ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

32 items
 1. Canada’s next steps on cannabis and the UN Drug Treaties

  David Bewley-Taylor, Tom Blickman, Martin Jelsma, John Walsh
  03 ဧပြီလ 2018
  Opinion

  Ever since the introduction of Bill C-45, questions have been swirling concerning Canada’s position relative to the UN drug control conventions: conventions to which Canada is a party and that, crucially, prohibit the creation of regulated markets for the recreational use of cannabis.

 2. Yes, legalizing marijuana breaks treaties. We can deal with that.

  John Walsh, Tom Blickman, Martin Jelsma, David Bewley-Taylor
  10 ဇန်နဝါရီလ 2018
  Opinion

  Buzzing in the background of Canada’s debate on cannabis legalization is the issue of the three UN drug control treaties, and what to do with them.

 3. Region's harsh drug policy slammed by experts

  05 မေလ 2016
  In the media

  The Globe - Southeast Asia - Following a UN conference on drugs last month, countries in the region are being accused of sticking with ineffective and harmful anti-drug policies

 4. New agreement brings no end to war on drugs in ASEAN

  26 ဧပြီလ 2016
  In the media

  Myanmar Times - A global meeting on drugs failed to deliver a highly anticipated shift from a punitive approach to narcotics, disappointing Myanmar advocacy groups.

 5. Eerder Gehoord: War on Drugs

  22 ဧပြီလ 2016
  In the media

  NPO Radio 1 - Deze week vond er een grote drugs top plaats in New York. “Fight drugs and protect people”: dat was de boodschap van staatssecretaris Martin van Rijn tegenover de Verenigde Naties. Waar hebben we zo’n boodschap eerder hebben gehoord?

 6. Moeizame veranderingen na de War on Drugs

  20 ဧပြီလ 2016
  In the media

  Volkskrant - De Verenigde Naties houden voor het eerst in twintig jaar een conferentie over drugs, op verzoek van drie Latijns-Amerikaanse landen die vinden dat het tijd wordt een alternatief te zoeken voor de War on Drugs.

 7. Advocacy groups call for drug policy reset ahead of UN meeting

  07 ဧပြီလ 2016
  In the media

  Myanmar Times - Repressive drug laws and corruption have contributed to Myanmar’s spiralling narcotics problem, according to advocacy groups, who are calling on the new government to launch a change of policy.

 8. A call to reprioritise metrics to evaluate illicit drug policy

  02 ဧပြီလ 2016
  In the media

  The Lancet - On April 19–21, 2016, the UN General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS) will convene to chart a course for the future to tackle the world's drugs problem. The 2016 UNGASS represents a rare opportunity to reassess the global approach to drugs and to move towards drug policies that more effectively address the three UN pillars of peace and security, human development, and human rights. We believe that we need a new consensus that includes a commitment to revise the range of indicators used to assess and improve drug policy effectiveness.

 9. Will UNGASS 2016 be the beginning of the end for the ‘war on drugs’?

  Ann Fordham, Martin Jelsma
  17 မတ်လ 2016
  Opinion

  Held this April, will the United Nations General Assembly Special Session be the turning point for the international drug control system?

 10. Opium poppy farmers reject crop ban, war on drugs

  25 ဇန်နဝါရီလ 2016
  In the media

  Myanmar Times - Opium poppy farmers from Myanmar attending an international conference on “prohibited plants” have rejected a ban on growing their crops and urged an end to forced eradication.

 11. Ook drugsboeren willen einde aan 'war on drugs'

  22 ဇန်နဝါရီလ 2016
  In the media

  NOS op 3 - Zestig internationale drugsboeren bij elkaar - in het Noord-Hollandse Heemskerk. Allemaal worden ze getroffen door harde maatregelen vanuit hun landelijke overheid, maatregelen uit de internationale war on drugs - ingezet vanuit de VS. 

