ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

19406 items
 1. En eaux troubles

  • Carsten Pedersen
  03 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2021
  Report

  Dans ce rapport nous retraçons l'historique et la trajectoire des notions d’économie bleue et de la PEM à travers l’exemple du développement de la stratégie économique maritime de l’île Maurice.

 2. Le secteur énergétique marocain

  Jawad Moustakbal
  02 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2021
  Article

  Cet article vise à comprendre les raisons historiques, économiques et politiques d'une telle dépendance qui menace ce qui reste de la souveraineté marocaine, aggrave les inégalités sociales et condamne la population la plus démunie à payer pour des choix politiques et économiques décidées par une élite colonisée, qui tient lieu de partenaire des multinationales et des banques internationales.

 3. The Moroccan energy sector

  Jawad Moustakbal
  02 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2021
  Article

  Find out the historical, economic and political reasons for the dependence of Morocco’s energy sector, which threatens what remains of Moroccan sovereignty and aggravates social inequalities. And how it is that the most deprived populations in the country pay for the political and economic choices made by the colonized elite.

 4. No One Left Behind?

  30 နိုဝင်ဘာလ 2021
  Policy briefing

  The peoples of Myanmar are presently struggling with three grave challenges: a coup, conflict and Covid-19. This new TNI briefing analyses how these three crises have unfolded, leading to health system collapse, a new cycle of humanitarian emergency and deepening political divisions within the country. Taking a narrative approach, the report focuses on the consequences of state failure, the impact of Covid-19 and the actions taken by different military, political and civil society actors during a time of national breakdown.

 5. Youth from Mon, Karen, and Pa-O communities joined with approximately 1,000 local people under a banner saying "Revolt any kinds of dictatorship", Date February 11, 2021, Place: Mawlamyine City, Mon State

  လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡႏွင့္ မြန္တို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ား

  Min Naing Soon
  29 နိုဝင်ဘာလ 2021
  Article

  ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အား အခိုင္အမာျပသခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီ၏ အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ ယင္းတို႔သည္ ႐ုတ္တရက္ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး မြန္ႏိုင္ငံေရးသည္ ကြဲျပားလာသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ၿပိဳကြဲေနခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးကို လက္ခံၾကသလို အခ်ိဳ႕က အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရး အစိုးရအား ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကျငာၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကလည္း မြန္ျပည္သူမ်ားကို သတိထားရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ မင္းႏိုင္စြန္းက မြန္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပထားၿပီး သမိုင္းမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို ယူရန္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။

 6. Gathering for MUP 2020 election campaign in Ye township

  ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ မြန္ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ “၈” လျပည့္ စစ္အာဏာရွင္ခရီး

  Kun Wood
  29 နိုဝင်ဘာလ 2021
  Article

  ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အား အခိုင္အမာျပသခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီ၏ အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ ယင္းတို႔သည္ ႐ုတ္တရက္ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး မြန္ႏိုင္ငံေရးသည္ ကြဲျပားလာသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ၿပိဳကြဲေနခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးကို လက္ခံၾကသလို အခ်ိဳ႕က အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရအား ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကျငာၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကလည္း မြန္ျပည္သူ မ်ားကို သတိထားရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ကြန္းဝု သည္ မြန္တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ ေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပထားၿပီး သမိုင္းမွ သင္ခန္းစာမ်ားကိုယူရန္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။

 7. Una pesca industrial peligrosamente eficaz

  • Jelto Makris, Zoe Brent, Thibault Josse
  27 နိုဝင်ဘာလ 2021
  Policy issue

  La flota pesquera europea cuenta con embarcaciones industriales de nueva generación que funcionan con tecnología muy avanzada y son excesivamente eficaces, demasiado buenas en la pesca. Este número limitado de embarcaciones tiene un impacto enorme en el océano. Los stocks de peces han disminuido muchísimo desde la década de 1980, pero no todos los pescadores contribuyen al problema en la misma medida, ni todos los medios de sustento pesqueros se ven afectados en el mismo gra- do. La crisis de la sobrepesca, impulsada principalmente por un número pequeño de embarcaciones, amenaza los medios de sustento de las comunidades costeras alrededor del mundo que se dedican a la pesca en pequeña escala y dependen del océano como fuente de alimentos y de ingresos.

 8. الانتفاضات العربية

  26 နိုဝင်ဘာလ 2021
  Report
   

  قبل عشر سنوات بالضبط انطلقت انتفاضات 2011 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كيف لنا أن نفهم جذورها وأسبابها العميقة؟

     
 9. Troubled Waters

  • Carsten Pedersen
  19 နိုဝင်ဘာလ 2021
  Report

  This report examines the history and trajectory of the concept of the blue economy and MSP. To gain a more detailed understanding of the characteristics of the blue economy at the country level, the report focusses on the ocean economy of Mauritius.

 10. Who feels secure? Racial capitalism and global security

  Arun Kundnani
  17 နိုဝင်ဘာလ 2021
  Multi-media

  Who gets to feel secure? In this thought-provoking new video, Arun Kundnani interviews Olúfẹ́mi Táíwò about the destructive intersection of racial capitalism and global security.

