Search results

36 items
 1. Asia Europe Peoples Forum (AEPF12)

  28 September 2018 - Event

  Join us at the 12th Asia Europe Peoples Forum (AEPF12) in Ghent.

 2. Expanding the fortress

  • Mark Akkerman
  05 June 2018
  Report

  ΣΎΝΟΨΗ

  Η δεινή κατάσταση των 66 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί αναγκαστικά φαίνεται να ενοχλεί τη συνείδηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μόνο όταν κάποια τραγωδία στα σύνορα της Ευρώπης βρεθεί στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης. Μόνο ένα ευρωπαϊκό κράτος - η Γερμανία - συγκαταλέγεται στις δέκα χώρες που δέχονται τους περισσότερους πρόσφυγες παγκοσμίως. Έτσι, η τεράστια πλειοψηφία των αναγκαστικά εκτοπισμένων ανθρώπων καταλήγει να φιλοξενείται από μερικά από τα φτωχότερα κράτη του κόσμου. Οι άνθρωποι αυτοί παύουν να είναι «αόρατοι» μόνο όταν κάποιες κοινότητες στα σύνορα, όπως το Καλαί, η Λαμπεντούζα και η Λέσβος, εμφανίζονται στις ειδήσεις ενώ απελπισμένοι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τη βία καταλήγουν να πεθαίνουν, να κρατούνται, ή να παγιδεύονται.

 3. Uitbereiding van het fort

  • Mark Akkerman
  15 May 2018
  Report

  Samenvatting

  Het lot van de 66 miljoen gedwongen ontheemden ter wereld schijnt alleen het geweten van de Europese Unie te beroeren wanneer de media hun schijnwerpers richten op een tragedie aan de Europese grenzen. Slechts één Europees land – Duitsland – staat in de top tien van landen wereldwijd die vluchtelingen ontvangen, terwijl de overgrote meerderheid van de gedwongen ontheemden opgevangen wordt in enkele van ‘s werelds armste landen. De onzichtbaarheid wordt daarom alleen doorbroken wanneer grensgemeenschappen zoals Calias, Lampedusa en Lesvos in het nieuws komen te staan, wanneer wanhopige mensen die op de vlucht zijn voor geweld uiteindelijk de dood vinden, worden gedetineerd of klem zitten in moeilijke omstandigheden.

 4. Espandendo la fortezza

  • Mark Akkerman
  14 May 2018
  Report

  Sintesi

  Il dramma dei 66 milioni di sfollati forzati nel mondo sembra turbare la coscienza dell’Unione europea solo quando i riflettori dei media portano alla luce una tragedia alle sue frontiere. Solo un Paese dell’UE – la Germania – sta nella top ten dei Paesi che ospita gli sfollati, che per lo più sono ospitati da Paesi tra i più poveri del mondo.

 5. Expanding the fortress

  • Mark Akkerman
  14 May 2018
  Report

  Résumé du rapport

  La situation désespérée des 66 millions de personnes déplacées dans le monde ne semble troubler la conscience européenne que lorsqu’un drame a lieu à ses frontières et se retrouve sous le feu des projecteurs médiatiques. Un seul État européen – l’Allemagne – se place dans les dix premiers pays au monde en termes d’accueil des réfugiés : la grande majorité des personnes contraintes de migrer est accueillie par des États se classant parmi les plus pauvres au monde. Les migrations ne deviennent visibles aux yeux de l’Union européenne (UE) que lorsque les médias s’intéressent aux communautés frontalières de Calais, Lampedusa ou Lesbos et exposent le sort de personnes désespérées, fuyant la violence et qui finissent par mourir, être mises en détention ou se retrouver bloquées.

 6. Die Festung wird erweitert

  • Mark Akkerman
  14 May 2018
  Report

  Zusammenfassung

  Die Notlage der 66 Millionen vertriebenen Menschen in der Welt scheint das Gewissen der Europäischen Union nur dann zu beunruhigen, wenn die Aufmerksamkeit der Medien auf Tragödien an den Grenzen Europas gerichtet ist. Nur ein europäisches Land - Deutschland – findet sich unter den Top-Ten-Nationen, die Flüchtlinge aus den ärmsten Ländern der Welt aufnehmen. Das Flüchtlingselend wird nur dann sichtbar, wenn Orte an den Außengrenzen der Union - wie Calais, Lampedusa, Lesbos - in den Nachrichten auftauchen, wenn verzweifelte Menschen, die vor Gewalt flüchten, getötet oder inhaftiert werden.

