ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

59 items
 1. Thumbnail

  Bali: A Missed Opportunity

  Walden Bello
  25 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2007
  Article
 2. Thumbnail

  The day after...

  Walden Bello
  17 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2007
  Article
 3. Thumbnail

  Global Day of Action Against Climate Change, Bali

  13 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2007
  Article
 4. Thumbnail

  Players and plays in the Bali climate drama

  Walden Bello
  13 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2007
  Article
 5. Thumbnail

  Hoodwinked in Bali on Carbon Credits

  Daphne Wysham
  12 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2007
  Article
 6. Thumbnail

  Exposing false solutions, building real answers, climate justice for all

  Press Release
  11 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2007
  Article
  Closing session of the Solidarity Village for a Cool Planet calls for Climate Justice: countries and sectors that have contributed the most to the climate crisis -- the rich countries and transnational corporations of the North -- must pay the cost of ensuring that all peoples and future generations can live in a healthy and just world, respecting the ecological limits of the planet.
 7. Thumbnail

  When pollution means profits

  Zoe Kenny
  11 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2007
  In the media
 8. Thumbnail

  Carbon culprits: South is fast catching up

  Praful Bidwai
  10 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2007
  Article
 9. Thumbnail

  The price of climate change

  Oscar Reyes
  03 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2007
  Article
 10. Thumbnail

  Post-carbon future

  Jutta Kill
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2007
  Article
 11. Thumbnail

  Act Against Climate Change

  Walden Bello
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2007
  Article
 12. Thumbnail

  A Relação do Carbono

  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2007
  Article
 13. Thumbnail

  What Bali Must Achieve

  29 နိုဝင်ဘာလ 2007
  Article
 14. Thumbnail

  Small scale sustainable farmers are cooling down the earth

  A Via Campesina back ground document on global warming
  05 နိုဝင်ဘာလ 2007
  Article
 15. Thumbnail

  "Carbon Trading: Practical Solution to Global Warming or Corporate Greenwash?" A Debate

  Daphne Wysham, Amy Goodman moderates the debate between Daphne Wysham, Annie Petsonk
  01 နိုဝင်ဘာလ 2007
  Article
 16. Thumbnail

  The Environmental Movement in the Global South:

  Walden Bello
  12 အောက်တိုဘာလ 2007
  Article
 17. Thumbnail

  Carbon Trading: the limits of free-market logic

  Kevin Smith
  20 စက်တင်ဘာလ 2007
  Article

  Putting a price on carbon and making the polluter pay makes sense, doesn't it? Kevin Smith shows how carbon trading has merely created big profits for transnational companies and had no impact on climate change.

 18. Thumbnail

  Beyond 'Green Shopping'

  John Cavanagh, Jerry Mander
  06 စက်တင်ဘာလ 2007
  Article
 19. Thumbnail

  Carbon trading scams make mockery of climate change

  Patrick Bond, Rehana Dada, Graham Erion
  31 သြဂုတ်လ 2007
  Article
 20. Thumbnail

စာမျက်နှာများ