ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

117 items
 1. Balancing Trade and Aid

  • Fair, Green and Global, Global Alliance
  04 မတ်လ 2013
  Report

  Balancing Trade and Aid With the arrival of the Rutte II cabinet, a wish of the members of the Fair, Green and Global Alliance (FGG) has come true; trade and global development are under the supervision of the same minister.
   

 2. The Rise and Decline of Cannabis Prohibition

  • David Bewley-Taylor, Martin Jelsma, Tom Blickman
  07 မတ်လ 2014
  Report

  Cannabis was condemned by the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs as a psychoactive drug with “particularly dangerous properties” and hardly any therapeutic value. Ever since, an increasing number of countries have shown discomfort with the treaty regime’s strictures through soft defections, stretching its legal flexibility to sometimes questionable limits.

 3. Auge y caída de la prohibición del cannabis

  • David Bewley-Taylor, Martin Jelsma, Tom Blickman
  24 ဇူလိုင်လ 2014
  Report

  La planta del cannabis se ha utilizado con fines espirituales, medicinales y recreativos desde los albores de la civilización. Este informe repasan minuciosamente la historia del control internacional y cómo el cannabis terminó incluido en el actual sistema de fiscalización de estupefacientes de la ONU.

 4. Drug Policy Reform in Practice

  • Martin Jelsma, Tom Blickman
  25 သြဂုတ်လ 2009
  Paper

  The academic journal Nueva Sociedad recently released an issue to promote the debate in Latin America on drug policy reform. TNI contributed with the paper "Drug policy reform in practice: Experiences with alternatives in Europe and the US".

 5. rothschilds_of_the_mafia_on_aruba

  The Rothschilds of the Mafia on Aruba

  • Tom Blickman
  29 မေလ 1997
  Paper

  "A magnificent washing-machine is sold here, its trademark is Aruba. The machine is an Aruban-Colombian product, its model called Cartel. The brand is well-known for its good performance in the United States and Europe. It is recommended by former ministers, members of Parliament, owners of casinos, supermarkets, cosmetics manufacturers and importers of cars and batteries. The washing-machine fits everybody who has become inexplicably rich from one day to another."

 6. Thumbnail

  Video: For A European Spring Action

  21 မတ်လ 2013
  Multi-media

  The coalition 'For a European spring' called for de-centralized actions all over Europe on the 13th of March.

 7. A model country with double standards

  Johan van der Tol
  20 ဇန်နဝါရီလ 2011
  In the media

  The Dutch government oversight on transshipments of arms is not as strict as international rules require.

 8. Nederland wietland ingehaald door Uruguay

  01 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  Wij hebben het er al jaren over, Uruguay doet 't gewoon: wiet wordt er legaal.

 9. Thumbnail

  Nederland wietland is allang achterhaald

  Enzo van Steenbergen
  19 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2014
  In the media

  Op 9 februari praat de Tweede Kamer met minister Opstelten (Veiligheid) over softdrugs. Burgemeesters willen wietteelt en handel gedogen, maar de minister zegt dat internationale verdragen dat niet toestaan. Toch experimenteren veel landen hier al mee.

   
 10. Thumbnail

  Handelsverdragen zijn niet fair

  Roeline Knottnerus, Burghard Ilge, Ante Wessels, Paul de Clerck, Ton Siedsma
  10 စက်တင်ဘာလ 2014
  In the media

  Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zou geen steun moeten geven aan het ISDS, het klachtenmechanisme dat onderdeel is van het Europese vrijhandelsverdragen TTIP

 11. De blazerbrigade doet het in zijn broek voor u, kiezer

  Ewald Engelen
  01 စက်တင်ဘာလ 2012
  In the media

  Twee weken geleden riep de voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging zijn leden op hun steun voor de euro te betuigen. Met als motto: Hijs de vlag voor Europa!

 12. Many little streams make a mighty river – the 1 per cent solidarity levy

  Satoko Kishimoto
  23 သြဂုတ်လ 2011
  Article

  How an innovative financial scheme could help to finance international public-public water projects in the global south.

 13. Cannabis pass abolished? Not really

  31 အောက်တိုဘာလ 2012
  Article

  The new coalition government agreed to abolish the cannabis pass, but access to coffeeshops remains limited to residents of the Netherlands. It shows all the signs of a half-baked compromise between two diametrically opposed positions.

 14. ¿Van a abolir el carnet de cannabis? En realidad, no

  02 နိုဝင်ဘာလ 2012
  Article

  El compromiso a medias de la nueva coalición de Gobierno en los Países Bajos continúa con la política desastrosa del coffeeshop

 15. Trade and Aid: a Balancing Act

  Fiona Dove, Hans Berkhuizen, Ronald Gijsbertsen, Danielle Hirsch, Ruud van den Hurk, Ineke Zeldenrust
  26 မတ်လ 2013
  Article

  One of the wishes of the Fair, Green and Global Alliance[1] (FGG) members was recently fulfilled by the Rutte II Cabinet: the trade and global development portfolios have been brought under a single Minister, the Minister of Foreign Trade and Development Cooperation.

 16. Ditch treaties that bite

  Fiona Dove, Ronald Gijsbertsen, Danielle Hirsch
  06 နိုဝင်ဘာလ 2013
  Article

  South Africa is moving away from international investment treaties towards a new framework for investment protection based on domestic law. Contrary to some opinions, there are cogent arguments in favour of this approach.

 17. De verstrengeling van drugsbestrijding en opstandbestrijding

  Tom Blickman
  01 အောက်တိုဘာလ 1999
  Article

  Drugs vormen een belangrijke motor van het conflict in Colombia.

 18. Ireland, vote NO for us on 31 May

  18 မေလ 2012
  Article

  There is no popular support for EU-driven austerity. It’s up to the Irish people to raise their voice and say NO to permanent austerity.

 19. Thumbnail

  Reactie op de nota "Wat de Wereld Verdient" van minister Ploumen

  11 ဧပြီလ 2013
  Press release

  De FGG ziet ernstige tekortkomingen in de visie van minister Ploumen. Het rotsvaste geloof in de vrije markt, de nadrukkelijke financiële steun voor het bedrijfsleven zonder voldoende garanties voor duurzaamheid, het wegnemen van regels voor internationale investeringen en handel, het zijn allemaal tekenen dat de nota van minister Ploumen tekort schiet als het gaat om bestrijden van armoede en oplossen van ernstige milieuproblemen.

 20. Mirjam van Reisen benoemd tot nieuw bestuurslid Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

  03 မေလ 2013
  Press release

  Net voor haar abdicatie heeft Koningin Beatrix Prof. Dr. Mirjam van Reisen beëdigd als bestuurslid Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en daarbinnen voorzitter Commissie Ontwikkelingssamenwerking; het instituut dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid.

စာမျက်နှာများ