ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

111 items
 1. GoiEner cooperative, Basque County

  Un modelo de energía renovable basado en la participación, la propiedad colectiva y la equidad de género

  17 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2018
  Article

  La cooperativa GoiEner fue fundada en el año 2012 en Euskal Herria como respuesta tanto al oligopolio energético como al auge del movimiento antiausteridad que se generó en relación con la crisis económica. En estos seis años, esta cooperativa de generación y consumo de energía renovable ha crecido hasta contar con casi 9000 socios, y se ha convertido en un modelo inspirador para la transición a un nuevo modelo energético.

  El enfoque de GoiEner se caracteriza, entre otros aspectos, por paliar la pobreza energética, por un activismo democrático y participativo y por la representación equitativa de mujeres y hombres. Asimismo, GoiEner apoya la creación de cooperativas de energías renovables en otras regiones del Estado español con el objetivo de aumentar la resiliencia energética local, democrática y renovable.

 2. GoiEner cooperative, Basque County

  A renewable energy model based on participation, collective ownership and gender equity

  17 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2018
  Article

  The GoiEner Cooperative was founded in 2012 in the Basque Country as a response to both the energy oligopoly and the rise of the anti-austerity movement connected to the economic crisis. Over the past six years, this cooperative for renewable energy generation and consumption has grown to include nearly 9,000 members, and has become an inspiring model for the transition to a new energy model.

  Key attributes of GoiEner's approach include the alleviation of energy poverty, democratic and participatory involvement, and equal representation of men and women. GoiEner also supports the creation of new renewables cooperatives in other regions of Spain in order to increase local, democratic and renewable energy resilience.

  GoiEner cooperative, Basque County
  GoiEner cooperative, Basque County

 3. Opium Farmers in Myanmar: The Lives of Producers of Prohibited Plants

  Sai Lone
  17 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2018
  Article

  The problem of opium should not be perceived only as a simple, black-and-white, law enforcement problem. To address problems related to opium cultivation, substantial socio-economic development is required to provide meaningful alternatives for farmers, and to ensure that a humanitarian crisis will not occur as the consequence of repressive drug control policies.

 4. Cannabis in Saint Vincent and the Grenadines: The Perspective of a Traditional Grower

  14 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2018
  Article

  The government of Saint Vincent and the Grenadines (SVG) recently introduced a set of bills decriminalising cannabis for medical and scientific purposes. Amid heated debates surrounding the future of cannabis policy in SVG and the wider region, traditional cannabis grower Junior Spirit Cottle shares his insights on the subject through the following opinion piece, which was published by a local newspaper The News on 7 December 2018. An active participant of both the Barcelona and Heemskerk Global Forum of Producers of Prohibited Plants, Spirit has also been part of TNI’s Advocacy Fellowship for Farmers Leaders.

 5. “A Declaration of War on Us”: The 2018 VFV Law Amendment and its Impact on Ethnic Nationalities

  Transnational Institute (TNI)
  13 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2018
  Article

  The right to land for all peoples is essential for peace, democracy and development.

 6. ¿Guerra contra la disidencia?

  Kevin Blowe
  11 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2018
  Article

  La red Netpol hace campaña contra la vigilancia policial de la disidencia política y la habitual difamación de activistas y colectivos, a los que se tilda de “extremistas internos”. Kevin Blowe explica cómo la policía está limitando el espacio de protesta en el Reino Unido.

 7. Implementation of Burma’s Vacant, Fallow and Virgin Land Management Law: At Odds with the Nationwide Ceasefire Agreement and Peace Negotiations

  Jason Gelbort
  10 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2018
  Article

  Land rights of peoples must be protected to improve prospects for peace.

 8. Housing in Kiev: Why don’t we have a place to live?

  Alona Liasheva
  05 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2018
  Article

  This article is the first in a weekly series of three special edition longreads focusing on rural-urban inequalities in Ukraine. It is the outcome of a collaboration between TNI and the Commons: Journal of Social Criticism – an independent, internationally minded and progressive online and print journal from the Ukraine, publishing articles, interviews, reports, blogs and opinion pieces on current affairs in the Ukrainian, Russian and English languages.

