ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

8 items
 1. Thumbnail

  Comment l'OMC fut mise en échec

  Susan George
  01 ဇန်နဝါရီလ 2000
  Article
 2. Thumbnail

  Seattle turning point: fixing or nixing the WTO

  Susan George
  01 ဇန်နဝါရီလ 2000
  Article

  After the WTO fiasco at Seattle, many neoliberal commentators set about rewriting history. They said, somewhat improbably, that the US had emerged victorious and Europe and the countries of the South had lost out, Europe because it had not managed to table new rules and the South because it had failed to get more markets opened in the North.

 3. Thumbnail

  The author unveiled, Interview with Susan George

  01 ဇန်နဝါရီလ 2000
  Article
 4. Thumbnail

  Whither the Washington Consensus

  Howard Wachtel
  01 မတ်လ 2000
  Article
 5. Thumbnail

  External Debt

  • Marcos Arruda
  01 မေလ 2000
  Book

  This book outlines the insurmountable financial debt burden facing Brazil, and goes deeper to explore the complexities of social, environmental and political debt.

 6. Thumbnail

  Don't Strengthen the WTO by Admitting China

  John Cavanagh, Sarah Anderson, Bama Athreya
  01 မေလ 2000
  Article
 7. Thumbnail

  The Hemispheric Social Alliance in the context of Latin American Integration Processes and the FTAA

  Manuel Pérez-Rocha
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2000
  Article
 8. Thumbnail

  We Need to be Guerrillas

  Hilary Wainwright
  05 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2000
  Article