ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

31 items
 1. Thumbnail

  Les transnationales au coeur des institutions européennes

  Susan George
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1997
  Article
 2. Thumbnail

  Preface to Privatising Nature

  Susan George
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1997
  Article
 3. Thumbnail

  Colombia's Blowback

  Frank Smyth
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1997
  Article
 4. Thumbnail

  Mexico: The Narco General Case

  Carlos Fazio
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1997
  Article
 5. Thumbnail

  Paraguay: An Unpunished Crime

  Jayme Brener
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1997
  Article
 6. Thumbnail

  Uruguay: Berríos the Bothersome Biochemist

  Samuel Blixen
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1997
  Article
 7. Thumbnail

  Introduction

  Martin Jelsma
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1997
  Article
 8. Thumbnail

  Unfinished Business: The Military and Drugs in Honduras

  Thelma Mejía
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1997
  Article
 9. Thumbnail

  Narco Jets and Police Protection in Bolivia

  Theo Roncken
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1997
  Article

  Anti-drug missions in Bolivia have frequently been transformed into public scandals. These scandals emphasize and sometimes prove the direct involvement of high government officials in drug trafficking and their protection of drug lords.

 10. Thumbnail

  Argentina: Internal Insecurity

  Adriana Rossi
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1997
  Article
 11. Thumbnail

  Corruption, Drug Trafficking and the Armed Forces

  Ricardo Soberón Garrido Soberon
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1997
  Article
 12. Thumbnail

  Asia-Europe Relations in the Light of the Southeast Asian Financial Crisis

  Walden Bello
  31 အောက်တိုဘာလ 1997
  Article
 13. Thumbnail

  Globalisation, Marginalisation and the WTO

  01 စက်တင်ဘာလ 1997
  Article
 14. Thumbnail

  Addicted to Capital

  Walden Bello
  01 စက်တင်ဘာလ 1997
  Article
 15. Reluctant Recruits: The US Military and the War on Drugs

  • Peter Zirnite
  06 သြဂုတ်လ 1997
  Report

  Despite spending some $20 billion over the past decade on international drug control and interdiction efforts, illegal drugs from Latin America still flood the United States - a fact that concerns many within the military itself.

 16. Love Profit - poster

  Winning the War of Ideas

  Susan George
  01 ဇူလိုင်လ 1997
  Article
  The success of neoliberalism is not just a result of economic and political forces, but also because the right has understood the importance of cultural hegemony - something the left has yet to learn.
 17. La Suisse aux enchères

  • Susan George, Fabrizio Sabelli
  13 ဇွန်လ 1997
  Book
  On somme la Suisse de se jeter à pieds joints dans le néo-libéralisme et d'embrasser la pensée unique façon helvétique. Avant de s'y lancer, ne vaudrait-il pas mieux réfléchir à ce qui s'est passé chez d'autres qui ont fait ce choix? Susan George et Fabrizio Sabelli mettent à plat les rouages du tout-marché, révèlent son inefficacité économique, décrivent ses funestes conséquences humaines et tracent des voies différentes vers la réussite économique et la cohésion sociale, le tout avec esprit et clarté.
 18. Thumbnail

  The Single Currency: A Debate that May Not Happen

  Howard Wachtel
  01 ဇွန်လ 1997
  Article
 19. rothschilds_of_the_mafia_on_aruba

  The Rothschilds of the Mafia on Aruba

  • Tom Blickman
  29 မေလ 1997
  Paper

  "A magnificent washing-machine is sold here, its trademark is Aruba. The machine is an Aruban-Colombian product, its model called Cartel. The brand is well-known for its good performance in the United States and Europe. It is recommended by former ministers, members of Parliament, owners of casinos, supermarkets, cosmetics manufacturers and importers of cars and batteries. The washing-machine fits everybody who has become inexplicably rich from one day to another."

 20. Crime in Uniform

  • Adriana Rossi, Martin Jelsma, Ricardo Soberon, Theo Roncken, Frank Smyth, Carlos Fazio, Thelma Mejía, Samuel Blixen, Jayme Brener
  11 ဧပြီလ 1997
  Book

  Crime in Uniform presents detailed case studies examining the involvement of Latin American security forces in the illicit drug industry.

စာမျက်နှာများ