ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

86 items
 1. Thumbnail

  Development first: lessons learned in promoting rural development and reducing illicit crop cultivation in Afghanistan and the Andes

  08 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2009
 2. Thumbnail

  Development first: lessons learned in promoting rural development and reducing illicit crop cultivation in Afghanistan and the Andes

  08 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2009
 3. Informal Drug Policy Dialogue 2009 Amsterdam

  10 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2009

  The seventh meeting of the Informal Drug Policy Dialogue series, a joint initiative of the Andreas Papandreou Foundation and the Transnational Institute was co-hosted by the Ministry of Public Health, Welfare and Sports and the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. The two-day dialogue focused on several themes: law enforcement, human rights and proportionality of sentences; the classification of controlled substances; current developments of the Dutch drugs policy; and various UN-level drug policy developments and preparations for the upcoming CND.

   

   

 4. Thumbnail

  Carbon Market Crimes: A photo essay

  07 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2009
 5. Thumbnail

  Climate justice, ethics and the Copenhagen agenda: Roles of institutions, civil society and markets

  02 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2009
 6. Thumbnail

  Carbon Market Crimes, Post-Kyoto, Post-2012

  14 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2009
 7. Thumbnail

  Carbon Market Crimes, The Kyoto Years (to date)

  14 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2009
 8. Thumbnail

  Putting Justice into the Climate Debate

  08 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2009
 9. Thumbnail

  Venezuela under Chávez: exchanging perspectives

  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2009
 10. Thumbnail

  The Mexican connection

  19 နိုဝင်ဘာလ 2009
 11. From Lima to Madrid

  18 နိုဝင်ဘာလ 2009
 12. Thumbnail

  The World Crisis - and Beyond

  28 အောက်တိုဘာလ 2009
 13. Thumbnail

  Alternative policies to solve the crisis

  03 နိုဝင်ဘာလ 2009
 14. Thumbnail

  Where has all the money gone?

  27 အောက်တိုဘာလ 2009

စာမျက်နှာများ