Search results

1944 items
 1. သမုဒၵရာႏွင့္ ေရေအာက္သယံဇာတမ်ားကို ျခံခတ္သိမ္းဆည္းျခင္း

  16 March 2017
  Report

  အထက္ေအာက္ဆန္သည့္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အၾကီးစားေရထြက္ကုန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကုန္းတြင္းေရေအာက္သယံဇာတမ်ားသည္ က်ယ္ျပန့္ေသာ္လည္း ယင္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ မည္သူတို ့အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္ရရွိေနေၾကာင္း၊ ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သူတို့လက္လွမ္းမီ အသံုးခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မည္သူတိို့ထိန္းခ်ဳပ္စီမံလ်က္ရွိေၾကာင္း အေရးတစ္ၾကီးေမးခြန္းေမးစရာရွိလာသည္။

 2. Enclosing the oceans and our aquatic resources

  16 March 2017
  Report

  Top-down conservation projects, (Eco-)tourism, large-scale aquaculture and the expansion of industrial infrastructure are transforming Myanmar. Myanmar's coastal and inland aquatic resources are vast, but these evolving processes and dynamics raise important questions about who benefits from using these resources, who gets to access them and where control lies.

 3. Derechos humanos y políticas de drogas

  • Ernestien Jensema
  15 March 2017
  Primer

  Una sencilla pero exhaustiva guía básica de por qué el TNI considera que los derechos humanos deben ser la base de cualquier debate sobre el control de drogas.

 4. Morocco and Cannabis

  • Tom Blickman
  15 March 2017
  Policy briefing

  This policy briefing discusses whether or not the aim of reducing cannabis cultivation is realistic or beneficial for Morocco, what it would actually mean for the major production area the Rif – one of the poorest, most densely populated and environmentally fragile regions in the country – and what that could imply for meaningful sustainable development. The briefing will give some historical background, discuss developments in the cannabis market, and highlight environmental and social consequences as well as the recent debate about regulation in Morocco and about European policies.

 5. Cannabis in Latin America and the Caribbean

  • Alejandro Corda , Mariano Fusero
  15 March 2017
  Policy briefing

  Cannabis (or marihuana) is one of the most widely consumed psychoactive substances in the world. According to the United Nations World Drug Report, 183 million people, or 3.8% of the world’s population, used cannabis in 2014. Its cultivation was also reported by 129 countries. Cannabis is subject to the United Nations System for International Control of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (hereafter “drugs”) and is the most widely consumed of all the drugs. According to that control system, cannabis is among the substances with the strictest legal status; they are the most prohibited, supposedly because of the harm they cause and their lack of medical usefulness.

 6. Human rights and drug policy

  • Ernestien Jensema
  14 March 2017
  Primer

  An accessible but comprehensive primer on why TNI believes that human rights must be at the heart of any debate on drug control.

 7. Castigos irracionales: Leyes de drogas y encarcelamiento en América Latina

  Castigos irracionales: Leyes de drogas y encarcelamiento en América Latina

  • The Research Consortium on Drugs and the Law (CEDD)
  09 March 2017

  A pesar del debate en América Latina sobre la necesidad de repensar las políticas de drogas, el encarcelamiento masivo por este tipo de delitos, aun cuando son no violentos y de bajo nivel, sigue aumentando en el continente.

 8. Los chivos expiatorios: Control de drogas y cárceles en Bolivia

  • Rose Marie Achá
  08 March 2017

  El presente estudio desentraña la conexión drogas y cárceles, a partir de la problemática del consumo de drogas en el sistema penitenciario, analizando las políticas y las prácticas que la sostienen y las diferentes responsabilidades inmersas.

 9. ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ားက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း -

  02 March 2017
  Policy briefing

  ဤမူ၀ါဒသံုးသပ္ခ်က္အက်ဥ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ ျပႆနာအတိမ္အနက္ကို နက္နက္နဲနဲျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္နားလည သေဘာေပါက္သည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၁ ေရးဆြဲျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ သံုးသပ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခင္းအက်င္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိ၍ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား အသီးသီးပါရွိေနသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၅) ရပ္အေပၚ အေျခတည္၍ ျပဳစုေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ သံုးသပ္ခ်က္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမာၻအႏွံ႔မ ယံုၾကည္အားထားရေလာက္သည့္ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားအေျချပဳ အေလ့အထ သာဓကမ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

