ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

31 items
 1. Seminar Land Grabbing in Uganda

  06 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2011
 2. Thumbnail

  Dismantling the Power of TNCs & Reclaiming Development Alternatives

  06 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2011
 3. Public Talk: Their Crisis, Our Solutions

  08 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2011
 4. The Politics of Climate Change and the Global Crisis: Mortgaging our Future

  07 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2011
 5. Public lecture: Food movements, agroecology, and the future of food and farming

  13 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2011
 6. Hunger, Food and (Agroecological) Alternatives

  12 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2011
 7. Thumbnail

  Fellows meeting 2010

  02 ဇွန်လ 2010
 8. Curbing corporate influence and reclaiming democracy

  13 အောက်တိုဘာလ 2011
 9. Strategy meeting EU-Colombia/Peru FTA

  08 စက်တင်ဘာလ 2011
 10. Imprisonment for drugs related offenses in Argentina

  29 သြဂုတ်လ 2011

  Intercambios Civil Association and the Social Sciences School of the University of Buenos Aires launched the book “Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en Argentina” (Imprisonment for drugs related offenses in Argentina) by Alejandro Corda on the 29th of August, 2011. 

   

 11. Economic governance for people or for the banks?

  12 အောက်တိုဘာလ 2011
 12. Getting Out of the Crisis Together

  23 စက်တင်ဘာလ 2011
 13. Statewatching Europe

  25 ဇွန်လ 2011
 14. Ten Years after 9/11

  29 ဇွန်လ 2011
 15. Rome Declaration

  11 ဇွန်လ 2011

  Two years after the Declaration of Latin Judges in Oporto, in line with the report by the Global Commission on Drug Policy in June 2011, judges from several Latin countries drafted the Rome Declaration insisting that the “global war on drugs” has been a failure in view of the very serious consequences it has entailed for individuals and society worldwide.

စာမျက်နှာများ