ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

23 items
 1. Springs of Hope: Defending, Reclaiming and Redefining Public Water

  Mary Ann B. Manahan, Focus on the Global South
  01 မတ်လ 2012
  Article

  For the last decade, the water justice movements from around the world have been struggling against the privatization and commercialization of water. But the big challenge for the movements is always to be one step ahead of the privateers. 

 2. Could Irish Referendum on EU Fiscal Treaty challenge 'permanent austerity'?

  01 မတ်လ 2012
  Article

  In brief video interviews, European activist scholars expose how the EU Fiscal Treaty is undermining democracy, and share their hope that the Irish referendum will open up debate on citizens' alternatives to the EU programme of 'permanent austerity'.

 3. De Nederwietoorlog

  01 မတ်လ 2012
  Article

  De exportcijfers van nederwiet die de Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt veelvuldig in de media bracht, zijn sterk overdreven. Dit blijkt uit een vertrouwelijk rapport van het Korps Landelijke Politie Diensten dat openbaar wordt gemaakt door KRO Reporter International. Het rapport maakt duidelijk dat de export van nederwiet een “bescheiden omvang” heeft. “Het grootste deel van de productie is bedoeld voor de binnenlandse markt”, aldus het KLPD. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het drugsbeleid.

 4. Thumbnail

  How international rules on countering terrorist-financing are undermining freedom of association

  02 မတ်လ 2012
  Press release

  How international rules on countering terrorist-financing are undermining freedom of association: an analysis of the impact of FATF ‘Special Recommendation VIII’ on non-profit organisations.

 5. Thumbnail

  Irish referendum crucial to challenge EU austerity treaty

  02 မတ်လ 2012
  Press release

  European researchers and activists in Brussels announce support for "No" vote in Irish referendum as critical to challenging EU programme of permanent austerity.

 6. Thumbnail

  Land, Seas and Territories to feed our Dignity and the Peoples of the World

  05 မတ်လ 2012
  Press release

  On 5 and 9 March press conferences will be held during the last round of the international negotiations on land at FAO: The mobilization of social organizations and Italian NGOs.

   
 7. “The Japanese population won’t accept it any longer”

  Satoko Kishimoto
  05 မတ်လ 2012

  On March 11, it’s exactly one year ago that North-Eastern Japan was hit by a major earthquake and a tsunami with giant 15 meter waves. One of the devastating consequences was a meltdown in the Fukushima nuclear power plant – the biggest nuclear disaster in 25 years. How is the situation today?

 8. The Vampire Treaty and the Irish Referendum

  Andy Storey
  06 မတ်လ 2012
  Article

  The Irish referendum on the new fiscal treaty is not about Ireland’s membership in the eurozone.  Rather, it is a vote for or against permanent austerity in Ireland.

 9. Thumbnail

  Bookreview: The Politics of Climate Change and the Global Crisis: Mortgaging Our Future

  Mayanglambam Ojit Kumar Singh
  06 မတ်လ 2012
  Article

  Praful Bidwai's book The Politics of Climate Change and the Global Crisis: Mortgaging Our Future presents an insightful and stern view on climate change and a corresponding advocacy to prevent this change.

 10. Thumbnail

  Renewables option

  Praful Bidwai
  06 မတ်လ 2012
  Article

  Instead of imposing nuclear power upon unwilling people, India should join the renewables revolution for handsome gains. 

 11. Call for papers: Landgrabbing II

  08 မတ်လ 2012
  Article

  LDPI is organizing a second workshop on ‘Global Land Grabbing’ in October 2012 in New York. Among the keynote speakers is new Director-General of the UN Food and Agriculture Organization José Graziano da Silva. You are invited to send in papers that offer rigorous and innovative analysis.

 12. Thumbnail

  Rise of Neoliberal and Undemocratic Europe

  Susan George
  08 မတ်လ 2012
  Article

  We are punishing the innocent, the people who are supposed to pay through austerity, and we are rewarding the guilty because the banks are continuing to receive huge privileges and subsidies from our governments.

 13. The Fiscal Compact Bypasses Democracy and the Rule of Law

  Lukas Oberndorfer
  08 မတ်လ 2012
  Article

  The adoption of the “fiscal compact” through a treaty under international law bypasses the already feeble democratic and constitutional requirements of European law.

 14. The Crisis Phase 2: Eastern Europe

  Joachim Becker
  12 မတ်လ 2012
  Article

  During the second phase of the crisis in Europe, the attention has almost exclusively been focused on the Southern euro zone countries. However, Eastern Europe is affected as well though in an uneven way.

 15. Voluntary Guidelines on the Tenure of Land Fisheries and Forests

  19 မတ်လ 2012
  Article

  These Guidelines, when understood as rights to land, fisheries and forests, are another tool in the ongoing struggle to eradicate hunger from the world.

 16. Guatemalan president leads drug legalization debate

  22 မတ်လ 2012
  Article

  On the campaign trail, Otto Perez Molina vowed to rule his country with an iron fist. The retired general said he would send troops into the streets to fight drug violence. Analysts summed up his political platform with three words: law and order. Now – just two months after taking office – the Guatemalan president is pushing a controversial proposal that has come under fire from U.S. officials and earned praise from people who were once his critics. Last year's law-and-order candidate said he wanted to legalize drugs.

 17. Public Debt, Regional Integration and The South Bank

  Marcos Arruda
  23 မတ်လ 2012
  Article

  The EU debt crisis foretells a more serious global debt crisis, caused by unlimited growth and the ongoing financial casino. Latin America's emerging financial and regional architecture offers hope for a new type of integration based on solidarity. 

 18. Greece: life at the epicentre of the earthquake

  Alex Nunns
  28 မတ်လ 2012
  Article

  Frontline report from Athens on the human consequences of the austerity measures, how they are being resisted and why solidarity is needed to stop EU-wide attacks on democracy and human rights.

 19. The choice for Greece: a post-modern coup or a new kind of society?

  Alex Nunns
  28 မတ်လ 2012
  Article

  "Every few months there is an event that is more than a demonstration but less than a revolt. And every time it gets bigger.”

 20. Buying back the public, 136 euros at a time

  Mary Ann B. Manahan, Focus on the Global South
  28 မတ်လ 2012
  Article

   “They can do whatever they want with us but that will be over our dead bodies”.

စာမျက်နှာများ