ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

59 items
 1. Thumbnail

  A Global Message from the People

  Hilary Wainwright
  22 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1999
  Article
 2. Thumbnail

  Some Messages and Lessons from Seattle

  John Cavanagh
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1999
  Article
 3. Thumbnail

  Chronology Chemical and Biological War on Drugs

  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1999
  Article
 4. Thumbnail

  The Law of Empire

  Phyllis Bennis
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1999
  Article
 5. Thumbnail

  Government’s Interests and Civil Society’s Hesitations

  Marco G. Mezzera
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1999
  Article
 6. Thumbnail

  World Trade Order and the Beginning of the Decline of the Washington Consensus

  Howard Wachtel
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1999
  Article
 7. Thumbnail

  The Corporate Utopian Dream

  Susan George
  28 နိုဝင်ဘာလ 1999
  Article
 8. Thumbnail

  On Overthrowing the Permanent Government

  Susan George
  26 နိုဝင်ဘာလ 1999
  Article
 9. Thumbnail

  Interview with Boris Kagarlitsky

  Jim Smith
  25 နိုဝင်ဘာလ 1999
  Article
 10. The Assassin Next Door

  Douglas Grant Mine
  18 နိုဝင်ဘာလ 1999
  Article

  Armando Fernandez Larios is a former Chilean army officer who for several years was an agent of that country's notorious security apparatus, and he helped kill Orlando Letelier and Ronni Moffitt.

 11. Thumbnail

  Le commerce avant les libertes

  Susan George
  01 နိုဝင်ဘာလ 1999
  Article
 12. Thumbnail

  Trade Before Freedom: Seattle Prepares for Battle

  Susan George
  01 နိုဝင်ဘာလ 1999
  Article
 13. Thumbnail

  On preserving capitalism in the 21st century: The Lugano Report

  Howard Wachtel
  01 နိုဝင်ဘာလ 1999
  Article
 14. Thumbnail

  Cooperation: A Third Way with a Third Force?

  Susan George
  01 နိုဝင်ဘာလ 1999
  Article
 15. Thumbnail

  A Vicious Circle

  Martin Jelsma
  01 နိုဝင်ဘာလ 1999
  Article
 16. Thumbnail

  Chemical Fumigation and Drug Enforcement

  01 နိုဝင်ဘာလ 1999
  Article
 17. Thumbnail

  Democracia Representativa e Democracia Participativa

  Raul Pont, Prefeito de Porto Alegre
  01 နိုဝင်ဘာလ 1999
  Article
 18. Thumbnail

  Still Hidden: A Full Record of What the US Did in Chile

  Peter Kornbluh
  24 အောက်တိုဘာလ 1999
  Article

  As Augusto Pinochet continues to fight extradition from England to face charges of crimes against humanity, the historical record of US support for the former Chilean dictator remains disappeared, like so many victims of his violent regime.

 19. Thumbnail

  CIA Accused of "Whitewash" on Pinochet

  Vernon Loeb
  07 အောက်တိုဘာလ 1999
  Article

  Researchers and relatives of victims of human rights abuses in Chile charged yesterday that the CIA is withholding information about its covert operations in that country, contrary to a White House directive.

 20. Intro: Een verkeerde stap in een foutieve richting

  Tom Blickman
  07 အောက်တိုဘာလ 1999
  Article

  Op 13 april 1999 sloot Nederland een verdrag met de Verenigde Staten over de vestiging van Amerikaanse militaire steunpunten op Aruba en Curaçao, de zogenaamde "Forward Operating Locations" (FOLs). Onderhandelingen over een verlenging voor een periode van tien jaar zijn nu gaande.

စာမျက်နှာများ