Search results

21902 items
 1. “အၾကပ္အတည္းကို အလကားမျဖစ္ေစနဲ႔”

  • Walden Bello
  01 June 2020
  Paper

  ကပ္ေဘးအၿပီး ကမၻာႀကီးတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာအနာဂတ္မ်ိဳးကို ေမၽွာ္လင့္နိုင္မည္နည္းဟု က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းမ်ားေပၚလာေအာင္ ကိုဗစ္၁၉က ႏွိုးဆြေပးပါသည္။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ စိုးမိုးေနေသာ အျငင္းအခုံတစ္ခုမွာ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာစနစ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ေကာ္ပိုရိတ္တို႔ လႊမ္းမိုးထားေသာ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာစနစ္ႀကီးမ်ား၏ ထိလြယ္ရွလြယ္ရွိပုံမ်ား ထင္ရွားလာၿပီး စားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ႀကီး FAOႏွင့္ မဟာမိတ္ေအဂ်င္စီမ်ားက ျမင္ေနၾကသကဲ့သို႔ ထိုေကာ္ပိုရိတ္ႀကီးစိုးေသာစနစ္မွာ အေျဖမဟုတ္ေၾကာင္း ယခုစာတမ္း တြင္ေထာက္ျပထားပါသည္။

 2. Myanmar CSOs push for urgent measures during the COVID-19 pandemic

  01 June 2020
  Declaration

  Myanmar Civil Society organizations and networks urge the Myanmar government and other relevant stakeholders to take urgent measures during the COVID-19 pandemic.

 3. Mirándonos en el espejo mexicano

  Mónica Vargas
  29 May 2020
  Article
  Del 2 al 11 de diciembre de 2019, una Caravana de observación internacional (#ToxiTourMexico) recorrió de oeste a este el eje neovolcánico de México, atravesando densos corredores industriales que han atraído al capital estadounidense y europeo, entre otros. Las comunidades afectadas visibilizaron ante la Caravana una alarmante situación de urgencia ambiental y sanitaria, a la vez que un imponente ejemplo de organización, movilización y dignidad. En mayo de 2020, se reportó que el 78% de los decesos por COVID-19 en México se ubicaban en las regiones recorridas por la Caravana.
 4. Des Terres En Commun!

  • Nyeleni Europe and Central Asia, Transnational Institute (TNI)
  28 May 2020
  Report

  Au cours des dernières décennies, le continent européen a été soumis à un ensemble de facteurs impactant fortement l’agriculture : politiques agricoles et alimentaires, accords de libre-échange, politiques de libéralisation et énergétiques dominées par le marché, projets miniers et d'infrastructures, et vagues d’urbanisation. Les exemples sont légion, de l'actuelle PAC et du manque de mécanismes adaptés de régulation des marchés et des prix, aux divers textes législatifs nationaux, ou au changement croissant d’usages des sols. Cette accumulation de facteurs a conduit à l'industrialisation du système agricole et à la marchandisation de sa composante fondamentale : la terre.

 5. Tu Tierra, Mi Tierra, Nuestra Tierra

  • Nyeleni Europe and Central Asia, Transnational Institute (TNI)
  28 May 2020
  Report

  En las últimas décadas, el continente europeo ha sido testigo de una compleja combinación de políticas agrícolas y alimentarias, acuerdos de libre comercio, políticas energéticas y de liberalización dominadas por el mercado, proyectos de infraestructura y minería y urbanización. No andamos escasos de ejemplos concretos. Desde la actual PAC y la falta de mecanismos de regulación de los mercados y los precios suficientes, hasta diversas legislaciones nacionales y el creciente cambio del uso de la tierra. Estos factores han impulsado la industrialización del sistema agrícola y la mercantilización de su punto de partida: la tierra.

 6. Your Land, My Land, Our Land

  • Nyeleni Europe and Central Asia, Transnational Institute (TNI)
  28 May 2020
  Report

  The handbook is published by the Nyéléni Europe and Central Asia platform for Food Sovereignty to help nourish the food sovereignty movement with ideas that support local struggles for land. It also tries to connect different experiences and is an invitation to build collective intra-European support mechanisms for land struggles.

 7. Feminist realities -Transforming Democracy in Times of Crisis. 4pm CET, 27 May

  Feminist Realities: Transforming democracy in times of crisis - webinar recording

  28 May 2020
  Multi-media

  An inspiring global panel of feminist thinkers and activists reflect and discuss how we can collectively reorganise, shift power and pivot towards building transformative feminist realities that can get us out of the worsening health, climate and capitalist crises.

 8. COVID-19 and the global fight against mass incarceration

  COVID-19 y la lucha mundial contra el encarcelamiento masivo

  03 June 2020 - Event

  En respuesta a la pandemia de COVID-19, muchos gobiernos han liberado a un número de reclusos sin precedentes y han reducido el número de nuevas detenciones para evitar la propagación peligrosa de la enfermedad en cárceles y otros centros de detención. Activistas e investigadores de diferentes regiones intercambiarán las estrategias de la sociedad civil para revertir esta larga tendencia de encarcelamiento masivo como una respuesta al delito. 

 9. Razones para ser anticapitalistas

  • David Harvey
  27 May 2020
  Book

  CLACSO, con el apoyo del Transnational Institute, pone a disposición de las lectoras y los lectores una nueva colección de textos breves que busca entablar diálogos tanto en torno a nuevos y viejos interrogantes, como a la búsqueda de respuestas originales a los problemas de nuestro tiempo.

