via particuliere internationale tribunalen , nadat ze door de EU opgelegde maatregelen namen in verband met de financiële crisis.

 11. Thumbnail

  VN-drugsrapport veroordeelt legalisering

  04 March 2014
  In the media

  Vandaag, dinsdag 4 maart, stelt het VN-drugsagentschap INCB – International Narcotics Control Board- zijn jaarlijks drugsrapport voor.  Het rapport focust op het globale economische en sociale kostenplaatje van drugsmisbruik en spoort de landen aan tot meer inzet voor preventie. Het INCB blijft ook expliciet gekant tegen enige vorm van legalisering.

 12. Thumbnail

  Nederland wietland is allang achterhaald

  Enzo van Steenbergen
  19 February 2014
  In the media

  Op 9 februari praat de Tweede Kamer met minister Opstelten (Veiligheid) over softdrugs. Burgemeesters willen wietteelt en handel gedogen, maar de minister zegt dat internationale verdragen dat niet toestaan. Toch experimenteren veel landen hier al mee.