Search results

17 items
 1. မူးယစ္ေဆးျပႆနာ အျပစ္ေပးတာထက္ ကူညီဖို႔လိုအပ္တယ္

  15 April 2016
  Multi-media

  မူးယစ္ေဆးဝါး ဥပေဒေတြ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ “Towards Sustainable Drug Policies : Myanmar and Ungass 2016” ေဆြးေႏြးပြဲကို ဧၿပီ ၄ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 2. Thumbnail

  Suu Kyi’s release far from certain

  Tom Kramer, Nirmal Ghosh
  21 October 2010
  In the media

  The Burmese elections will be the most defining moment in Burmese politics for a generation, but Aung San Suu Kyi's rumoured possibility of release is still uncertain.

 3. တစ္ေက်ာ့ျပန

  • Ernestien Jensema, Martin Jelsma, Tom Kramer, Tom Blickman
  01 June 2014
  Report

  TNI ၏ ေရႊႀတိဂံေဒသအတြင္းရွိ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္အေပၚ ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ႏွစ္ဆခန္႔ျပန္လည္ျမင့္တက္လာသည့္အျပင္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံထားရသူ မ်ားျပားလာၿပီး အေသးစားတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေတာင္သူငယ္ေလးမ်ားအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္ကြပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ အာဆီယံေဒသ ‘မူးယစ္ကင္စင္ေရး’ မဟာဗ်ဴဟာ၏ က်ဆံုးမႈကို အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ တင္ျပထားၿပီး ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈအသစ္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။

 4. Thumbnail

  Afghanistan's hidden drug problem

  Martin Jelsma, Tom Kramer
  23 November 2009
  Article

  Afghanistan's drug problem is not simply one of opium production - there is a growing number of heroin addicts that the country is ill prepared to deal with.

 5. Thumbnail

  Opium jihad

  Martin Jelsma, Tom Kramer
  01 July 2007
  Article

  With Afghanistan now responsible for more than 90 per cent of the world’s opium production, there is massive international pressure for repressive policies. But quick-fix solutions like opium bans and eradication don’t work, write Martin Jelsma and Tom Kramer, who report back from Afghanistan on the rising anger of poor farmers on the front line

 6. က်န္းမာေရးကို ေရွးရွဳေသာ ဥပေဒအခင္းအက်င္းသို႔

  • Ernestien Jensema, Martin Jelsma, Tom Kramer, Nang Pann Ei Kham, Gloria Lai, Tripti Tandon
  29 September 2010
  Report

  The decision of the Myanmar Government to review drug laws is not only timely, but also offers a prospect to improve the drugs legislation and to ensure that the laws address drug-related problems in the country more effectively.

 7. Thumbnail

  The War Dividend

  Mark Engler
  12 December 2008
  In the media
 8. Thumbnail

  Israeli crimes against humanity in Gaza

  Michael Slate
  20 January 2009
  Article
 9. Thumbnail

  Trouble in the Triangle

  • Martin Jelsma, Pietje Vervest, Tom Kramer
  22 July 2005
  Book

  A collection of ten papers that analyse the relationship between drugs and conflict in Burma and the consequences of the Burmese illicit drugs economy for neighbouring countries.

 10. The Meaning of Land in Myanmar

  • Jennifer Franco, Hannah Twomey, Khu Khu Ju, Pietje Vervest, Tom Kramer
  28 January 2016
  Primer

  “Land is like our vein; it is vital for our living. After our land was confiscated, we don’t know what to do for our livelihood,” says a farmer from Kachin State in Myanmar. Today many inhabitants of rural communities in Myanmar live under threat of losing their lands in a battle for resources spurred by ethnic conflict, exploitative land laws, and powerful economic actors. The existence of a legal right to the land does not translate into that right being respected in practice, and people across the country are now working to protect their right to the land.

 11. Thumbnail

  Democracy diary

  Hilary Wainwright
  11 December 2007
  Article
 12. Abdullah X

  Going global: the UK government’s ‘CVE’ agenda, counter-radicalisation and covert propaganda

  Ben Hayes, Asim Qureshi
  10 May 2016
  Article

  Revelations of UK covert propaganda operation to counter extremism reveals dangers of secretive state-sponsored 'civil society' initiatives. A healthy democracy depends on civil society groups staying independent of government and corporations, or otherwise open about their relationship.

 13. The Chicago Boys in Chile: Economic Freedom's Awful Toll

  Orlando Letelier
  28 August 1976
  Article

  Deeply involved in the preparation of the 1975 military coup in Chile, the so-called Chicago Boys convinced the Junta generals that they were prepared to supplement the brutality, which the military possessed, with the intellectual assets it lacked. Here Orlando Letelier, TNI's second director, reflects on the impact their economic ideology had on Chile and by default shares pertinent observations on the legacy that persists today.

 14. Thumbnail
 15. Land politics, agrarian movements and scholar-activism

  • Jun Borras
  21 April 2016

  Land politics and the social movements mobilizing around land have changed profoundly, inspiring a new generation of scholar-activists. Professor Saturnino ('Jun') M. Borras explores land politics, agrarian movements and scholar-activism in his inaugural lecture at the International Institute for Social Studies. 

 16. Discover the dark side of Investment

  27 June 2012
  Article

  Introduction to the international investment regime, including key facts, links to useful resources and ideas for action.

 17. Thumbnail