ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

10 items
 1. Land for Agroecology in Europe

  24 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2021
  Article

  The time has come for a transformation of Europe’s food systems. Small-scale food producers, peasants, community groups, environmental justice activists and others have been calling for years for a shift towards agriculture that nourishes communities, regenerates ecosystems, and provides decent and sustainable livelihoods. The concept of agroecology encompasses these ambitions, referring to the science, movement, and practice of working with nature to build food sovereignty. The climate crisis and the effects of the Covid-19 pandemic have only made it clearer how urgent such a transformation is.

 2. Roots of Resilience

  24 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2021
  Report

  Land politics – who controls what land, how is it used, for how long, for what purposes and to whose benefit – is a central pillar of this debate. As politicians across Europe struggle to balance the urgent need for climate action with the need to strengthen equity and popular support for new policies, the risk of societal discord looms large, fuelled by farmer protests, perceptions of ‘agri-bashing,’ and long-running tensions between conservation movements and agricultural communities. This has been made more complicated by the interweaving of questions of land and national identity and an apparently increasing disconnect between those living in rural and urban areas.

 3. Your Land, My Land, Our Land

  • Nyeleni Europe and Central Asia, Transnational Institute (TNI)
  28 မေလ 2020
  Report

  The handbook is published by the Nyéléni Europe and Central Asia platform for Food Sovereignty to help nourish the food sovereignty movement with ideas that support local struggles for land. It also tries to connect different experiences and is an invitation to build collective intra-European support mechanisms for land struggles.

 4. Grond van Bestaan

  • Jeannette Oppedijk van Veen, Leonardo van den Berg, Sijtse Jan Roeters, Jolke de Moel, Hanny van Geel
  16 ဧပြီလ 2019
  Paper

  In een agrarisch landschap dat in de afgelopen 50 jaar homogener, sterieler en leger is geworden, ontpoppen zich steeds meer initiatieven van boeren en burgers. Ze willen meer dan wordt aangedragen door overheden. Ze willen een landbouw die minder schadelijk is voor het milieu en die gezonder voedsel voortbrengt. Een landbouw die de natuur en het leven van boeren en burgers kan verrijken. Deze initiatieven zijn divers. Het zijn tuinders die burgers zelf laten oogsten, melk- veehouders die bomen en kruiden in de wei planten, akkerbouwers die direct aan lokale bakkers leveren, boerderijen waarin burgers aandeelhouders worden en meer.

 5. Reterritorializing the food sovereignty model in Ecuador: the role of the Agroecological Collective in a context of disputed territories

  • Geovanna Lasso
  17 မတ်လ 2018
  Paper

  To what extent is the Agroecological Collective of Ecuador scaling and locating agroecology in a counter-hegemonic process in Ecuador?

 6. There is no state: Authoritarian returns on Haiti’s high Central Plateau

  • Sophie Sapp Moore
  17 မတ်လ 2018
  Paper

  How have rural dwellers understood and responded to historical and resurgent forms of authoritarian populism in Haiti’s hinterland since the 1970s?

 7. Keep the Farm TTIP- and CETA-free!

  • Guus Geurts
  19 ဇန်နဝါရီလ 2017
  Report

  In both TTIP and CETA food, agriculture, animal husbandry and horticulture play a major role and the prospects for European farmers and consumers are not good. TTIP negotiators are discussing abolishing or lowering import tariffs for agricultural products and the mutual recognition of each others’ standards relating to environment, animal welfare, food safety and labour rights is on the agenda.

 8. Reclaiming Agricultural Investment

  • Sylvia Kay
  19 မေလ 2014
  Report

  Effective state policies and investments in support of small scale food producers does not only provide a socially just alternative to a model based on foreign direct investment in agro-industries, but it is also a safeguard against land grabbing.

   
 9. Olivier de Schutter: What is agroecological farming? And why should it be upscaled?

  Olivier de Schutter
  12 ဇန်နဝါရီလ 2012
  Multi-media

  The food crisis and the environmental crisis are two sides of one coin, so any solution to hunger and food security must also be sustainable and contribute to ecological integrity.

   
 10. Hunger, Food and (Agroecological) Alternatives

  12 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2011