Resultados de la búsqueda

152 items
 1. Dit verbod is een moderne heksenjacht

  Berna Toprak , Nawal Mustafa
  02 Agosto 2019
  Opinion

  Met het boerkaverbod gaat de staat vrouwen voorschrijven wat goed voor hen is, schrijven Berna Toprak en Nawal Mustafa namens S.P.E.A.K., het feministische ‘baas over eigen lijf’ komt onder druk te staan.

 2. Grond van Bestaan

  • Jeannette Oppedijk van Veen, Leonardo van den Berg, Sijtse Jan Roeters, Jolke de Moel, Hanny van Geel
  16 Abril 2019
  Paper

  In een agrarisch landschap dat in de afgelopen 50 jaar homogener, sterieler en leger is geworden, ontpoppen zich steeds meer initiatieven van boeren en burgers. Ze willen meer dan wordt aangedragen door overheden. Ze willen een landbouw die minder schadelijk is voor het milieu en die gezonder voedsel voortbrengt. Een landbouw die de natuur en het leven van boeren en burgers kan verrijken. Deze initiatieven zijn divers. Het zijn tuinders die burgers zelf laten oogsten, melk- veehouders die bomen en kruiden in de wei planten, akkerbouwers die direct aan lokale bakkers leveren, boerderijen waarin burgers aandeelhouders worden en meer.

 3. Kantoorruimte in Amsterdam te huur (78m2)

  08 Enero 2019

  Te huur vanaf 1 februari 2019: prachtige, lichte kantoorruimte (78m2) in een sfeervol voormalig schoolgebouw nabij het Westerpark.

 4. EU-handelsverdragen met Singapore en Vietnam strijdig met SER-meetlat

  24 Octubre 2018
  Press release

  24 oktober – De EU heeft tijdens een Azië-top in Brussel handel- en investeringsakkoorden met Vietnam en Singapore ondertekend, die Europese standaarden voor voedselveiligheid, milieu en arbeid dreigen te ondermijnen. Handel anders! roept Nederlandse Europarlementariërs op niet in te stemmen met deze handelsverdragen voordat ze aan de criteria voldoen van de SER-meetlat. Handel anders! is een collectief van boeren, vakbonden, ngo’s, ondernemers, journalisten en academici voor duurzame en eerlijke handel.

 5. Wat uw gemeente zelf doet, doet ze beter. 5 argumenten tegen privatiseringen.

  Satoko Kishimoto
  09 Octubre 2018
  Article

  Er waart een zachte revolutie door de wereld. Een revolutie die de heersende opvatting van gisteren achterhaald verklaart: dat overheden efficiënte, goede en goedkope diensten het best garanderen door die (vaak voor een appel en een ei) over te dragen aan de privésector. Nee dus.

  Lees dit artikel verder op www.mo.be.

 6. Uitbereiding van het fort

  • Mark Akkerman
  15 Mayo 2018
  Report

  Samenvatting

  Het lot van de 66 miljoen gedwongen ontheemden ter wereld schijnt alleen het geweten van de Europese Unie te beroeren wanneer de media hun schijnwerpers richten op een tragedie aan de Europese grenzen. Slechts één Europees land – Duitsland – staat in de top tien van landen wereldwijd die vluchtelingen ontvangen, terwijl de overgrote meerderheid van de gedwongen ontheemden opgevangen wordt in enkele van ‘s werelds armste landen. De onzichtbaarheid wordt daarom alleen doorbroken wanneer grensgemeenschappen zoals Calias, Lampedusa en Lesvos in het nieuws komen te staan, wanneer wanhopige mensen die op de vlucht zijn voor geweld uiteindelijk de dood vinden, worden gedetineerd of klem zitten in moeilijke omstandigheden.

 7. Nieuwe politiek in een onzeker tijdperk: Leren van Spanje

  02 Octubre 2017 - Evento

  Sociaaldemocratische en linkse partijen leiden momenteel historische nederlagen terwijl voorstanders van een neoliberaal Europa en rechts-nationalistische uitdagers het publieke debat domineren. In Zuid-Europa dient zich echter een hoopvol alternatief aan.

 8. Persbericht: Voorlopig inwerkingtreding CETA voorbarig

  20 Septiembre 2017
  Press release


  Amsterdam, 20 september

  Morgen, donderdag 21 september treedt een deel van het handelsverdrag CETA tussen de EU en Canada vorlopig in werking. Een coalitie van maatschappelijke organisaties- onder andere FNV, Greenpeace, Transnational Institute, Foodwatch en Milieudefensie vindt het onverstandig en voorbarig dat Nederland zich nu al aan deze dael commiteert. Het Europese Hof van Justitie doet nog onderzoek naar het  het investeringsdeel van de deal en in veel landen is het zeer de vraag of zij definitief gaan instemmen met CETA. Als één van de lidstaten 'nee' zegt, vervalt de hele deal alsnog.

 9. Bij de G20 wordt de rode loper uitgerold voor omstreden staatshoofden.

  Niels Jongerius
  28 Junio 2017
  Article

  Volgende week komen de leiders van de grootste industrielanden samen in Hamburg. De bijeenkomst van de 20 zelfgekroonde wereldleiders kan, zoals ieder jaar, op massaal verzet rekenen. Dit verzet wordt stelselmatig gecriminaliseerd, wat past in een wereldwijde trend van criminalisering van verzet. Overal ter wereld staat de democratie onder druk, mede daarom is de straat op gaan in Hamburg meer dan ooit noodzakelijk.

