Search results

69 items
 1. Opium harvest in early 2019 in Pekhon Township, southern Shan State (TNI)

  ေျမျပင္အမွန္တရားကို လိုရာဆြဲပံုေဖာ္ျခင္း - မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ပဋိပကၡႏွင့္ UNODC ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘိန္းစစ္တမ္း

  Transnational Institute (TNI)
  07 March 2019
  Article

  ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာရံုး(UNODC)၏ လတ္တေလာထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ “၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘိန္းစစ္တမ္း”၌ ပဋိပကၡတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ကို တိတိပပစြပ္စြဲေျပာဆိုထားသည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ဤ သံုးသပ္ခ်က္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရႈပ္ေထြးလြန္းလွသည့္ လက္ေတြ႔အေျခအေနမ်ားကို ထင္ဟပ္မႈမရွိဘဲ လိုရာဆြဲ၍ မည္ကဲ့သို႔ပံုေဖာ္ေရးသားထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါ သည္။

 2. Opium harvest in early 2019 in Pekhon Township, southern Shan State (TNI)

  A Distortion of Reality: Drugs, Conflict and the UNODC’s 2018 Myanmar Opium Survey

  Transnational Institute (TNI)
  05 March 2019
  Article

  The recently-released “Myanmar Opium Survey 2018” by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) entails specific accusations against several of the conflict actors. This commentary explains how this further distorts, rather than reflects, the complex realities in Myanmar.

 3. Myanmar Opium Farmers Forum at the Commission on Narcotic Drugs in October 2018

  Myanmar Opium Farmers Forum (MOFF)
  30 October 2018
  Multi-media

  The voice of communities involved in illicit cultivation had long been excluded from policymaking platforms. However, thanks to growing networks such as the Myanmar Opium Farmers Forum, more and more farmers have gained more space to provide input to drug policy discussions at the UN level.

 4. Statement from the 6th Myanmar Opium Farmers' Forum

  01 June 2018
  Declaration

  Between 26 and 28 May 2018, representatives of opium farming communities in several states in Myanmar came together in Lashio, Shan State, to share experiences, concerns, and initiatives on the issue of illicit cultivation, especially in relation with supply-side policies which have affected their lives and livelihoods. A final statement was concluded at the end of the forum.

 5. Thumbnail Amapola, opio y heroína

  Poppies, opium, and heroin: Production in Colombia and Mexico

  • Guillermo Andrés Ospina, Jorge Hernández Tinajero, Martin Jelsma
  16 April 2018
  Report

  Poppy cultivation in Mexico and Colombia is part of a local economy geared almost exclusively toward the illegal market abroad: it is driven by demand for heroin, primarily in the United States.

 6. Thumbnail Amapola, opio y heroína

  Amapola, opio y heroína: La producción de Colombia y México

  • Jorge Hernández Tinajero, Guillermo Andrés Ospina, Martin Jelsma
  22 February 2018
  Report

  El cultivo de la flor de amapola en México y Colombia forma parte de una economía local destinada de forma casi exclusiva al mercado ilegal en el exterior: la demanda de heroína, principalmente en los Estados Unidos.

 7. The Global Forum of Producers of Prohibited Plants (GFPPP)

  28 October 2016
  Report

  The voices of affected communities involved in the cultivation of coca leaf, opium poppy and cannabis plants are lacking in the global debate on drug policy reform in general and were at risk of being excluded from the United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) 2016 on The World Drug Problem.

 8. The opium bulbs of Myanmar: drug crop or lifeline for poor farmers?

  22 June 2016
  In the media

  The Guardian - Rural development programmes to wean poppy farmers off their illicit crop contend with lack of roads, water and power in remote areas plagued by militias

 9. rcep-isds

  Solving Myanmar’s drug trade means involving militias in the peace process

  27 May 2016
  In the media

  Myanmar Times  - To unravel Myanmar's drug trade and end the decades-long civil war, Tatmadaw-backed militias will need to be involved in the dialogue, experts say.