 9. အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

  Lahpai Seng Raw
  05 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2018
  Article

  ႏုိင္ငံတဝွမ္းမွာ႐ွိတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံ အားလုံးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုအပ္ခ်က္

 10. sustainable agro-business, Uruguay

  Energy democracy and public ownership

  Daniel Chavez
  04 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2018
  Article

  Uruguay and Costa Rica are world leaders in clean, public, democratically accountable energy. Their success owes much to state-owned companies with the power to drive systemic change.

 11. The Illusion of ‘Blue Growth’

  Zoe Brent, Mads Barbesgaard, Carsten Pedersen
  28 နိုဝင်ဘာလ 2018
  Article

  The Government of the Republic of Kenya, in collaboration with Japan and Canada, hosted the Sustainable Blue Economy Conference in Nairobi between 26 and 28 November. While the official site claims that this is the first global conference on the sustainable blue economy, it is only the latest in a string of Oceans-focused summits, such as the Our Oceans conference which was held in Bali, Indonesia in October, and the Sustainable Oceans Summits organized by the industry-coalition the World Ocean Council in Hong Kong earlier this month. There are still more events on the way, such as The Economist’s World Oceans Summit, to be held in Abu Dhabi in March 2019.

 12. National Reconciliation and the Advancement of Peace in Myanmar

  Lahpai Seng Raw
  27 နိုဝင်ဘာလ 2018
  Article

  The necessity of peace by political means, inclusive of all nationalities and faiths within the Union.

 13. El auge del imperialismo de fronteras

  Nick Buxton, Mark Akkerman
  22 နိုဝင်ဘာလ 2018
  Article

  Más de un siglo después del reparto de África, los dirigentes europeos imponen nuevos tipos de colonialismo en el continente, en forma de controles fronterizos militarizados.

 14. Climate change, capitalism and the military

  Nick Buxton
  16 နိုဝင်ဘာလ 2018
  Article

  Ever more people are connecting the dots between our economic system and ecological destruction but rarely make the link to militarism and security. As climate change will dramatically increase instability and insecurity, we examine the role of the military in a climate-changed world.

 15. Flying Drone

  Will Europe use Israeli drones against refugees?

  Mark Akkerman
  12 နိုဝင်ဘာလ 2018
  Article

  'Combat proven' drones that were employed during Israel’s three major attacks on Gaza over the past decade may soon be used to monitor Europe's borders.

 16. Solidarity as a crime

  Michel Forst
  06 နိုဝင်ဘာလ 2018
  Article

  A foreword by Michel Forst, UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders for 'The shrinking space for solidarity with migrants and refugees' report.

 17. Bolsonaro arguing with Federal Deputy Maria do Rosário in the Chamber of Deputies, 14 September 2016

  Brazil's U turn: to the right and backwards

  Diego Azzi
  31 အောက်တိုဘာလ 2018
  Article

  Jair Bolsonaro's victory on October 28 turns Brazil towards the extreme right and backwards in several aspects of its democratic transition initiated with the 1988 Constitution, especially those related to social justice, environment, human rights and the economy. Understanding why he was elected and what he represents is key to grasping the new Brazil  emerging from the election and what to expect for the near future.

 18. El país que queda o lo que queda del país

  Pablo Gentili
  31 အောက်တိုဘာလ 2018
  Article

  Los electores, y sobre todo las electoras, que ganan menos de dos salarios mínimos no votaron por Bolsonaro a pesar de la zambullida en las sombras del 55 por ciento: la bancada de militares y policías supera a cualquier otra.

 19. The Brazil that remains or what remains of Brazil

  Pablo Gentili
  31 အောက်တိုဘာလ 2018
  Article

  For the first time Brazil has elected a president without the support of the poorest or the destitute. Though 55 percent of the electorate opted to steer the country into the abyss, people with lower incomes did not vote for Bolsonaro. In the new Brazilian Congress the military and police caucus overshadows all others.

 20. A war on dissent?

  Kevin Blowe
  30 အောက်တိုဘာလ 2018
  Article

  The Network for Police Monitoring (Netpol) campaigns against police surveillance on political dissent and the regular smearing of activists and groups as “domestic extremists”. Kevin Blowe explains how the police are closing down the space for protest in the UK.

စာမျက်နှာများ