ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

61 items
 1. UNODC’s shifting position on drug policy: Progress and challenges

  • International Drug Policy Consortium (IDPC)
  31 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Policy issue

  In March 2014, country delegations will gather at the United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND) to review progress and challenges in international drug control since the agreement of a Political Declaration on drugs in 2009. Given that the Political Declaration aims to “eliminate or reduce significantly” the use, supply and demand of controlled drugs by 2019, this meeting represents an important opportunity for honest evaluation and an acknowledgement that these targets are not being achieved. With a United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) on drugs just two years away, this is an important time for international drug control policy.

 2. Minister Opstelten en de burgemeesterlijke ongehoorzaamheid

  Martin Jelsma
  29 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Article

  Alle 25 Nederlandse burgemeesters die verzoeken hadden ingediend om te experimenteren met gereguleerde of gedoogde aanvoer van cannabis naar de coffeeshops, kregen als Kerst cadeau van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (VenJ) te horen: “nee, nee en nog eens nee”. En in zijn brief aan de Tweede Kamer klinkt tussen de regels door “en hou nou toch eens op met zeuren want dat gaat echt niet gebeuren”.

 3. Thumbnail

  Growing food is nothing new - let's learn from the South

  24 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Multi-media

  Meleiza Figueroa says affluent middle-class communities can learn a lot from the Global South about sustainable food systems.

 4. Not everybody’s business

  David Sogge
  24 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Article

  As invitation-only Davos gets under way, our public space and politics shrink that little bit more across the globe. Rolling back state authority will turn today’s accountability gap into a yawning abyss.

 5. The World's Richest Men

  24 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Infograph

  The super-rich aren't just wealthy; many are also actively involved in shaping public policy. An overview of the political impact of the world's 25 richest people.

 6. The Global 0,001%

  23 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Infograph

  As 2500 of the world's elites descend on Davos, Switzerland, for the World Economic Forum, TNI has produced its third "State of Power" report that through infographics and essays examines and analyses political and corporate power.

 7. The State of Corporate Power

  Brid Brennan
  22 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Article

  Transnational corporations, particularly gas & oil industry, and banking have continued to benefit extraordinarily from the ongoing economic and financial crisis, says Brid Brennan, who presents TNI's State of Power Report 2014 at the Public Eye Awards in Davos.

 8. Thumbnail

  Local actors and ecological systems will provide food sovereignty

  22 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Multi-media

  Jan van der Ploeg explains why peasant-agriculture, with it's unique combination of the social and the natural, has the potential to feed the world population.

 9. Planet Earth: A Corporate World

  22 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Infograph

  As 2500 of the world's elites descend on Davos, Switzerland, for the World Economic Forum, TNI has produced its third "State of Power" report that through infographics and essays examines and analyses political and corporate power.

 10. State of Power 2014 cover

  State of Power 2014

  21 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Report

  In its third annual ‘State of Power’ report, TNI uses vibrant infographics and penetrating essays to expose and analyse the principal power-brokers that have caused financial, economic, social and ecological crises worldwide.

 11. Unions & NGOs urge Parliament to scrutinise Greece’s Human Rights record

  20 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Declaration

  TNI has joined twenty trade unions, human rights and civil society organisations from across Europe to send a letter to the President of the European Parliament to ask him to undertake a Report on the situation of human rights, the rule of law and democracy in the country holding the Presidency of the European Council, under article 7 of the TEU.

 12. Thumbnail

  The global peasants voice

  20 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Multi-media

  Farmer Bob Saint Peter, Food for Maine's Future, states how the origins of food sovereignty are very old and has resonated for a long time and now brought together a global peasants voice.

 13. Thumbnail

  A sceptical voice of food sovereignty

  20 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Multi-media

  Henry Bernstein explains why he finds the big concept of food sovereignty lesser then the sum of its parts and how it does not constitute a coherent view of al the nuances and strength that one can find in the field.

 14. EU's note is a lobby document and not objective or complete

  20 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Article

  Seattle to Brussesls analysis: The European Commission’s note on “Investment Provisions in the EU-Canada free trade agreement ’’ is a lobby document, not an objective and complete presentation on the issue At the end of 2013 the European Commission produced a note presenting and explaining the “Investment Provisions in the EU-Canada free trade agreement” (CETA).

 15. S2B refutes European Commission’s defense of controversial investor-to-state dispute settlement

  20 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Article

  The European Commission recently issued two papers to address growing concerns among civil society and the wider general public over inclusion of the increasingly controversial investor-state dispute settlement mechanism (ISDS) in the EU-US Transatlantic Trade and Investment Protection agreement (TTIP). The Seattle to Brussels Network responds to the arguments and the Commission’s proposals to amend the flaws in the ISDS system.

 16. Thumbnail

  Food sovereignty as guideline in West Africa

  20 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Multi-media

  Mamadou Goita of Roppa, West Africa Farmers' Alliance discusses how food sovereignty as guideline for governments will help face the realities and challenges of farmers today and tomorrow.

 17. Thumbnail

  Agroecology as the answer to many global problems

  20 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Multi-media

  While attending 'Food Sovereignty' 2013, Paul Nicholson of Vía Campesina talks how, for future developments, agroecology is the best answer to the big global challenges the world faces.

 18. Thumbnail

  Community empowerment at the heart of food sovereignty in Detroit

  20 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Multi-media

  Malik Yakini of Detroit Black Community Food Security Network talks of the challenges the population of Detroit faces.

 19. Thumbnail

  Right to food is the path to a democratic life- 'Food Sovereignty' 2013

  20 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Multi-media

  James Scott, co-director of Yale Agrarian Studies Program, talks of how the secure access to food is a pre-condition to all other human rights. Without secure access to food people will allow encroachment of their rights by the people who do control food.

 20. Thumbnail

  Closing speech 'Food Sovereignty' 2013

  20 ဇန်နဝါရီလ 2014
  Multi-media

  Eric Holt-Giménez, Food First Director, gives the closing speech at Yale's Conference 'Food Sovereignty' a critical dialogue, September 2013.

စာမျက်နှာများ