ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

15 items
 1. Fact Sheet: Coca leaf and the UN Drugs Conventions

  02 အောက်တိုဘာလ 2012
  Primer

  10 Facts about the Coca leaf and the UN Drugs Conventions in chronological order

           
 2. How International Aid for Drug Enforcement Fuels Human Rights Abuses

  Damon Barrett
  02 အောက်တိုဘာလ 2012
  Article

  It is increasingly clear that there is a fundamental lack of oversight of how international aid – provided by the US, Europe and the United Nations to poorer countries – is used to pursue anti-drug efforts. In this article Damon Barrett highlights some of the systematic human rights abuses this aid is facilitating.

 3. Coffeeshop, partita aperta

  Tom Blickman
  02 အောက်တိုဘာလ 2012
  Article

  Contrariamente alle aspettative, le elezioni olandesi di settembre non sono state decisive per il futuro dei coffeeshop. I partiti a favore delle restrizioni ai coffeeshop (o addirittura per la loro abolizione) hanno ottenuto 77 seggi su 150, mentre i contrari al cannabis pass e/o a favore della fornitura legale di cannabis ai coffeeshop ne hanno ottenuti 73. E per governare c’è bisogno di una coalizione.

 4. The Dutch election result and the coffeeshops

  Tom Blickman
  04 အောက်တိုဘာလ 2012
  Article

  The Dutch elections were hailed as decisive for the future of the coffeeshops. The result however is inconclusive given that a coalition government has to be formed.

 5. Latinamerika udfordrer USA i krigen mod narko

  22 အောက်တိုဘာလ 2012
  Article

  I mere end 40 år har de latinamerikanske lande med støtte fra USA forsøgt at bekæmpe narkotrafik med militære midler. Men markedet for kokain og andre narkotika er ikke blevet mindre. Derimod er kampen kun blevet hårdere og koster flere menneskeliv, mens rets- og fængselsvæsen i stigende grad overbelastes i de latinamerikanske lande.

 6. Governing The Global Drug Wars

  23 အောက်တိုဘာလ 2012
  Report

  Since 1909 the international community has worked to eradicate the abuse of narcotics. A century on, the efforts are widely acknowledged to have failed, and worse, have spurred black market violence and human rights abuses. How did this drug control system arise, why has it proven so durable in the face of failure, and is there hope for reform?

 7. Latinamerika udfordrer USA i krigen mod narko

  Jesper Løvenbalk Hansen
  23 အောက်တိုဘာလ 2012
  In the media

  En lang række latinamerikanske regeringer ønsker at legalisere narkotika for at undgå mere vold. USA kæmper imod

 8. First Survey of Illegal Drug Users in Mexico City

  • Carlos Alberto Zamudio Angles, Lluvia Castillo Ortega
  23 အောက်တိုဘာလ 2012

  The principal motivation for implementing this survey was the lack of existing information regarding the relationship between drug users and their social networks. There is a lack of quality indicators that provide detailed information regarding the consumption of drugs, particularly when faced with the traditional dichotomy of user-addict. This dichotomy fails to see the complexity of the consumption of illegal drugs and reiterates the notion that the drug using population will inevitably move into addiction, thus ignoring the diversity of existing patterns of consumption.

   

 9. The impact of Alternative Development in Burma and Laos

  Ernestien Jensema
  25 အောက်တိုဘာလ 2012
  Article

  At the Asia-Europe People’s Forum (AEPF) in Vientiane, Laos, from 16 to 19 October 2012, the Transnational Institute (TNI) organised a workshop on alternative development and crop substitution programmes in Northern Burma and Laos. The final declaration of the AEPF should also be looked upon as a helpful guideline for the International Conference on Alternative Development (ICAD) in Peru next month. TNIs Ernestien Jensema attended the workshop and reflects on its outcomes.

 10. Portugal progresses toward integrated cannabis regulation

  Martín Barriuso Alonso
  25 အောက်တိုဘာလ 2012
  Article

  In recent years there has been much talk of the so-called “Portuguese model,” based on an initiative that led to the use of illicit drugs being decriminalised in 2001. In fact, it is often said that Portugal was the first country in Europe to decriminalise drug use de jure, while Spain, for example, took that step de facto for the first time in 1974, except that it was not through a specific law but rather as a result of a Supreme Court ruling.

 11. Cannabis pass abolished? Not really

  Tom Blickman
  30 အောက်တိုဘာလ 2012
  Article

  The new coalition government of conservative liberals (VVD) and social-democrats (PvdA) presented its coalition agreement on Monday. They agreed to abolish the cannabis pass, but access to coffeeshops remains limited to residents of the Netherlands. Customers need to identify themselves with an identity card or a residence permit together with a certificate of residence. Non-resident foreigners are still banned. In other words, there will be no cannabis pass, but the policy continues.

 12. Cannabis pass abolished? Not really

  31 အောက်တိုဘာလ 2012
  Article

  The new coalition government agreed to abolish the cannabis pass, but access to coffeeshops remains limited to residents of the Netherlands. It shows all the signs of a half-baked compromise between two diametrically opposed positions.

 13. Portugal progresses toward integrated cannabis regulation

  Martín Barriuso Alonso
  31 အောက်တိုဘာလ 2012
  Article

  The “Portuguese model” of drugs decriminalisation has clearly demonstrated that greater tolerance to drug users does not lead to an increase in consumption. Nevertheless it is a model with immense loopholes and contradictions.

 14. IDPC response to the UNODC World Drug Report 2012

  31 အောက်တိုဘာလ 2012
  Report

  This IDPC response to the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)’s flagship publication, the World Drug Report, provides an overview of the data and topics presented in the Report and where appropriate, within the broader context of the current state of the UN drug control framework, offer a critical analysis of both.

 15. Bogotá’s medical care centres for drug addicts (CAMAD)

  Julián Quintero
  31 အောက်တိုဘာလ 2012
  Article

  In September 2012, the mayor of Bogotá, Gustavo Petro, launched the first centre for drug addicts in the Bronx, a marginalised city-centre neighbourhood. Called the Medical Care Centre for Dependent Drug Users (Centro de Atención Médica a Drogo­dependientes - CAMAD), it is staffed by psy­chiatrists, psychologists, doctors and nurses. The people given care in these cen­tres are in an at-risk situation and socially excluded due to their high levels of drug dependency.