 7. Expandiendo la fortaleza

  • Mark Akkerman
  11 May 2018
  Report

  Este informe persigue llamar la atención sobre las políticas que apuntalan esta externalización de las fronteras europeas, los acuerdos que se han firmado, las empresas y las entidades que se benefician y las consecuencias para las personas desplazadas por la fuerza, así como para los países y poblaciones que las acogen.

 8. Expanding the fortress

  • Mark Akkerman
  11 May 2018
  Report

  The EU has made migration control a central goal of its foreign relations, rapidly expanding border externalisation measures that require neighbouring countries to act as Europe's border guards. This report examines 35 countries, prioritised by the EU, and finds authoritarian regimes emboldened to repress civil society, vulnerable refugees forced to turn to more dangerous and deadly routes, and European arms and security firms booming off the surge in funding for border security systems and technologies.

 9. Human Rights as a Key Issue in the Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement

  • Rachmi Hertanti
  07 September 2017
  Report

  This paper explores the potential impacts of an Indonesia-EU CEPA on human rights in Indonesia and the state’s duty to protect human rights.

 10. Towards a Just and Inclusive Asia and Europe

  14 October 2014
  Declaration

  The 10th Asia Europe People’s Forum (AEPF10) tackled five major themes, or People’s Visions, which represent AEPF’s hopes for citizens of the ASEM member countries and the communities they live in. This is their final declaration.

 11. Asia-Europe Peoples' AEPF10 Forum

  10 October 2014 - Event
 12. Learning from Fukushima: India must put nuclear power on hold

  Praful Bidwai
  14 April 2011
  Article

  As the Japanese nuclear crisis escalates in severity, and the myth about nuclear energy being safe is exposed - movements around the world are calling for a change of policy and moratoriums on plant construction.

 13. Perspectivas de la economía mundial en 2011

  Walden Bello
  03 January 2011
  Article

  Mientras los EEUU y Europa parecen abocados a una crisis más profunda, algunos analistas observan un “desacoplamiento” del este asiático y de otras áreas en desarrollo con respecto a las economías occidentales.

 14. The Global Economy in 2011: Recovery Recedes, Convulsion Looms

  Walden Bello
  03 January 2011
  Article

  As the U.S. and Europe appear to be headed for a deeper economic crisis, some analysts discern a “decoupling” of East Asia and other developing areas from the western economies.

 15. Thumbnail

  Press Release: Leading political analysts from Asia in Brussels to challenge ASEM

  30 September 2010
  Press release

  TNI and the AEPF will call on the Heads of State and governments of ASEM member countries to pursue more just and sustainable solutions to current global crises.

 16. Key issues on the table at the 8th Asia Europe People's Forum

  Ben Hayes, Praful Bidwai, Susan George, Walden Bello
  29 September 2010
  Article

  Ahead of the Asia Europe People's Forum (AEPF) which coincides with the official ASEM8 summit this year in Brussels, four TNI scholar-activists - Susan George, Praful Bidwai, Ben Hayes and Walden Bello - discuss some of the key struggles facing citizens from both regions.

 17. Asia Europe People's Forum 2010

  28 September 2010
  Article

  The AEPF this year in Brussels brought together citizens for dialogue, solidarity and action, as a platform from which to oppose corporate-dominated, undemocratic and neoliberal responses to ongoing crises.

 18. Thumbnail

  Practical and tactical challenges, and strategic perspectives for African engagement with China

  Dot Keet
  23 September 2010
  Article

  There are many important factors to consider when speaking broadly of China's role in Africa, and one should avoid falling into the trap of simplistic comparisons with historic African-European relations.

 19. Power without responsibility? The rise of China and India

  Praful Bidwai
  16 September 2010

  As the Asia-Europe Summit gets ready to meet in early October, what are the implications of the rising power of Asia for progress on tackling poverty, inequality and climate change?

Pages