Pan Europese coalitie van meer dan 120 organisaties bekritiseert TTIP onderhandelingen

21 မေလ 2014
Press release

Milieugroeperingen, maatschappelijke organisaties, consumentenbonden en vakbonden verzetten zich tegen de gang van zaken rond de TTIP onderhandelingen.

Milieugroeperingen, maatschappelijke organisaties, consumentenbonden en vakbonden verzetten zich tegen de gang van zaken rond de TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) onderhandelingen. Vandaag, tijdens de start van de vijfde onderhandelingsronde, wordt door middel van een gezamelijke verklaring van 120 Europese organisaties een fundamentele verandering geeist in de onderhandelingen van het EU-VS vrijhandelsverdrag.

http://www.bilaterals.org/IMG/pdf/140516_ttip_joint_statement.pdf

Het omvangrijke verdrag zal invloed hebben op voedselveiligheid, digitale rechten, arbeidsnormen en milieubescherming in Europa. De volgende punten zijn voor de 120 organisaties dan ook onaanvaardbaar:

  • Het gebrek aan transparantie en democratische besluitvorming in het TTIP onderhandelingsproces.
  • Het investeerder-staat geschilbeslechtingsmechanisme (ISDS) dat toestaat dat buitenlandse bedrijven lidstaten en de EU kunnen aanklagen voor beleidsveranderingen in het publieke belang.
  • De voorgestelde anti-democratische bestuursstructuur (de zogenaamde Regulatory Cooperation Council), voor het voortdurende 'harmoniseren' van regelgeving en procedures.

De coalitie eist een volledige heroverweging van het gedrag waarbij:

  • De Europese bevolking en het milieu op de eerste plaats staan;
  • Het proces transparant en democratisch verloopt;
  • Milieuvriendelijke landbouw wordt bevordert;
  • Politieke macht van overheids instantie blijft behouden.
  • Er geen geschilbeslechtingsmechanisme is opgenomen;
  • Er geen Regulatory Cooperation Council wordt geinstalleerd;
  • Er geen deregulering van normen of verdere deregulering en privatisering van de openbare diensten plaatsvindt.

"TTIP gaat in feite over zakelijke rechten en controle door bedrijven versus mensenrechten en democratische controle. Het dreigt een breed scala aan onderwerpen te beïnvloeden. De kracht van onze EU-brede coalitie is in het koppelen van onze verschillende standpunten en zichtbaar maken van het grote verhaal", zegt Pietje Vervest van het Transnational Institute (TNI) in Amsterdam. Volgens de coalitie van maatschappelijke organisaties vormt het geschilbeslechtingsmechanisme (ISDS) het grootste gevaar voor democratisch besluitvorming.

"Het is duidelijk dat het doel is om de bestaande regelgeving in het voordeel van de grote bedrijven te versoepelen. De meerderheid van de boeren zal hun inkomens zien verminderen, en nog meer kleine boeren zullen van hun land worden verdreven. Met beperkte bescherming en rundvlees met hormonen en GMOs op hun bord, zal de consument niet in staat zijn om hier iets tegenin te brengen." Aldus Geneviève Savigny van de European Coordination Via Campesina (ECVC), een wereldwijde alliantie van kleinschalige boeren.

"Het creëren van een trans-Atlantische gemeenschappelijke markt is de kern van de grote liberaliseringagenda voor de Europese en Amerikaanse economieën. TTIP dreigt de fouten van het Verdrag van Rome te herhalen: De EU onthult zich als een machine die concurrentie creeert tussen de werknemers van haar lidstaten en is een drijvende kracht voor ‘social dumping’." zegt Wolf Jäcklein van de Franse vakbond CGT.

"Terwijl andere landen het geschilbeslechtingsmechanisme (ISDS) verwerpen, probeert de Europese Commissie ons permanent hieraan te binden. De snel groeiende oppositie tegen dit onderdeel van TTIP, bestaande uit niet-gouvernementele organisaties, milieu- en consumentenorganisaties, vakbonden en overheden tonen aan dat de ISDS niet acceptabel is." Aldus Roeline Knottnerus (SOMO):

De lancering van de gezamenlijke verklaring op 21 mei valt samen met de vijfde ronde van de onderhandelingen en een dag van protestacties in Arlington, Virginia, waar de onderhandelingen plaatsvinden. De Europese coalitie verklaart zich solidair met Amerikaanse collega's die protesteren tegen het vrijhandelsakkoord. De coalitie heeft een goede relatie met de Amerikaanse maatschappelijke organisaties en in de komende maanden zijn gemeenschappelijke activiteiten gepland.