 10. La cruel pedagogía del virus

  • Boaventura de Sousa Santos
  27 May 2020
  Book

  CLACSO, con el apoyo del Transnational Institute, pone a disposición de las lectoras  y los lectores una nueva colección de textos breves que busca entablar diálogos tanto en torno a nuevos y viejos interrogantes, como a la búsqueda de respuestas originales a los problemas de nuestro tiempo.

 11. La dimensión económica de la pandemia

  Daniel Díaz-Fuentes
  27 May 2020
  Article

  Aunque ninguna crisis se puede reducir exclusivamente a una dimensión o causalidad económica o financiera, esta crisis se ha originado en un virus que ha creado una pandemia con efectos humanos y sociales devastadores. Si queremos comprender y aprender algo de esta crisis mundial, necesitamos entenderla simultáneamente desde diversas perspectivas científicas (sanitaria, social, humanitaria o medioambiental entre otras), con una perspectiva histórica de largo plazo (para salir mejor y evitar que se repita) y con un alcance mundial.

 12. The economic dimension of the pandemic

  Daniel Díaz-Fuentes
  27 May 2020
  Article

  Although no crisis can be reduced exclusively to an economic or financial dimension or causation, this particular one derives from the pandemic spread of virus with devastating human and social effects. If we want to learn something from this world crisis, we need to try to understand it taking into consideration various simultaneous perspectives (health, social, humanitarian and environmental, among others), with a long-term historical outlook (to better help us to find a way out and avoid its recurrence) and a global viewpoint.

 13. COVID-19 and the global fight against mass incarceration

  COVID-19 and the global fight against mass incarceration

  03 June 2020 - Event

  The pandemic has led governments to release an unprecedented number of people from prison and to curb new admissions. Activists and researchers from across the globe will discuss and share strategies by civil society on how to ensure this is a turning point to reverse the long-standing trend of mass incarceration as a response to crime.

 14. ندوة الكترونية: جائحة كورونا وصغار البحارة بشمال أفريقيا وفلسطين

  30 May 2020 - Event

  تقدم شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية ندوة الكترونية يوم السبت 30 مايو/أيار 2020 على الساعة 14 توقيت تونس والمغرب (16توقيت فلسطين) للوقف على أوضاع البحارة في كل من : موريطانيا، المغرب وتونس وفلسطين.

 15. Transición justa

  26 May 2020
  Report

  Esta síntesis del taller recoge los principales resultados y perspectivas de un taller que se realizó en Amsterdam en Octubre de 2019, donde participaron representantes de un espectro de organizaciones y discutieron la historia de sus articulaciones en torno a la Transición Justa, así como las lecciones aprendidas hasta ahora.

 16. Webinario: COVID19 y pescadores artesanales en África Septentrional y Palestina

  30 May 2020 - Event

  La North African Food Sovereignty Network (Red de Soberanía Alimentaria de África Septentrional) y el Transnational Institute (TNI) organizarán un webinario el sábado 30 de mayo de 2020 a las 14:00 hs de Túnez (15:00 hs de Ámsterdam y 16:00 hs de Palestina) para arrojar luz sobre la situación de los pescadores en Mauritania, Marruecos, Túnez y Palestina.

 17. Webinaire: COVID19 et les petits pêcheurs d'Afrique du Nord et de la Palestine  30 May 2020 - Event

  Le Réseau Nord Africain de Souveraineté Alimentaire (NAFSN) et le Transnational Institute (TNI) organiseront un webinaire le samedi 30 mai 2020 à 14h00, heure de Tunis (15h00 d'Amsterdam et 16h00 heure de la Palestine) pour mettre en lumière la situation des pêcheurs en Mauritanie, au Maroc, en Tunisie et en Palestine en ces temps de COVID19. Ce webinaire sera en arabe avec une interprétation en direct en anglais, français et espagnol.

 18. Webinar: COVID19 and small fisher-folk of North Africa and Palestine

  30 May 2020 - Event

  The North African Food Sovereignty Network (NAFSN) and the Transnational Institute (TNI) will organize a webinar on Saturday 30 May 2020 at 14:00 Tunis time (15:00 Amsterdam time and 16:00 Palestine time) to put a spot light on the situation of fishers in Mauritania, Morocco, Tunisia and Palestine. This webinar will be in Arabic with live interpretation into English, French and Spanish available.

 19. Feminist realities -Transforming Democracy in Times of Crisis. 4pm CET, 27 May

  Realidades feministas: Transformar la democracia en épocas de crisis

  27 May 2020 - Event

  En el webinario contaremos con análisis feministas de la crisis y la forma en que la pandemia se vincula con el patriarcado, el poder de las corporaciones y la división internacional del trabajo, que es sexista y racista.

 20. Public is Back - Proposals for a democratic just economy, 4pm CET 20 May

  Public is Back: Proposals for a democratic just economy - webinar recording

  20 May 2020
  Multi-media

  Webinar recording with outgoing UN rapporteur, Philip Alston in conversation with trade unionists and activists in Italy, Nigeria and India sharing analysis on the impacts of privatisation in a time of COVID-19 and the strategies for resistance and also constructing participatory public alternatives.

Pages