 12. Drugsboeren komen samen in Heemskerks Kasteel Assumburg

  22 ဇန်နဝါရီလ 2016
  In the media

  RTV NH -  Zo'n veertig drugsboeren uit vijftien landen, goed voor honderden hectares marihuanaplanten, cocaplanten en papaverplanten, zijn vandaag en morgen bij elkaar in het Heemskerkse kasteel Assumburg.

 13. Drugsboeren eisen hun plek op het podium

  21 ဇန်နဝါရီလ 2016
  In the media

  Haarlems Dagblad - Miljoenen boeren over de hele wereld verdienen de kost met wiet, coca of opium. Zo'n veertig van deze drugstelers zitten donderdag en vrijdag bij elkaar in slot Assumburg bij Heemskerk. De boeren hopen dat er ooit een moment komt dat ze niet meer worden bedreigd en opgejaagd en dat hun velden niet meer worden platgebrand vanwege de oorlog tegen drugs. ,,Erger dan dit kan hun situatie niet worden.''

 14. Drugsboeren praten in Heemskerk over een betere wereld

  20 ဇန်နဝါရီလ 2016
  In the media

  Noord Hollands Dagblad - Zestig coca-, papaver- en cannabisboeren en vertegenwoordigers uit vijftien landen praten vanaf woensdag in Kasteel Assumburg in Heemskerk over de armoede en de conflicten die het gevolg zijn van de wereldwijde ’war on drugs’.

 15. Reform or Perseverance Forum Predicts Outcomes at UN Next Year

  02 နိုဝင်ဘာလ 2015
  In the media

  Women of China - On Friday October 23, the Brookings-Tsinghua Center for Public Policy "Reform or Perseverance" panel discussion took place in Beijing, for experts to discuss findings from a recent evaluation into the effectiveness and costs of international drugs policy, ahead of next year's UN meeting on the "World Drug Problem" (UNGASS 2016).

 16. Meth Trafficking Has Exploded Throughout Asia Despite Hardline Laws

  28 မေလ 2015
  In the media

  Vice News - Methamphetamine seizures in East Asia, Southeast Asia, and Oceania have exploded in recent years, nearly quadrupling from some 11 tons in 2008 to 42 tons in 2013, according to a report released Tuesday by the United Nations' Office on Drugs and Crime (UNODC).

 17. Another UN agency savages the drug war

  George Murkin (Transform Blog)
  16 မတ်လ 2015
  In the media

  The United Nations Development Programme (UNDP), the UN agency charged with developing strategies to reduce global poverty, has strongly criticised current international drug policy, highlighting the disastrous costs it is producing – particularly for the world’s poor. In the agency’s formal submission to the UN General Assembly Special Session (UNGASS) on drugs (PDF), launched at the annual UN Commission on Narcotic Drugs which began last week in Vienna, the UNDP argues:

 18. The ketamine controversy, continued

  Martin Jelsma
  06 မတ်လ 2015
  Opinion

  The Commission on Narcotic Drugs (CND) in Vienna will decide next week between two opposite proposals by China and the WHO about international control of ketamine, an essential anaesthetic in human and veterinary medicine. China originally proposed bringing ketamine under the 1971 Convention’s most severe control regime of Schedule I, which would dramatically affect its availability for surgery in poor rural settings and emergency situations. The WHO Expert Committee reviewed all the evidence and advised against any international control of ketamine, arguing it would trigger a public health disaster.

 19. Into the breach: Drugs, control, and violating bad laws in good ways

  Rick Lines
  27 နိုဝင်ဘာလ 2014
  Opinion

  An October statement on drug control from the US State Department has prompted much comment and speculation at home and abroad. Delivered by Ambassador William Brownfield, the ‘Brownfield Doctrine’, as it has been named by some commentators, lays out a four pillar approach the United States will follow in matters of international drug control.

 20. How marijuana legalization in Colorado and Washington is making the world a better place

  Christopher Ingraham
  20 အောက်တိုဘာလ 2014
  In the media

  It's time to explore a multilateral reworking of the drug control treaties to better reflect current realities.

စာမျက်နှာများ