ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

19229 items
 1. Informe de la Comisión de Investigación sobre la Hoja de Coca

  01 မေလ 1950

  En 1961 se incluyó la hoja de coca en la Lista I de la Convención Única de Estupefacientes, junto a la cocaína y la heroína. La inclusión ha causado mucho daño en la región andina por lo que se hace imprescindible una corrección para prevenir futuros conflictos, y en respeto a las culturas andino-amazónicas. Las razones que motivaron la inclusión de la hoja de coca en la Convención Única de 1961 se fundamentaron principalmente en un informe de las Naciones Unidas pedido por el representante permanente del Perú y que fue preparado por una comisión que visitó brevemente Bolivia y Perú en 1949. En esta sección usted encontrará el Informe a la Comisión de Estupefacientes y al Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas ECOSOC.

 2. Report of the Commission of Enquiry on the Coca Leaf

  01 မေလ 1950

  In 1961 the coca leaf was listed on Schedule I of the UN Single Convention on Narcotic Drugs together with cocaine and heroin. The inclusion of coca has caused much harm to the Andean region and a historical correction is long overdue, for the sake of further conflict prevention and out of respect for the Andean culture. The rationale for including the coca leaf in the 1961 Single Convention is mainly rooted in the Report of the Commission of Inquiry on the Coca Leaf from May 1950 The report was requested of the United Nations by the permanent representative of Peru that was prepared by a commission that visited Bolivia and Peru briefly in 1949.

   

  • Thumbnail

   A Rare Think Factory Shuns Links with Uncle

   18 အောက်တိုဘာလ 1964
   Article
  • systempage for myanmar in focus in spanish

   01 ဇူလိုင်လ 1973
  • Thumbnail

   The first interview on TNI:

   17 နိုဝင်ဘာလ 1973
   Article
  • McCarthy over gevaren voor democratie: Chili belangrijkste naoorlogse voorbeeld

   25 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1974
   In the media

   NRC - Oppassen is geboden, vooral in eigen kring. Dat moet het Chileense voorbeeld ons leren. Zo was de tendens van het betoog van de heer Johan Galtung, directeur van het Internationaal Instituut voor Vredesonderzoek te Oslo, zaterdag in de Amsterdamse Amstelkerk, waar iedere zitplaats was bezet.

  • 1974: TNI Chile Conference

   06 ဇွန်လ 1974
   Article
  • Thumbnail
  • Thumbnail

   Waarom werd Letelier vermoord

   02 အောက်တိုဘာလ 1975
   Article
  • Thumbnail

   Covert Action in Chile 1963-1973

   18 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 1975
   Article

   Staff Report of the Select Committee To Study Governmental Operations With Respect to Intelligence Activities, United States Senate, 18 December 1975.

  • In Chili kun je niet regeren zonder volk

   04 မတ်လ 1976
   Article

   Orlando Letelier deed in maart 1976 tijdens een bezoek aan Nederland een persoonlijk, hier en daar met ironie en zelfspot doorkruid verslag over zijn ervaringen als ambassadeur van Chili in de VS, over zijn gevangenschap op het barre eiland Dawson en in het koncentratiekamp Ritoque en over de aktuele situatie in Chili.

  • How the Other Half Dies

   • Susan George
   09 ဇွန်လ 1976
   Book

   Hunger is not a scourge but a scandal. This is the premise of Susan George's classic study of world hunger. Re-released in 2009 as free online download.

  • The Chicago Boys in Chile: Economic Freedom's Awful Toll

   Orlando Letelier
   28 သြဂုတ်လ 1976
   Article

   Deeply involved in the preparation of the 1975 military coup in Chile, the so-called Chicago Boys convinced the Junta generals that they were prepared to supplement the brutality, which the military possessed, with the intellectual assets it lacked. Here Orlando Letelier, TNI's second director, reflects on the impact their economic ideology had on Chile and by default shares pertinent observations on the legacy that persists today.

  • Los 'Chicago Boys' en Chile: el terrible impacto de la libertad económica

   Orlando Letelier
   28 သြဂုတ်လ 1976
   Article

   Profundamente involucrados en la preparación del golpe de 1975 en Chile, los 'Chicago Boys' convencieron a los generales que ellos estaban en condiciones de complementar la brutalidad, que los militares poseían, con los activos intelectuales de que carecían.

  • Transcript of Orlando Letelier's Speech at the Felt Forum

   Orlando Letelier
   10 စက်တင်ဘာလ 1976
   Article

   Transcript of Orlando Letelier's Speech at the Felt Forum, Madison Square Garden on September 10, 1976. The same day that he was deprived of his Chilean nationality by decree. 

  • The Chilean 'model'

   Michael Moffit
   22 စက်တင်ဘာလ 1976
   Article

   'The coup in Chile would somehow be extraordinarily important in my life' wrote Michael Moffit days after the assassination of his wife Ronni and his friend Orlando.

  • Thumbnail

   Orlando Letelier Deserves Honor

   22 စက်တင်ဘာလ 1976
   Article

   Orlando Letelier exemplified precisely the qualities - reason, concern for the common man, and civility - which the junta is trying to suppress in his native land

  • Thumbnail

   Request to Discharge Committee on the Judiciary from Further Consolidation of House Resolution 1559

   22 စက်တင်ဘာလ 1976
   Article

   Condemning Murders of Orlando Letelier and Ronni Karpen Moffitt; US Congressional Record - House, 22 September 1976

  • Thumbnail

   Ex-Chilean Ambassador Killed by Bomb Blast

   Stephen J. Lynton, Lawrence Meyer
   22 စက်တင်ဘာလ 1976
   Article

   Orlando Letelier, a high official of the late Chile President Salvador Allende, was killed in Washington yesterday when a bomb exploded beneath his car.

  • Thumbnail

   Chilean Violence Increasingly Spreads Beyond its Borders

   Lewis H. Diuguid
   22 စက်တင်ဘာလ 1976
   Article

   Violent political change has been under way in Chile for six years now, with the violence increasingly spreading beyond the borders of this South American country into the western capitals to which exiles from those opposing the present military government had moved.

  စာမျက်နှာများ