ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

4 items
 1. What can we learn from the Dutch cannabis coffeeshop system?

  • Robert J. MacCoun
  31 အောက်တိုဘာလ 2011

  In 1976 the Netherlands adopted a formal written policy of non-enforcement for violations involving possession or sale of up to 30 g of cannabis. The ‘gateway theory’ has long been seen as an argument for being tough on cannabis, but interestingly, the Dutch saw that concept as a rationale for allowing retail outlets to sell small quantities. Rather than seeing an inexorable psychopharmacological link between marijuana and hard drugs, the Dutch hypothesized that the gateway mechanism reflected social and economic networks, so that separating the markets would keep cannabis users out of contact with hard-drug users and sellers.

   

 2. De Nederlandse kabinetsplannen in internationaal perspectief

  Martin Jelsma
  02 အောက်တိုဘာလ 2011
  Article

  Na een lange periode van pragmatisme en gedurfde vernieuwingen van het drugsbeleid, waarmee Nederland ook internationaal een pioniersrol innam, is er – zoals de Commissie Van de Donk constateerde al jarenlang sprake van beleidsverwaarlozing. Die feitelijke stilstand dreigt met de huidige kabinetsplannen om te slaan naar achteruitgang. Er zijn een aantal goede redenen om daarover ernstig bezorgd te zijn, niet alleen ten behoeve van de verworvenheden hier in Nederland, maar ook bezien vanuit recente internationale ontwikkelingen.

 3. Dutch government to ban tourists from cannabis shops?

  Tom Blickman
  28 ဇွန်လ 2011
  Article

  Under legislation spearheaded by the conservative government, only Dutch residents will be allowed to enter cannabis-selling coffeeshops. The Dutch government announced on Friday, 27 May, that it will push ahead with plans requiring those purchasing marijuana in the country’s coffeeshops to first obtain an official pass — a move designed to curtail tourists from buying the drug. The announcement hit the international headlines.

 4. Victor Everhardt

  The future of Dutch cannabis policy

  Tom Blickman
  14 မတ်လ 2011
  Article

  The municipality of the Dutch city of Utrecht recently announced two scientific experiments on cannabis policy. One experiment will be to set up a closed club model for adult recreational cannabis users. Cannabis smokers will grow their own marijuana in a cooperative, a move which would go against the government's drive to discourage coffee shops. The other experiment concerns treatment for people who are vulnerable to psychotic disorders.