Search results

1 items
  1. De Nederlandse kabinetsplannen in internationaal perspectief

    Martin Jelsma
    02 October 2011
    Article

    Na een lange periode van pragmatisme en gedurfde vernieuwingen van het drugsbeleid, waarmee Nederland ook internationaal een pioniersrol innam, is er – zoals de Commissie Van de Donk constateerde al jarenlang sprake van beleidsverwaarlozing. Die feitelijke stilstand dreigt met de huidige kabinetsplannen om te slaan naar achteruitgang. Er zijn een aantal goede redenen om daarover ernstig bezorgd te zijn, niet alleen ten behoeve van de verworvenheden hier in Nederland, maar ook bezien vanuit recente internationale ontwikkelingen.