ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

46 items
 1. Flower seed

  Post Globalization Initiative

  Profile

  Post-globalization initiative was first discussed at meetings between experts and activists at World Social Forum in Tunis in March 2013. Preparation for G-20 Counter-Summit in St. Petersburg scheduled for September same year became an opportunity to form a coalition of movements, non-governmental organizations, labour unions and individuals which are brought together not only by the common...

 2. Thumbnail

  Debating Economic Governance with the European Commission

  30 သြဂုတ်လ 2013
  Multi-media

  On 26 June 2013, TNI and Corporate Europe Observatory (CEO) hosted a public debate in Brussels about economic governance in Europe with the title Competitiveness vs. democracy?

 3. Thumbnail

  Confidence crisis: discontent in Europe

  05 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  "There is a disbelief in the political structures that are in place because they don’t represent the real needs of the population."

 4. Nederland wietland ingehaald door Uruguay

  01 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  Wij hebben het er al jaren over, Uruguay doet 't gewoon: wiet wordt er legaal.

 5. Global trendsetter? Uruguay moves to legalize marijuana.

  Jonathan Gilbert
  01 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  Marijuana legalization: Uruguay's lower house of parliament set a global first last night by voting to give the state control of marijuana production, distribution, and sales.

 6. Thumbnail

  Legalization of marijuana seeks to protect teens and minor addicts from addiction

  01 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  Uruguay's House of Representatives has passed a bill to legalize marijuana by 50 of the 96 MPs following 13 hours of tough debates.

 7. Uruguay poised to legalize marijuana: Is this the right way forward?

  02 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  'It is "definitely not the same as liberalising the market." This," he continued, "is a very strictly controlled regulation model, it doesn't increase access to cannabis, but instead restricts it."

 8. Thumbnail

  France and Spain take military spending in opposite directions

  02 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  Military spending in France and Spain grabbed the spotlight this week in the latest act of the euro crisis.

 9. Thumbnail

  Myanmar: Will The Peace Process Materialise?

  C. S. Kuppuswamy
  05 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  In his address at the Chatham House, UK on 15 July 2013, President Thein Sein categorically asserted that the armed fighting in Myanmar since 1948 will end soon.

 10. Thumbnail

  Diplomatiek incident in Snowden-case

  08 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  Begin juli weigerden Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië het gebruik van het luchtruim voor het presidentiële vliegtuig van Evo Morales.

 11. Thumbnail

  Der Staat als Dealer

  Wolfgang Kunath
  22 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  Uruguay geht das Problem Drogenhandel auf bemerkenswerte Weise an

 12. Thumbnail

  L’Europe au tribunal des multinationales

  Olivier Vilain
  22 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  Washington et Bruxelles négocient un traité qui autoriserait les investisseurs à attaquer les États. Une évolution majeure peu médiatisée pour le moment.

 13. Thumbnail

  L'agriculture biologique : peut-elle nourrir le monde ?

  23 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  L'écologiste, dans son numéro estival, propose un dossier sur l'agriculture biologique et montre qu'il est possible de manger bio, avec une agriculture qui fasse vivre les paysans.

 14. Thumbnail

  Moral Obscenities in Syria

  28 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  Does anyone really believe that a military strike on an alleged chemical weapons factory would help the Syrian people, would save any lives, would help bring an end to this horrific civil war?

 15. Thumbnail

  G20 Summit and Counter Summit in Saint-Petersburg

  27 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  On the 3-4th of September in St. Petersburg a counter-summit, a large-scale international event that aims to be an alternative to the September G20 Summit and to develop new principles of economic and social policy that are not based on the "Washington Consensus" will be held.

 16. Thumbnail

  Analysis: Colombia’s fight against the coca trade

  Obinna Anyadike
  28 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  The Colombian government believes people should just say no to growing coca: those that do not, risk aerial spraying of their illicit crop with powerful pesticides, or manual destruction by work teams hired by private firms and supported by the security forces.

 17. Thumbnail

  Opponents of Fracking Seek to Thwart Shale Gas Finance

  Emilio Godoy*
  18 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  Non-governmental organisations are putting pressure on multilateral financial institutions not to finance production of shale gas by hydraulic fracturing or fracking because of the high environmental costs they say are associated with this method.

 18. Thumbnail

  Bolivia Touts Coca Flour As Way For Addicts To Kick Habit

  21 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  Bolivia has already developed a type of beer using the base product of cocaine, but the Andean nation wants to further diversify its controversial coca crop into a market that literally deals in “dough.”

 19. Thumbnail

  Renowned political activist Susan George to deliver the 2013 Ted Wheelwright Lecture

  28 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  One of the world's leading political thinkers and human rights activists, Susan George, will speak out against the growing influence of "illegitimate corporate power" in a keynote address at the University of Sydney this Thursday 29 August.

 20. Thumbnail

  Ägypten wird nicht zerfallen wie Syrien

  17 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  Die Zukunft Ägyptens ist ungewiss und die blutigen Auseinandersetzungen halten an. Doch US-Wissenschaftler Elliott Abrams glaubt nicht, dass es zu einem Bürgerkrieg wie in Syrien kommen werden. Denn ein Großteil der Muslimbrüder sei unbewaffnet.

စာမျက်နှာများ