 11. An unjust transition

  Joanna Allan, Hamza Lakhal, Mahmoud Lemaadel
  10 နိုဝင်ဘာလ 2021
  Article

  Extractivism, just like colonialism, comes in many different shapes and sizes. In the case of Western Sahara, it takes form in not only phosphate extraction, fishing, and sand and agricultural industries. Today, extractivism in Western Sahara is also sustained through renewable energy projects, partly used to ‘greenwash’ Morocco’s occupation of Western Sahara.

 12. القطاع العام هو المستقبل

  09 နိုဝင်ဘာလ 2021
  Report

  حركة المقاومة ضد الخصخصة تحولت إلى أداة قوية للتغيير: إعادة تفويض الخدمات العامة لسلطة البلديات. يقصد بمصطلح إعادة تفويض الخدمات العامة لسلطة البلديات، باسترداد الملكية العامة للخدمات وإنشاء خدمات عامة جديدة. خلال السنوات القليلة الماضية، قام معهد ترانزناشيونال ومنظمات شريكة أخرى بتحديد أكثر من 1,400 قضية ناجحة لإعادة تفويض الخدمات العامة لسلطة البلديات، شملت أكثر من 2,400 مدينة قائمة في 58 دولة حول العالم.

 13. Nueva Constitución en Chile - Los derechos de las cuidadoras y el derecho a ser cuidado: hacia un sistema nacional de cuidados feminista

  16 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2021

  La demanda por el derecho de las cuidadoras y por el derecho a ser cuidado no puede entenderse fuera de las demandas feministas. El seminario buscará abordar esta temática desde una perpectiva feminista, económica, el fenómeno de la feminización migratoria de los cuidados poniendo un énfasis en las posibilidades que abre el proceso constituyente chileno.

 14. The New Constitution in Chile - the rights of care workers, the right to be cared for, toward a feminist national care system

  16 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2021

  The demands for the rights of caretakers and the right to be taken care of cannot be looked at outside of the feminist agenda. The seminar will address the feminization of caretaking from a feminist and economic point of view, emphasizing the door that the Chilean constitutional process is opening.

 15. Cover image

  Impactos del sistema de protección de inversiones y arbitraje en Chile

  • Luciana Ghiotto, Bettina Müller
  08 နိုဝင်ဘာလ 2021
  Report

  Este informe presenta una sistematización de estadísticas en base a un análisis de los casos inversor-Estado (ISDS) conocidos contra Chile hasta septiembre de 2021.

 16. ‘Caring Communities for Radical Change’

  Daniel Boston
  05 နိုဝင်ဘာလ 2021
  Article

  A growing number of activists, academics, and others across the world are questioning orthodox models of development and their underlying premise of perpetual growth as a necessity for a thriving society. They provide a wide variety of conceptual alternatives to development and progress and different visions of what is needed to address the environmental, social, and economic crises.

 17. Indonesia’s digital economy commitments in EU and RCEP trade agreements

  • Sofia Scasserra
  04 နိုဝင်ဘာလ 2021

  In recent years, Free Trade Agreements (FTAs) have started to include rules for the digital economy as a result of pressure from Big Tech. These trade measures are potentially damaging to a country’s possibilities of digital industrialisation, permanently locking in advantages for the richest nations. This summary analyses the most important points being negotiated by Indonesia with the European Union and RCEP.

 18. Gathering for MUP 2020 election campaign in Ye township

  The Need to Review Mon Politics: An Eight-Month Journey under Dictatorship

  Kun Wood
  02 နိုဝင်ဘာလ 2021
  Article

  In the 2020 general election, the Mon Unity Party made a strong showing, encouraging hopes of a political breakthrough. These were abruptly ended by the February coup of the State Administration Council. Since this time, Mon politics have become divided. Amidst countrywide breakdown, some leaders have accepted cooperation with the SAC, others declare support for the opposition National Unity Government, while others urge caution for the Mon people. Kun Wood analyses the dilemmas facing the Mon movement, explaining why lessons from history need to be learned.

 19. Youth from Mon, Karen, and Pa-O communities joined with approximately 1,000 local people under a banner saying "Revolt any kinds of dictatorship", Date February 11, 2021, Place: Mawlamyine City, Mon State

  The Current Crisis in Myanmar: The Different Political Position of the Mon People

  Min Naing Soon
  02 နိုဝင်ဘာလ 2021
  Article

  In the 2020 general election, the Mon Unity Party made a strong showing, encouraging hopes of a political breakthrough. These were abruptly ended by the February coup of the State Administration Council. Since this time, Mon politics have become divided. Amidst countrywide breakdown, some leaders have accepted cooperation with the SAC, others declare support for the opposition National Unity Government, while others urge caution for the Mon people. Min Naing Soon analyses the dilemmas facing the Mon movement, explaining why lessons from history need to be learned.

 20. COP26: Financiers of polluters in charge

  • Kenneth Haar, Brid Brennan
  02 နိုဝင်ဘာလ 2021
  Report

  This report unpacks the spin of Net.Zero and explains how big corporations have hijacked the decision-making table at global government level.

စာမျက်နှာများ