Search results

1300 items
 1. Η Δημοκρατία δεν είναι προς πώληση Ο αγώνας για Διατροφική Κυριαρχία στην Ελλάδα την εποχή της λιτότητας

  • Stephan Backes , Jenny Gkiougki, Sylvia Kay, Charalampos Konstantinidis, Emily Mattheisen, Christina Sakali, Eirini Tzekou, Leonidas Vatikiotis, Pietje Vervest
  21 May 2019
  Report

  Περίληψη

  Αυτή η έκθεση εξετάζει τις επιπτώσεις της λιτότητας στην Ελλάδα στο δικαίωμα στην τροφή. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό κράτος και τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης παραβίασαν το δικαίωμα του ελληνικού λαού στην τροφή ως αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητας που απαιτήθηκαν από τα τρία Μνημόνια Κατανόησης (2010, 2012 και 2015). Με άλλα λόγια, τα πακέτα λιτότητας που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα αντέβαιναν στο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 2. Food production for profit illustration

  Når magt vokser som ukrudt: Virksomhedsfusioner og kampen for vores madsystem

  • Katie Sandwell
  17 May 2019
  Book

  Gigantvirksomheder har taget kontrollen over vores mad. I løbet af de sidste to år har disse virksomheder arbejdet på at fusionere, så de bliver til blot fire enorme virksomheder. Jo større disse virksomheder bliver, desto sværere er de at kontrollere, og jo mindre kontrol vi har over dem, desto sværere er det at opbygge et alternativt madsystem; et madsystem, som flere og flere efterspørger. Nemlig et madsystem, der anerkender menneskers værdi, har respekt for planeten og leverer og sikrer anstændigt og værdigt arbejde. Hvordan skete det, og hvad kan vi gøre ved det?

  Download tegneserien som PDF her.

  Se hele litteraturlisten (på engelsk)her.

 3. A living countryside

  Jeannette Oppedijk van Veen, Leonardo van den Berg, Sijtse Jan Roeters, Jolke de Moel, Hanny van Geel
  17 April 2019
  Article

  Against the backdrop of an agrarian landscape that has become more homogenous, sterile and empty over the past 50 years, a new movement of Dutch farmers and citizens is emerging. They want to support a type of agriculture that does not damage the environment, enriches the life of farmers and citizens, and produces healthy food. This desire is expressed through a vast array of initiatives. It includes growers who allow citizens to undertake their harvesting, dairy farmers who plant trees and herbs in the field, cereal farmers who sell directly to local bakers, farms in which citizens become shareholders, and many more.

 4. Grond van Bestaan

  • Jeannette Oppedijk van Veen, Leonardo van den Berg, Sijtse Jan Roeters, Jolke de Moel, Hanny van Geel
  16 April 2019
  Paper

  In een agrarisch landschap dat in de afgelopen 50 jaar homogener, sterieler en leger is geworden, ontpoppen zich steeds meer initiatieven van boeren en burgers. Ze willen meer dan wordt aangedragen door overheden. Ze willen een landbouw die minder schadelijk is voor het milieu en die gezonder voedsel voortbrengt. Een landbouw die de natuur en het leven van boeren en burgers kan verrijken. Deze initiatieven zijn divers. Het zijn tuinders die burgers zelf laten oogsten, melk- veehouders die bomen en kruiden in de wei planten, akkerbouwers die direct aan lokale bakkers leveren, boerderijen waarin burgers aandeelhouders worden en meer.

 5. Refreshing Ideas: International peasant struggles

  18 April 2019 - Event

  Transnational Institute researchers give you a some insights into their work with a Q&A session. Sylvia Kay about the role of peasants and small scale food producers in the 21st century.

 6. Trends in small-scale fishery in Myanmar: Tenure rights and gender in Mon State and Tanintharyi Division

  • Maria Belen Angeles, Mads Barbesgaard, Jennifer Franco
  12 March 2019
  Paper

  “Fish is the world’s most traded food commodity, and Myanmar is on the cusp of becoming a major international source."

 7. Fishing for Gender Justice on Women´s Day

  FIAN International
  08 March 2019
  Declaration

  Fishing is still perceived as a predominantly male task despite the heavy workload of women.

 8. Castle rock wildfire.

  Betting on a crash – confronting those speculating on our future

  Nick Buxton
  06 February 2019
  Article

  The dark side of capitalism is that disruption, change and scarcity all provide avenues of profit for those willing to speculate on its consequences.

