TNI's ANBI status

TNI staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Op deze pagina vindt u links naar alle gegevens die TNI moet publiceren om te voldoen aan de ANBI status. (lees meer over ANBI op de website van de Belastingdienst)

De meeste informatie is alleen in het Engels beschikbaar, dit is de voertaal in de organisatie.

ANBI formulier 2020: hier

Naam: Stichting Transnational Institute

RISN/ fiscaal nummer: 3474082

Contactgegevens: Contact

Bestuurssamenstelling: Board

Beleidsplan: TNI Strategic plan 2016-2020

Beloningsbeleid: TNI is lid van branchevereniging voor internationale samenwerking Partos. Daarmee verplicht TNI zich te houden aan de Partos gedragscode, see: 3 Financiële standaarden
De salarissen bij TNI worden ingeschaald volgens CAO Welzijn 2019-2021, zie blz. 3 van 4.
TNI's hoogste salaris is geschaald als 12.e.
Het bestuur is onbezoldigd. 

Doelstelling: Mission & Vision

Verslag activiteiten: Annual Reports

Financiele verantwoording: Finances

 
Attachments: 
TNI Anbi Form (pdf, 139.86 KB)