ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

3 items
 1. Minister Opstelten en de burgemeesterlijke ongehoorzaamheid

  Martin Jelsma
  29 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Article

  Alle 25 Nederlandse burgemeesters die verzoeken hadden ingediend om te experimenteren met gereguleerde of gedoogde aanvoer van cannabis naar de coffeeshops, kregen als Kerst cadeau van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (VenJ) te horen: “nee, nee en nog eens nee”. En in zijn brief aan de Tweede Kamer klinkt tussen de regels door “en hou nou toch eens op met zeuren want dat gaat echt niet gebeuren”.

 2. UNODC Executive Director releases "contributions" ahead of CND High-Level Segment on drugs

  19 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Article

  Ahead of the High-Level Segment on the world drug problem to take place on 13th and 14th January 2014, the UNODC Executive Director, Yuri Fedotov, has released his "contributions" to the debate. This 19-page document is, in parts, refreshingly honest about the “unequal” progress that has been made since 2009 (with reductions in supply or demand for some drugs in some places being offset by increases elsewhere), the setbacks and new challenges, and the fact that “the overall magnitude of drug demand has not substantially changed at the global level”.

 3. mujica-firmando

  Summary of Drugs & Democracy Activities October-December 2013

  07 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Article

  In December 2013 we had undoubtedly the biggest news of the last few decades concerning drug policy: Uruguay became the first country in the world to adopt a law regulating the production, sale and consumption of cannabis throughout the national territory. Amidst heated debate, the project was approved on July 31, 2013 by the Chamber of Deputies, and on December 10, 2013 by the Senate. A few days later President José Mujica formally enacted the law that will regulate the cannabis market.