ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

7 items
 1. Alternative Development

  01 ဇန်နဝါရီလ 2014
  ေခါင္းစဥ္မ်ား

  Alternative Development programmes, aimed at encouraging peasants to switch from growing illicit drugs-related crops, play an important role in UN drug control strategies. The record of success, however, is a questionable one. Decades of efforts to reduce global drug supply, using a combination of developmental and repressive means, managed to shift production from one country to another, but have failed in terms of global impact. TNI argues for de-linking alternative development from the threat of forced eradication and law enforcement and guaranteeing peasants the support required for a sustainable alternative future.

 2. Drug law reform in Colombia

  01 ဇန်နဝါရီလ 2014
  ေခါင္းစဥ္မ်ား

  Although the legislative trend in Colombia has tended towards the criminalization of possession and consumption of psychoactive substances, decriminalization prevailed when it comes to jurisprudence. In addition, while the government of former President Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) insisted on prohibiting, persecuting and punishing drug consumption through legislative and judicial channels, the country’s health sector, influenced by more progressive trends for dealing with consumption, made important progress in the areas of risk and harm reduction.

 3. Drug Law reform in Guatemala

  01 ဇန်နဝါရီလ 2014
  ေခါင္းစဥ္မ်ား

  Since his election in 2012, President Otto Pérez Molina has been encouraging public debate regarding the need for national drug policy reform. The plea was mainly directed to the international community: firstly to the governments of Central America, followed by a call upon the Americas Summit, then to the Organisation of American States (OAS), and finally to the UN. Although a review of the country’s existing legal framework on drugs was announced on several occasions, law reform proposals have yet to be presented in Guatemala’s parliament.

   • mujica-firmando

    Summary of Drugs & Democracy Activities October-December 2013

    07 ဇန်နဝါရီလ 2014
    Article

    In December 2013 we had undoubtedly the biggest news of the last few decades concerning drug policy: Uruguay became the first country in the world to adopt a law regulating the production, sale and consumption of cannabis throughout the national territory. Amidst heated debate, the project was approved on July 31, 2013 by the Chamber of Deputies, and on December 10, 2013 by the Senate. A few days later President José Mujica formally enacted the law that will regulate the cannabis market.

   • UNODC Executive Director releases "contributions" ahead of CND High-Level Segment on drugs

    19 ဇန်နဝါရီလ 2014
    Article

    Ahead of the High-Level Segment on the world drug problem to take place on 13th and 14th January 2014, the UNODC Executive Director, Yuri Fedotov, has released his "contributions" to the debate. This 19-page document is, in parts, refreshingly honest about the “unequal” progress that has been made since 2009 (with reductions in supply or demand for some drugs in some places being offset by increases elsewhere), the setbacks and new challenges, and the fact that “the overall magnitude of drug demand has not substantially changed at the global level”.

   • Minister Opstelten en de burgemeesterlijke ongehoorzaamheid

    Martin Jelsma
    29 ဇန်နဝါရီလ 2014
    Article

    Alle 25 Nederlandse burgemeesters die verzoeken hadden ingediend om te experimenteren met gereguleerde of gedoogde aanvoer van cannabis naar de coffeeshops, kregen als Kerst cadeau van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (VenJ) te horen: “nee, nee en nog eens nee”. En in zijn brief aan de Tweede Kamer klinkt tussen de regels door “en hou nou toch eens op met zeuren want dat gaat echt niet gebeuren”.

   • UNODC’s shifting position on drug policy: Progress and challenges

    • International Drug Policy Consortium (IDPC)
    31 ဇန်နဝါရီလ 2014
    Policy issue

    In March 2014, country delegations will gather at the United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND) to review progress and challenges in international drug control since the agreement of a Political Declaration on drugs in 2009. Given that the Political Declaration aims to “eliminate or reduce significantly” the use, supply and demand of controlled drugs by 2019, this meeting represents an important opportunity for honest evaluation and an acknowledgement that these targets are not being achieved. With a United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) on drugs just two years away, this is an important time for international drug control policy.