ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

67 items
 1. Thumbnail

  Merging Wars

  • Amira Armenta, Martin Jelsma, Tom Blickman, Virginia Montañés
  20 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2001
  Policy briefing

  With the new international context of the war against terrorism, the war on drugs moves centre stage as well. While drugs and terrorism are now shoved together to demonise the ‘evil’ enemy, reality is the victim. Blending the two wars to one seriously endangers the advances made to find a solution to the drug problem.

 2. Thumbnail

  Europe and Plan Colombia

  • Martin Jelsma, Ricardo Vargas
  20 ဧပြီလ 2001
  Policy briefing

  The first issue of the Drugs & Conflict Debate Papers is devoted to the controversies that have arisen around Plan Colombia.

 3. Fumigation and Conflict in Colombia

  • Martin Jelsma, Ricardo Vargas, Virginia Montañés, Amira Armenta
  20 စက်တင်ဘာလ 2001
  Policy briefing

  The second issue of our series is dedicated to the controversial topic of Colombia’s aerial fumigation of coca and opium poppy fields.

 4. New Possibilities for Change in International Drug Control

  • Drugs and Democracy
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2001

  The main task of the new executive director of the ODCCP would be to guide a process of internal reform that the UNDCP has to undergo and open up to challenging views outside the agency.

 5. Thumbnail

  Remettre l'OMC à sa place

  • Susan George
  13 နိုဝင်ဘာလ 2001
  Book

  Pour l''Organisation mondiale du commerce, le commerce est une valeur se situant au-dessus de toute autre considération, qu'elle soit politique, culturelle, sanitaire ou écologique. Dans la galaxie libérale, c'est une étoile aussi brillante que le FMI ou la Banque mondiale.

 6. Vicious Circle

  • Martin Jelsma
  08 မတ်လ 2001
  Report

  Aerial fumigations with herbicides of drug crops in Colombia set in motion a vicious circle of human, social and environmental destruction. A worldwide campaign calls for the end of these harmful and inefficient forced eradication practices.

 7. Thumbnail

  Reflections on Humanitarian Action

  • David Sogge, Mariano Aguirre
  01 ဧပြီလ 2001
  Book

  Humanitarian action has become a subject for serious debate in light of recent conflicts across the globe. The contributors to this volume provide a systematic overview of the issues involved from a wide range of viewpoints.

 8. Thumbnail

  Light Among Shadows

  05 စက်တင်ဘာလ 2001
  Book

  Light Among Shadows documents a journey from the darkness of tyranny to the dawning of a new era for champions of human rights the world over.

 9. Thumbnail

  Liberalisation Of Trade in Services

  • Erik Wesselius
  18 အောက်တိုဘာလ 2001
  Paper

  The United Kingdom is home to a particularly influential services industry lobby, which operates through an organisation called International Financial Services, London (IFSL). Two IFSL working groups, the Liberalisation of Trade in Services (LOTIS) Committee and the High-Level LOTIS Group, constitute a veritable corporate-state alliance.

 10. Thumbnail

  Intelligent Graffiti, Hysterical Police

  Katharine Ainger
  01 နိုဝင်ဘာလ 2001
  In the media
 11. Thumbnail

  Chile and the End of Pinochet

  26 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2001
  Article
 12. Thumbnail

  No Logo

  Walden Bello
  01 ဧပြီလ 2001
  Article
 13. Thumbnail

  Global Economic Governance

  Marcos Arruda
  10 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2001
  Article
 14. Thumbnail

  Ten Reflections on the Emerging 'Global Protest Movement'

  Kees Biekart
  01 အောက်တိုဘာလ 2001
  Article
 15. Thumbnail

  Fast Track Passage Won't Defeat the "Seattle Coalition"

  John Cavanagh
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2001
  Article
 16. Thumbnail

  Dear IPS friends, family, and community

  John Cavanagh
  01 စက်တင်ဘာလ 2001
  Article
 17. Thumbnail

  "Creative Destruction"

  Walden Bello
  01 သြဂုတ်လ 2001
  Article
 18. Thumbnail

  The Battle of Genoa

  Walden Bello
  23 ဇူလိုင်လ 2001
  Article
 19. Thumbnail

  All Roads Lead to Genoa

  Walden Bello
  01 ဇူလိုင်လ 2001
  Article
 20. Thumbnail

စာမျက်နှာများ