ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

62 items
 1. Firenze 10 + 10 and the changing character of power

  Hilary Wainwright
  30 နိုဝင်ဘာလ 2012
  Article

  A series of interviews with young activists shows signs of a movement that connects local everyday struggles to a global movement, and one that resists by creating alternatives in the present.

 2. Thumbnail

  Video: New Social Movements tactics

  Sol Trumbo Vila
  29 နိုဝင်ဘာလ 2012
  Multi-media

  At Firenze 10+10 young activists shared the different tactics they are developing to confront an unprecedented global crisis.

 3. Thumbnail

  Video: Understanding and confronting the European crisis

  Sol Trumbo Vila
  29 နိုဝင်ဘာလ 2012
  Multi-media

  Young activists at the Firenze 10+10 meeting explain what they consider the causes of the European crisis and the best ways to confront it.

 4. Thumbnail

  Video: The importance of Firenze 10+10

  Sol Trumbo Vila
  29 နိုဝင်ဘာလ 2012
  Multi-media

  Activists share the urgency to build a pan-European response to the crisis; one that puts democracy above austerity.

 5. Thumbnail

  Neoliberal strategies and the European crisis

  Susan George
  27 နိုဝင်ဘာလ 2012
  Multi-media

  Austerity policies in Europe are telling people two things: that they are guilty for the crisis because they have been living beyond their means and that they need to pay for it.

 6. Our Democracy instead of Their Austerity

  13 နိုဝင်ဘာလ 2012
  Declaration

  We call for a European permanent mobilization to support the fights against the crisis and build a future for everyone in Europe and in the world.

 7. Corporate power undermining democracy in Europe

  10 နိုဝင်ဘာလ 2012
 8. The struggle against austerity in the EU

  09 နိုဝင်ဘာလ 2012
 9. Thumbnail

  The EU Crisis Pocket Guide

  06 နိုဝင်ဘာလ 2012
  Primer

  A useful pocket guide on how a crisis made in Wall Street was made worse by EU policies, how it has enriched the 1% to the detriment of the 99%, and outlining some possible solutions that prioritise people and the environment above corporate profits.

 10. Firenze 10+10

  06 နိုဝင်ဘာလ 2012
  Article

  European Social Forum meets at time of austerity politics to strategise on how to build an effective pan-European response by Europe's social movements. 

 11. Thumbnail

  Grote zorgen over financiering bedrijven met geld Ontwikkelingssamenwerking

  01 နိုဝင်ဘာလ 2012
  Press release

  De Fair, Green & Global Alliance maakt zich grote zorgen over de plannen in het nieuwe regeerakkoord om een nog groter deel van het budget voor ontwikkelingssamenwerking via de private sector te besteden. Uit onderzoek van SOMO, ActionAid en Both ENDS blijkt dat het niet gegarandeerd is dat de steun aan de private sector leidt tot enige verbetering van de leefomstandigheden van de inwoners van de landen waarin ze werken.

 12. Does the European Union deserve the Nobel Peace Prize?

  Ben Hayes
  25 အောက်တိုဘာလ 2012
  Article

  Giving the Nobel Peace Prize to the EU for maintaining peace is like crediting Alexander Graham Bell for the i-phone. Since its formation in 1993, the EU has increasingly shunned peace and reconciliation, democracy and human rights. 

 13. Final Declaration 9th Asia- Europe People’s Forum

  23 အောက်တိုဘာလ 2012
  Declaration

  Over 1,000 women and men, representing people’s organisations and citizens from Asia and Europe joined together at the 9th Asia Europe People’s Forum under the title “People’s Solidarity against Poverty and for Sustainable Development: Challenging Unjust and Unequal Development, Building States of Citizens for
  Citizens”

 14. EU Commission Forces Crisis-hit Countries to Privatise Water

  17 အောက်တိုဘာလ 2012
  Press release

  The European Commission is deliberately promoting privatisation of water services as one of the conditions of bailouts, it acknowledged in a letter to civil society groups.

 15. EC, stop imposing privatisation of water!

  17 အောက်တိုဘာလ 2012
  Article

  TNI and other civil society organisations, in an open letter, have denounced the European Comission's admission that it imposes water privatization conditionalities as part of its 'rescue' package to crisis countries.

 16. To Euro or not to Euro?

  22 အောက်တိုဘာလ 2012
 17. De blazerbrigade doet het in zijn broek voor u, kiezer

  Ewald Engelen
  01 စက်တင်ဘာလ 2012
  In the media

  Twee weken geleden riep de voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging zijn leden op hun steun voor de euro te betuigen. Met als motto: Hijs de vlag voor Europa!

 18. Thumbnail

  Video: Syriza's alternatives for the Greek and EU debt crisis

  24 သြဂုတ်လ 2012
  Multi-media
 19. Se l'Olanda si tinge di rosso pomodoro

  Fransesco Bogliacino
  24 သြဂုတ်လ 2012
  In the media

  Il 12 Settembre i Paesi Bassi affrontano le elezioni politiche generali. Qui nessuno discute l'euro, ma cresce una certa insoddisfazione verso l'Europa. La crisi come colpa alla periferia che «ha vissuto al di sopra dei propri mezzi» fa parte del discorso politico dell'intero arco dei partiti in lizza, anche se con moltissime sfumature.

စာမျက်နှာများ