ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

8 items
 1. Thumbnail

  The standard low dose of oral cocaine

  • Teobaldo Llosa
  31 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1993

  publicationCoca tea has been used for the treatment of cocaine dependence. Two previous reports found that treatment that includes coca tea can be successful in controlling relapse to cocaine dependence. In the current study, coca tea plus counseling was used to treat cocaine dependence in 23 cocaine-addicted coca paste smokers seeking treatment at an outpatient clinic in Lima, Peru.

  application-pdfDownload the article (PDF)

 2. Thumbnail

  Les paradoxes de l'environnement

  Susan George
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1993
  Article
 3. Thumbnail

  Frederick Hayek and the social-engineering state

  Hilary Wainwright
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1993
  Article
 4. Thumbnail

  The theory and politics of knowledge

  Hilary Wainwright
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1993
  Article
 5. Thumbnail

  Transformation from below

  Hilary Wainwright
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1993
  Article
 6. Thumbnail

  Talk at the 25th Public Services International World Congress

  Susan George
  05 သြဂုတ်လ 1993
  Article
 7. Thumbnail

  Interview with Eqbal Ahmad

  David Barsamian
  01 သြဂုတ်လ 1993
  Article
 8. Thumbnail