ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

10 items
 1. Thumbnail

  Transnational Corporations on Trial

  • Wolfgang Kaleck, Miriam Saage-Maaß
  08 အောက်တိုဘာလ 2008
  Report

  This study analyses existing legal means of holding European transnational companies liable for extraterritorial human rights violations. The authors examine four representative legal cases against European companies in Latin America that revolve around problems typical in the region.

 2. Thumbnail

  The Seventh Asia-Europe People's Forum (AEPF-7)

  13 အောက်တိုဘာလ 2008
 3. Thumbnail

  Permanent Peoples Tribunal: Session on Neoliberal Policies and European Transnationals in Latin America and the Caribbean

  29 ဇူလိုင်လ 2008
  Article

  The Permanent People's Tribunal (PPT) in 2008 examined 21 cases of abuses by transnational companies from 12 sectors operating in Latin American countries and looked at the impact of EU free trade agreements for perpetuating and expanding these corporate crimes.

 4. Thumbnail

  Dark Victory

  • Walden Bello, Shea Cunningham, Bill Rau
  08 ဇူလိုင်လ 2008
  Book

  Dark Victory reveals the roots of rising poverty and inequality in the South in a sweeping strategy of global economic rollback unleashed by the US to shore up the North's domination of the international economy and reassert corporate control.

 5. Thumbnail

  Global Europe: New challenges for trade unions in a globalising world

  • Roeline Knottnerus
  07 ဇူလိုင်လ 2008
  Paper

  Europe’s aggressive external market access agenda, combined with its push internally for market reforms in the interest of competitiveness, poses new threats to workers in the North and South and will need a transnational trade union response.

 6. Thumbnail

  The Future of Mexico's Oil: Social action to stop the energy grab!

  Manuel Pérez-Rocha
  26 ဇွန်လ 2008
  Article
 7. Thumbnail

  Tijd voor een nieuwe 'New Deal'

  Susan George
  20 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2008
  Article

  De eerste uitvoerige toespraak komt van Susan George. Zij is vooral bekend geworden als medeoprichtster van Attac, de beweging voor eerlijker globalisering. Ook is zij fellow van het Amsterdamse Trans National Institute (TNI). Van oorsprong Amerikaanse is ze in Frankrijk al jaren bezig met het formuleren van economische kritiek en alternatieven. In haar Engelstalige toespraak van drie kwartier roert ze een aantal belangrijke thema's aan.

 8. Thumbnail

  Zones for scam

  Praful Bidwai
  18 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2008
  Article
  The contentious issue of land acquisition for industry cannot be resolved justly without a “precautionary principle” approach that respects livelihood rights.

  GOING by the number and intensity of protests against displacement under way in numerous States, land acquisition for industrial, mining and infrastructure projects has become India’s single most contentious issue.

 9. Thumbnail

  Case Against Nagpur Airport Project

  Praful Bidwai
  14 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2008
  Article
 10. Thumbnail

  No to Corporate Europe – Yes to Global Justice!

  Seattle to Brussels Network (S2B)
  25 ဇန်နဝါရီလ 2008
  Article