ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

81 items
 1. UNODC’s shifting position on drug policy: Progress and challenges

  • International Drug Policy Consortium (IDPC)
  31 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Policy issue

  In March 2014, country delegations will gather at the United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND) to review progress and challenges in international drug control since the agreement of a Political Declaration on drugs in 2009. Given that the Political Declaration aims to “eliminate or reduce significantly” the use, supply and demand of controlled drugs by 2019, this meeting represents an important opportunity for honest evaluation and an acknowledgement that these targets are not being achieved. With a United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) on drugs just two years away, this is an important time for international drug control policy.

 2. Minister Opstelten en de burgemeesterlijke ongehoorzaamheid

  Martin Jelsma
  29 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Article

  Alle 25 Nederlandse burgemeesters die verzoeken hadden ingediend om te experimenteren met gereguleerde of gedoogde aanvoer van cannabis naar de coffeeshops, kregen als Kerst cadeau van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (VenJ) te horen: “nee, nee en nog eens nee”. En in zijn brief aan de Tweede Kamer klinkt tussen de regels door “en hou nou toch eens op met zeuren want dat gaat echt niet gebeuren”.

 3. Estado del poder 2014

  28 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Report

  En su tercer informe ‘Estado del poder’, el TNI utiliza una serie de punzantes infográficos y artículos para exponer y analizar los principales agentes de poder que han provocado crisis financieras, económicas, sociales y ambientales en todo el mundo.

 4. Thumbnail

  Growing food is nothing new - let's learn from the South

  24 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Multi-media

  Meleiza Figueroa says affluent middle-class communities can learn a lot from the Global South about sustainable food systems.

 5. El estado del poder corporativo

  Brid Brennan
  24 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Article

  Las empresas transnacionales continúan beneficiándose extraordinariamente de la crisis económica y financiera, señala Brid Brennan, que presentó el informe Estado del poder 2014 del TNI en la conferencia de prensa del Public Eye Awards en Davos, Suiza.

 6. Not everybody’s business

  David Sogge
  24 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Article

  As invitation-only Davos gets under way, our public space and politics shrink that little bit more across the globe. Rolling back state authority will turn today’s accountability gap into a yawning abyss.

 7. Los hombres más ricos del mundo

  24 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Infograph

  Los megarricos no solamente tienen mucha riqueza, sino que la aprovechan para influir en los procesos políticos.

   
 8. The World's Richest Men

  24 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Infograph

  The super-rich aren't just wealthy; many are also actively involved in shaping public policy. An overview of the political impact of the world's 25 richest people.

 9. The Global 0,001%

  23 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Infograph

  As 2500 of the world's elites descend on Davos, Switzerland, for the World Economic Forum, TNI has produced its third "State of Power" report that through infographics and essays examines and analyses political and corporate power.

 10. State of Power 2014 cover

  Caballo de Troya: las transnacionales en la gobernanza internacional

  David Sogge
  23 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Article

  Los intereses privados reunidos en Davos han empezado a ocupar el espacio público de la desvencijada estructura de la gobernanza internacional.

 11. The State of Corporate Power

  Brid Brennan
  22 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Article

  Transnational corporations, particularly gas & oil industry, and banking have continued to benefit extraordinarily from the ongoing economic and financial crisis, says Brid Brennan, who presents TNI's State of Power Report 2014 at the Public Eye Awards in Davos.

 12. Thumbnail

  Local actors and ecological systems will provide food sovereignty

  22 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Multi-media

  Jan van der Ploeg explains why peasant-agriculture, with it's unique combination of the social and the natural, has the potential to feed the world population.

 13. Obama pronuncia las palabras mágicas sobre el cannabis

  22 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Article

  Por fin el presidente Obama se ha atrevido a decir en voz alta lo que piensa sobre el cannabis.

 14. Thumbnail

  Obama pronuncia las palabras mágicas sobre el cannabis

  Amira Armenta
  22 ဇန်နဝါရီလ 2014

  obama-changePor fin un presidente de los Estados Unidos se atreve a expresar públicamente sobre el cannabis opiniones que muchos en todo el mundo estaban esperando: que la marihuana no es más peligrosa que el alcohol en términos de los impactos en la salud del consumidor; que las leyes de drogas en Estados Unidos recaen sobre todo en los grupos más desfavorecidos de la población, jóvenes afroamericanos y latinos; y que apoya los esfuerzos de legalización de los estados de Colorado  y Washington.

 15. Planeta Tierra: Un mundo corporativo

  22 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Infograph

  Mientras las elites de todo el mundo se reúnen en el Foro Económico Mundial de Davos, el TNI ofrece la tercera edición de su informe ‘Estado del poder’, que combina infográficos y artículos para analizar los poderes políticos y corporativos.

 16. Planet Earth: A Corporate World

  22 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Infograph

  As 2500 of the world's elites descend on Davos, Switzerland, for the World Economic Forum, TNI has produced its third "State of Power" report that through infographics and essays examines and analyses political and corporate power.

 17. State of Power 2014 cover

  State of Power 2014

  21 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Report

  In its third annual ‘State of Power’ report, TNI uses vibrant infographics and penetrating essays to expose and analyse the principal power-brokers that have caused financial, economic, social and ecological crises worldwide.

 18. Unions & NGOs urge Parliament to scrutinise Greece’s Human Rights record

  20 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Declaration

  TNI has joined twenty trade unions, human rights and civil society organisations from across Europe to send a letter to the President of the European Parliament to ask him to undertake a Report on the situation of human rights, the rule of law and democracy in the country holding the Presidency of the European Council, under article 7 of the TEU.

 19. Thumbnail

  The global peasants voice

  20 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Multi-media

  Farmer Bob Saint Peter, Food for Maine's Future, states how the origins of food sovereignty are very old and has resonated for a long time and now brought together a global peasants voice.

 20. Thumbnail

  A sceptical voice of food sovereignty

  20 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Multi-media

  Henry Bernstein explains why he finds the big concept of food sovereignty lesser then the sum of its parts and how it does not constitute a coherent view of al the nuances and strength that one can find in the field.

စာမျက်နှာများ