ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

22 items
 1. Thumbnail

  Cannabis use, a stepping stone to other drugs?

  31 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1996

  publicationDoes smoking reefer lead to using other drugs, in daily practice usually described as cocaine and heroin? Raising the possibility that the answer to this question might be affirmative, is known as the stepping stone hypothesis. Recently this hypothesis has been raised again in slightly other terms: cannabis use as a “gateway” to other allegedly more dangerous drugs.

  application-pdfDownload the article (PDF)

 2. Thumbnail

  Development and Conflict

  Zia Mian, Iftikhar Ahmad
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1996
  Article
 3. Thumbnail

  Jinnah's Vision of Pakistan

  Sharif al Mujahid
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1996
  Article
 4. Thumbnail

  Working Towards Pakistan-India Peace

  Mubashir Hasan
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1996
  Article
 5. Thumbnail

  Militarisation, Nation and Gender:

  Rubina Saigol
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1996
  Article
 6. Thumbnail

  Enemy Images on Pakistan Television

  I. A. Rehman
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1996
  Article
 7. Thumbnail

  Nuclear Enemies

  A. H. Nayyar
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1996
  Article
 8. Thumbnail

  Introduction

  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1996
  Article
 9. Thumbnail

  The Roots of Violence

  Eqbal Ahmad
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1996
  Article
 10. Thumbnail

  The Politics and Dynamics of Violent Sectarianism

  Abbas Rashid
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1996
  Article
 11. Thumbnail

  The Karachi Cauldron

  Irfan Hussain
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1996
  Article
 12. Thumbnail

  Conflict and Violence in the Educational Process

  Khurshid Hasanain, A. H. Nayyar
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1996
  Article
 13. Thumbnail

  Kabul's Patriarchy With Guns

  Fred Halliday
  11 နိုဝင်ဘာလ 1996
  Article
 14. Thumbnail

  The Ministerial Conference in Singapore

  01 နိုဝင်ဘာလ 1996
  Article
 15. Thumbnail

  When I was growing up ...

  Susan George
  01 နိုဝင်ဘာလ 1996
  Article
 16. Thumbnail

  La dette exterieure des Pays du Bassin Mediterraneen

  Susan George
  01 စက်တင်ဘာလ 1996
  Article
 17. Thumbnail

  Die Kalaschnikow-Kultur in Karachi

  Jochen Hippler
  22 ဇူလိုင်လ 1996
  Article
 18. Thumbnail

  Compassion and Calculation

  • David Sogge, Kees Biekart, John Saxby
  30 ဇွန်လ 1996
  Book

  An exploration of the million dollar aid agency aid business, examining critical questions such as accountability, purpose, performance and power relations in this crucial sector.

 19. Thumbnail

  A view from a producer/trafficker country

  Ricardo Vargas
  11 မတ်လ 1996
  Article
 20. Thumbnail

  The Dynamics of European Development: A View for Asia

  29 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1996
  Article

စာမျက်နှာများ