ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

3 items
 1. Cannabis pass abolished? Not really

  Tom Blickman
  30 အောက်တိုဘာလ 2012
  Article

  The new coalition government of conservative liberals (VVD) and social-democrats (PvdA) presented its coalition agreement on Monday. They agreed to abolish the cannabis pass, but access to coffeeshops remains limited to residents of the Netherlands. Customers need to identify themselves with an identity card or a residence permit together with a certificate of residence. Non-resident foreigners are still banned. In other words, there will be no cannabis pass, but the policy continues.

 2. Government opposes Copenhagen City Council on cannabis shops

  Tom Blickman
  27 မေလ 2012
  Article

  The pilot project to have state-run hash and marijuana dispensaries in Copenhagen received a setback after the Justice Ministry turned down the City Council's request to experiment with regulating cannabis in the city. In a letter to the Council, the social-democrat Minister of Justice, Morten Bødskov, wrote that the government will not permit the experiment as they believe that regulating hash and marijuana would likely increase both availability and use, which was unwise given the range of side effects that cannabis has been linked to.

 3. De Nederwietoorlog

  01 မတ်လ 2012
  Article

  De exportcijfers van nederwiet die de Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt veelvuldig in de media bracht, zijn sterk overdreven. Dit blijkt uit een vertrouwelijk rapport van het Korps Landelijke Politie Diensten dat openbaar wordt gemaakt door KRO Reporter International. Het rapport maakt duidelijk dat de export van nederwiet een “bescheiden omvang” heeft. “Het grootste deel van de productie is bedoeld voor de binnenlandse markt”, aldus het KLPD. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het drugsbeleid.