 10. Podemos. De nieuwe politiek in Spanje

  22 Junio 2017 - Evento

  Terwijl de status quo in Noordwest-Europa vooral door rechts-nationalisten wordt uitgedaagd, vormt zich in Zuid-Europa een nieuw, derde alternatief. Binnenkort verschijnt het boek Podemos. De nieuwe politiek in Spanje, van Frans Bieckmann. We presenteren het samen met gasten uit Spanje en Nederlandse vertegenwoordigers uit de lokale politiek en maatschappelijke groeperingen over de ‘gemeentes voor de verandering’ in Pakhuis de Zwijger.

 11. Social justice at bay

  • Maarten Bakker, Satoko Kishimoto, Christa Nooy
  21 Abril 2017
  Report

  En miljarden project in Jakarta, opgesteld door een consortium van Nederlandse ingenieursbedrijven en adviesbureaus ontving financiële steun van de Nederlandse overheid uit het ontwikkelingshulpbudget. De te verwachten nauwe betrokkenheid van Nederland illustreert de verschuiving in het ontwikkelingsbeleid dat hulp en handel dichter bij elkaar wil brengen. Onderzoekers betwijfelen dat de overheid de juiste afweging maakt tussen het belang van het ondersteunen van het Nederlands bedrijfsleven enerzijds en het uitvoeren van het eigen beleid van duurzame en inclusieve ontwikkeling anderzijds.

 12. Een toekomst zonder de NAM?

  07 Enero 2017 - Evento

  Over het aanpassen van het gasgebouw en het tot 0 afbouwen van de gaswinning

 13. Over Financialisering, exitopties voor kapitaal en mogelijkheden tot verzet

  Daniel Chavez, Ewald Engelen
  09 Diciembre 2016
  Article
 14. Opgelet: TiSA, de grote broer van TTIP, is bijna rond

  06 Noviembre 2016
  En los medios

  Halverwege september publiceerde de progressieve denktank TNI in samenwerking met vakbeweging FNV een nieuwe brochure om burgers te waarschuwen tegen TiSA. Het verdrag kan immers grote invloed hebben op de dataprivacy van burgers of zou verdere privatisering van onderdelen van het zorgstelsel, zoals kraamzorg of ziekenhuisdiensten, afdwingen. En, vraagt de FNV zich af, hoe worden arbeidsnormen en minimumlonen eigenlijk gegarandeerd op een steeds verder uitdijende en competitiever wordende wereldmarkt?

 15. ttip_referendum
 16. UNGASS 2016: in de Weense houdgreep

  Pien Metaal
  13 Octubre 2016
  Article
 17. Maatschappelijke organisaties vinden dat CETA van tafel moet

  13 Octubre 2016
  Article

  Het verdrag in de huidige vormt een ernstige bedreiging voor milieu, publieke diensten, arbeidsnormen en de veiligheid van consumenten. Laatste verklaring van minister Ploumen is slechts een verheldering van datgene dat in de verdragstekst is afgesproken, maar verandert structureel niets en komt dus niet tegemoet aan fundamentele bezwaren.

 18. Stop Foute Handelsverdragen

  22 Octubre 2016 - Evento

  De Nederlandse regering staat op het punt allerlei foute handelsverdragen te tekenen. TTIP, CETA en TiSA zetten onze toekomst op het spel. Sluit je aan bij onze beweging en kies voor een duurzame economie, echte banen en veilig voedsel, boven de belangen van grote bedrijven.

  Kom op 22 oktober naar het Museumplein in Amsterdam, want NU kun jij deze foute handel nog stoppen.

 19. Handelsverdrag TiSA grote bedreiging voor publieke diensten

  • Bas van Beek, Jilles Mast
  08 Septiembre 2016
  Report
  Naast TTIP, het bilaterale verdrag tussen de EU en de VS, onderhandelen de Europese Unie, de Verenigde Staten en 21 andere landen op dit moment ook over TiSA een vergaand handelsverdrag over liberalisering en deregulering van diensten. Dit relatief onbekende verdrag vormt en grote bedreiging voor publieke diensten als zorg en onderwijs. Als het verdrag wordt doorgevoerd, betekent dat meer marktwerking in verschillende dienstensectoren. 
 20. Canadese onderzoekers waarschuwen Europeanen voor handelsverdrag CETA

  • The Council of Canadians
  30 Agosto 2016
  Report
  Canadese onderzoekers waarschuwen in een vandaag uitgebracht onderzoek over de gevolgen van CETA, het voorgenomen handelsverdrag tussen de EU en Canada. Volgens de onderzoekers van de Council of Canadians zal het verdrag een negatief effect hebben op de voedselveiligheid in de EU. In Nederland zijn onderzoeksinstelling Transnational Institute (TNI) en voedselwaakhond foodwatch betrokken bij het onderzoek. Jurjen de Waal, campaigner bij foodwatch: 'In Canada gelden in veel gevallen lagere voedsel en dierenwelzijnsstandaarden. In Europa krijgen daardoor vooral kleinschaligere boeren te maken met de harde concurrentie van grote Canadese agribusinesses, terwijl consumenten slechter voedsel op hun bord krijgen.'
   

Páginas