CPB-analyse economische groei TTIP veel te optimistisch en houdt geen rekening met verborgen kosten

10 Mayo 2016
Press release

Vandaag publiceert het Centraal Planbureau (CPB) een analyse van de opbrengsten van het TTIP-verdrag. Deze analyse is volgens onderzoeksinstanties Transnational Institute (TNI) en Milieudefensie veel te optimistisch, niet gericht op hoe de eventuele winst verdeeld wordt, en houdt geen rekening met verborgen kosten.

De organisaties deden de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek naar de effecten van TTIP en komen tot de conclusie dat TTIP voor de Nederlandse bevolking een verwaarloosbaar effect heeft op de portemonnee, banen kost en slecht is voor het Midden- en Kleinbedrijf.​

Niels Jongerius van TNI:

"De groei is op zijn hoogst marginaal en komt pas in 2027 op gang. Onafhankelijke wetenschappers spreken van een triviale groei, van maximaal 0,05% per jaar. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwt voor groeiende inkomensongelijkheid door TTIP, mede omdat het verdrag banen gaat kosten aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De kans is groot dat de winst in het laatje komt bij de multinationals die nu meeschrijven aan de verdragsteksten. Ondertussen gaat dit ten koste van de bescherming van milieu en volksgezondheid."

 

----

Noot voor de redactie:

De studies waarop de organisaties zich baseren staan hier:

 

Namens Milieudefensie en TNI is Niels Jongerius beschikbaar voor commentaar
Mobiel: 06-12780454

en Jurjen van den Bergh als Coördinator TTIP-campagne
Mobiel 06 425 11 383