ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

7 items
 1. Thumbnail

  The Syrian Civil War, Chemical Weapons, & the Rush to Regional and Global Disaster

  Tom Reifer
  28 သြဂုတ်လ 2013
  Article

  The US, Saudis and Qatar who seek to take sides in fuelling sectarianism and violence in the Middle East, should remember how a similar discourse of preventative war and promotion of sectarian forces in Europe led to World War I.

   
 2. Thumbnail

  Moral Obscenities in Syria

  28 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  Does anyone really believe that a military strike on an alleged chemical weapons factory would help the Syrian people, would save any lives, would help bring an end to this horrific civil war?

 3. Syria crisis demands tough diplomacy

  Phyllis Bennis, David Wildman
  27 သြဂုတ်လ 2013
  Article

  The threat of a reckless, dangerous, and illegal US or US-led assault on Syria is looking closer than ever. However any attack will not protect civilians—it will mean taking sides once again in a bloody, complicated civil war.

 4. Thumbnail

  Ägypten wird nicht zerfallen wie Syrien

  17 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  Die Zukunft Ägyptens ist ungewiss und die blutigen Auseinandersetzungen halten an. Doch US-Wissenschaftler Elliott Abrams glaubt nicht, dass es zu einem Bürgerkrieg wie in Syrien kommen werden. Denn ein Großteil der Muslimbrüder sei unbewaffnet.

 5. Egyptian revolution turns sour

  Phyllis Bennis
  16 သြဂုတ်လ 2013
  Article

  "Egypt today remains horrifically divided, with today's bloodbath certain to make things worse"

 6. Thumbnail

  Diplomatiek incident in Snowden-case

  08 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  Begin juli weigerden Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië het gebruik van het luchtruim voor het presidentiële vliegtuig van Evo Morales.

 7. Thumbnail

  France and Spain take military spending in opposite directions

  02 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  Military spending in France and Spain grabbed the spotlight this week in the latest act of the euro crisis.