 9. Farm land bordering industrial area

  The agrarian question of the 21st century

  Alberto Alonso-Fradejas
  31 January 2019
  Article

  What are the implications of the rise of the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa) for agrarian and environmental transformations, worldwide and in the BRICS countries in particular? This is the main issue with which the BRICS Initiative for Critical Agrarian Studies (BICAS) has been concerned since 2013, when it was launched in Beijing by a collective of largely BRICS-based research institutions1.

 10. Food production for profit illustration

  Growing power: Mega-Mergers and the fight for our food system

  • Katie Sandwell
  18 January 2019
  Book

  Giant corporations have taken control of our food. In the last two years, these companies have begun the process of merging and re-arranging themselves into just four colossal corporations. The larger these companies grow, the less we can control them. And the less control we have, the harder it is for us to build the kind of food system that more and more of us want: one that recognizes the value of people, respects the planet, and provides decent, dignified work. How did this happen, and what can we do about it?

  You can download the comic book here.

  See the reference list here.

 11. The Illusion of ‘Blue Growth’

  Zoe Brent, Mads Barbesgaard, Carsten Pedersen
  28 November 2018
  Article

  The Government of the Republic of Kenya, in collaboration with Japan and Canada, hosted the Sustainable Blue Economy Conference in Nairobi between 26 and 28 November. While the official site claims that this is the first global conference on the sustainable blue economy, it is only the latest in a string of Oceans-focused summits, such as the Our Oceans conference which was held in Bali, Indonesia in October, and the Sustainable Oceans Summits organized by the industry-coalition the World Ocean Council in Hong Kong earlier this month. There are still more events on the way, such as The Economist’s World Oceans Summit, to be held in Abu Dhabi in March 2019.

 12. A landscape of ocean and land-control grabbing in Northern Tanintharyi, Myanmar

  • Mads Barbesgaard
  20 November 2018

  After a spout of optimism surrounding Myanmar’s so-called democratic transition in the post-2010 period, more recent work by CSOs and academics have emphasized the rampant and violent processes of land and ocean grabbing that this transition is facilitating. Drawing on a case from Northern Tanintharyi in the Southeast of the country, this article attempts to historicize contemporary accounts of these grabbing processes.

 13. Democracy not for sale

  • Stephan Backes , Jenny Gkiougki, Sylvia Kay, Charalampos Konstantinidis, Emily Mattheisen, Christina Sakali, Eirini Tzekou, Leonidas Vatikiotis, Pietje Vervest
  19 November 2018
  Report

  Austerity measures led to increased rural poverty and food insecurity in Greece and violated her people's human right to food. How did this happen and who is responsible?

 14. Climate change, capitalism and the military

  Nick Buxton
  16 November 2018
  Article

  Ever more people are connecting the dots between our economic system and ecological destruction but rarely make the link to militarism and security. As climate change will dramatically increase instability and insecurity, we examine the role of the military in a climate-changed world.

 15. The Blue Fix

  • Zoe Brent, Mads Barbesgaard, Carsten Pedersen
  29 October 2018
  Policy issue

  This brief explores the politics behind the promise of ‘blue growth'. We have discovered that the discourse around blue growth, blue economy, blue revolution and the like is a masterfully mixed and powerful cocktail. The ingredients that make up this mix are the subject of this brief, and our intention is to explore the function of each component of the cocktail.

 16. El puño escondido: cambio climático, capitalismo y ejército

  El puño escondido: cambio climático, capitalismo y ejército

  Nick Buxton
  25 October 2018
  Article

  El modelo capitalista y el militarismo –en particular el imperialismo de Estados Unidos– no son fuerzas paralelas, sino que están inextricablemente entrelazadas.

 17. Financialisation: A Primer

  • Frances Thomson, Sahil Dutta
  13 September 2018
  Primer

  A beginner’s guide to financialisation: how it works, how it shapes our lives, the forces that lie behind it, and how we can resist.

 18. Asia Europe Peoples Forum (AEPF12)

  28 September 2018 - Event

  Join us at the 12th Asia Europe Peoples Forum (AEPF12) in Ghent.

 19. Call for essays on finance and power for State of Power 2019

  23 July 2018
  Article

  The Transnational Institute (TNI) in the Netherlands is issuing an open call for essays, short papers, infographics and artistic collaborations for its forthcoming State of Power report launched in late January 2019 to coincide with the World Economic Forum in Davos. In 2019, we are particularly looking for accessible, engaging essays and artistic explorations that explore the issue of finance and power.

Pages