 10. Addressing drug problems in Myanmar

  28 February 2017
  Policy briefing
  Time has come to embrace a different approach and adopt policies that are based on public health, community safety, human rights and development. Only such policies will deliver on the promise to improve people’s lives; only such policies will truly allow Myanmar to reduce the harm caused by problematic drug use, trafficking and production.
 11. Photo credit: Sativa Nusantara Foundation, Indonesia

  Ganja di Indonesia

  • Dania Putri, Tom Blickman
  24 February 2017
  Policy briefing

  Penggunaan ganja tidak pernah menimbulkan masalah besar di Indonesia, namun kebijakan prohibitionist (pelarangan) tetap diberlakukan sampai sekarang. Meskipun prevalensi konsumsi ganja cukup tinggi, diskusi lokal atau nasional terkait kebijakan ganja jarang sekali dilakukan. Hal ini juga diperburuk oleh sikap anti-narkotika serta kegagalan institusi publik dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang berbasis ilmiah. Karena perundang-undangan anti-narkotika yang berlaku saat ini, terdapat banyak hambatan dalam proses penelitian tentang ganja, baik dari segi medis maupun antropologi.

 12. Keynesianism in the Great Recession

  • Walden Bello
  22 February 2017
  Paper

  The derailment of progressive Keynesianism by Obama’s conservative, technocratic Keynesianism resulted in a protracted recovery, continuing high unemployment, millions of foreclosed or bankrupt households fending for themselves, and more scandals in a Wall Street where nothing had changed. Obama did not pay for this tragic outcome in 2012, but Hillary Clinton did in 2016.

 13. The Bail Out Business

  • Sol Trumbo Vila, Matthijs Peters
  22 February 2017
  Report

  The Bail Out Business is the most comprehensive and thorough analysis of the steps taken since the 2008 financial crisis to understand who benefits from rescue packages in the EU. Above all, it highlights the role of the Big Four (audit firms) and a small coterie of financial consultancy firms in the business of designing and implementing bail out programs in EU Member States.

 14. El negocio del rescate

  • Sol Trumbo Vila, Matthijs Peters
  22 February 2017
  Report

  El negocio del rescate es el informe más completo y riguroso para entender quién se ha beneficiado de los paquetes de rescate bancario que se han desplegado en la UE desde 2008 para hacer frente a la crisis. Por encima de todo, destaca el papel que desempeñan las Cuatro Grandes (empresas de auditoría del mundo) y un pequeño grupo de empresas de consultoría financiera en el negocio de diseñar y aplicar paquetes de rescate bancario en los Estados miembros de la UE.

 15. The Immunity of Austerity

  • Luke Shuttleworth
  02 February 2017
  Paper

  The durability of austerity policies in the European Union is due in part to the way neoliberal values such as competition and individual responsibility are perpetuated in popular media. How can movements break this monopoly on information to articulate different values and help mobilise citizens against austerity.

 16. Aperçu de la concentration foncière en Europe

  • Timothé Feodoroff, Sylvia Kay
  30 January 2017
  Infograph

  Une série d’infographies qui exposent la massive concentration foncière en Europe. Pendant la dernière décennie, l’Europe a perdu un tiers de ses petites exploitations; 3% des exploitations contrôlent 52% des surfaces agricoles; la terre est encore plus inéquitablement répartie que la richesse.

 17. Manufactured consent infographic thumbnail

  Manufactured Consent

  25 January 2017
  Infograph

  Corporations don't just shape our politics or economics, they also seek to change public opinion to serve their interests. Which corporations play the biggest role in shaping knowledge and news? What do they fund? Who do they represent? What role have they played in the rise of authoritarian populists? This infographic for State of Power 2017 exposes those 'manufacturing consent'.

 18. State of Power 2017

  21 January 2017
  Report

  This sixth annual State of Power report examines the cultural processes that are used by corporations, military and privileged elites to make their power seem 'natural' and 'irreversible'. It also explores how social movements can harness creativity, art and cultural forces to resist and to build lasting social and ecological transformation.

 19. Keep the Farm TTIP- and CETA-free!

  • Guus Geurts
  19 January 2017
  Report

  In both TTIP and CETA food, agriculture, animal husbandry and horticulture play a major role and the prospects for European farmers and consumers are not good. TTIP negotiators are discussing abolishing or lowering import tariffs for agricultural products and the mutual recognition of each others’ standards relating to environment, animal welfare, food safety and labour rights is on the agenda.

Pages