   

 10. စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားညီလာခံ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

  10 May 2016
  Report

  ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွ ကယား၊ ကယန္း ရွမ္း၊ ပအို၀္း၊ လားဟူ၊ တအာင္း(ပေလာင္)၊ ကခ်င္ဘိန္းစိုက္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔ ေန႔တဓူ၀ရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ႏွီးေႏွာဖလွယ္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကယားျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္လြိဳင္ေကာ္၌ အတူတကြ ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းခဲ့ၾကပါသည္။

 11. Statement of the 4th Myanmar Opium Farmers’ Forum

  10 May 2016
  Report

  Opium farmers and representatives of their communities came together to discuss the challenges they face in their lives, and to share experiences and find ways to solve their problems. This is their statement. 

 12. Advocacy groups call for drug policy reset ahead of UN meeting

  07 April 2016
  In the media

  Myanmar Times - Repressive drug laws and corruption have contributed to Myanmar’s spiralling narcotics problem, according to advocacy groups, who are calling on the new government to launch a change of policy.

 13. Video: Foro Mundial de Productores de Plantas Prohibidas

  15 March 2016
  Multi-media

  Los productores y las productoras de plantas prohibidas enfrentan conflictos con las autoridades y con el propio mercado de drogas. Comunidades enteras se ven estigmatizadas, criminalizadas y encarceladas. Las políticas internacionales en materia de drogas podrían dar un giro a esta situación si tuvieran en cuenta sus demandas. Este vídeo recoge momentos y testimonios del Foro Mundial en que pequeños productores y productoras de todo el mundo compartieron sus experiencias y conocimientos, y que culminó con la Declaración de Heemskerk.

 14. Video: Growers of prohibited plants in Heemskerk

  14 March 2016
  Multi-media

  Producers of prohibited plants face conflict from authorites and the drug market itself. Their communities are stigmatized, criminalized and incarcerated. UN Global drug policy can change this by listening to their demands. Watch our video of the third Global Forum where producers shared experiences and knowledge and ultimately drafted the 'Heemskerk Declaration'

 15. Opium meets Development: Exploring the Opium Question in Contemporary Afghanistan

  • Mariam Morid
  04 February 2016
  Paper

  In light of the April 2016 United Nations General Assembly Special Session (UNGASS), a change of the global order on drug policy should be made. Any outcome of UNGASS  will have essential developmental impacts on Afghanistan’s economy and especially on those involved in the agricultural production side of the opium economy that is farmers and farm-workers.

   

 16. Declaración de Heemskerk

  25 January 2016
  Declaration

  Agricultores de pequeña escala de cannabis, coca y opio de 14 países discutieron en un encuentro internacional sus aportaciones a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS). En la UNGASS se debatirán todos los aspectos de las políticas globales de control de drogas, como la prohibición que pesa sobre el cultivo de coca, adormidera y cannabis en todo el mundo, una cuestión sobre la que desea hacerse oír el Foro Mundial de Agricultores.

 17. The Heemskerk Declaration

  25 January 2016
  Declaration

  In a global meeting small scale farmers of cannabis, coca and opium from 14 countries discussed their contribution to the United Nations General Assembly Special Session (UNGASS). The UNGASS will discuss all aspects of global drug control policies, including the worldwide ban on the cultivation of coca, poppy and cannabis, an issue the Global Farmers Forum demands that their voices be heard and taken into account.

 18. Opium poppy farmers reject crop ban, war on drugs

  25 January 2016
  In the media

  Myanmar Times - Opium poppy farmers from Myanmar attending an international conference on “prohibited plants” have rejected a ban on growing their crops and urged an end to forced eradication.

 19. Ook drugsboeren willen einde aan 'war on drugs'

  22 January 2016
  In the media

  NOS op 3 - Zestig internationale drugsboeren bij elkaar - in het Noord-Hollandse Heemskerk. Allemaal worden ze getroffen door harde maatregelen vanuit hun landelijke overheid, maatregelen uit de internationale war on drugs - ingezet vanuit de VS. 

 20. Drugsboeren willen eind aan ‘war on drugs’

  22 January 2016
  Multi-media

  NPO Radio 1 - Ze verbouwen cannabis, coca of opium. Hun vaders deden dat al, hun opa’s en zelf willen ze dat het liefst ook hun hele leven doen, de drugsboeren.. De afgelopen twee dagen zijn zo’n zestig drugsboeren uit Zuid- en Midden-Amerika, Afrika en Azië in Heemskerk bijeen voor een congres. Vandaag komen ze met de slotconclusie, want ze willen een einde aan de ‘war on drugs’. Pien Metaal, organisator van het congres, over de 'War on drugs'.

Pages